Menü Bezárás

Égi hullámokon – Rádiós hitszónokok a két világháború között – A Közi Horváth József Népfőiskola konferenciát rendez 2021. november 20-án

A XX. század elején a rádió megjelenése új lehetőségeket és kihívásokat hozott az egyházak számára. A hanghullámok segítségével a lelkipásztorok immár elérhették azokat az embereket, akik személyesen nem vettek részt a templomi szertartásokon; ugyanakkor a rádiózás az ateista nézetek terjesztői számára is hatékony propagandaeszközt nyújtott. Az egyházak vezetői világszerte megkísérelték a gyorsan népszerűvé váló új médiumot az igehirdetés szolgálatába állítani, a kockázatokat pedig a lehető legkisebbre szorítani.

A Közi Horváth József Népfőiskola Egyháztörténti Kutatócsoportja tudományos konferenciát szervez Budapesten, 2021. november 20-án Égi hullámokon – Rádiós hitszónokok a két világháború között címmel. A rendezvény célja annak a kérdésnek az átfogó vizsgálata, hogy a magyarországi keresztény felekezetek miként kívántak alkalmazkodni a Horthy-korszakban jelentkező kommunikációs kihívásokhoz, a nyilvánosság szerkezetének megváltozásához és hogyan próbálták meg az igehirdetés szolgálatába állítani az 1925-től meginduló rendszeres rádiós műsorszórást.

Tizenhat témában, egyházi és világi előadók új kutatásokra alapozva és egységes szempontokat (rádiós hitszónokként képviselt értékrend, a beszédekben rendszeresen tárgyalt témák, az esetlegesen megjelenő politikai és társadalmi üzenetek, jövőtervek) követve mutatják be a szereplőkét.

A tervek szerint az előadásokból tanulmánykötet készül.

A konferencia időpontja: 2021. november 20. (szombat) 10 óra

Helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (Budapest, Veres Pálné u. 24.)

Program:

10:00 Köszöntők

Kránitz Mihály, a PPKE Hittudományi Kar prodékánja

Szalai Viktor, a Közi Horváth József Népfőiskola alapítója

10:15 1. szekció – Tóth Tamás szekcióvezető

Gárdonyi Máté római katolikus pap, teológus, egyháztörténész:
A katolikus lelkipásztorkodás új útjai a két világháború között – XI. Piusz pápa iránymutatása

Szász Lajos történész:
Folytonosság megszakításokkal: A magyar református egyház az 1920-as években

Klestenitz Tibor történész, politológus:
A magyarországi egyházak és a rádiós műsorszórás kezdetei

11:20 Szünet

11:35 2. szekció – Petrás Éva szekcióvezető

Szabó Ferenc János zongoraművész, zenetörténész:
„Tanúim lesztek” – hangfelvételek az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról

Sz. Nagy Gábor történész:
A katolikus egyház légüres térben. A katolikus egyház és a Rádió 1945–1956 között

Mirák Katalin történész:
„a szó, a betű és a rádió” – Az evangélikus egyház rádiós szolgálata (1927–1945)

Tóth Tamás római katolikus pap, teológus:
Tóth Tihamér, a modern hitszónok

Szalai Viktor újságíró:
Közi Horváth József – Egy pap-politikus rádió prédikációi Áldozócsütörtöktől Péter-Pál napjáig

Gianone András:
Közi Horváth József – Serédi Jusztinián életrajz és kortörténet című könyvének bemutatása

13:30 Ebédszünet

14:30 3. szekció – Lányi Gábor szekcióvezetőd6ede5

Literáty Zoltán református lelkipásztor, egyetemi docens:
Ravasz László, a média teológusa

Koronkai Zoltán SJ jezsuita szerzetespap:
Bangha Béla mint rádiós prédikátor

Soós Viktor Attila történész:
„Csak hozzád akarok külön szólni kedves testvérem” – Badalik Bertalan OP tartományfőnök rádióbeszédei

Lukácsi Zoltán római katolikus pap, főiskolai tanár:
Mentes Mihály – A teológus-költő rádiós szónoklatai

15:30 Szünet

15:45 4. szekció – Gárdonyi Máté szekcióvezető

Gilányi Magdolna történész:
„Útszéli virágok a rádiómezőkről” – Bőle Kornél OP rádiószentbeszédei

Lányi Gábor református lelkész, teológus:
Muraközy Gyula református lelkipásztor rádiós prédikációi

Wirthné Diera Bernadett történész:
Hitterjesztés a modern technika hullámain: Szunyogh Xavér rádiós beszédei

Petrás Éva történész:
„Vivos voce, mortuos plange, fulgura frango” – P. Vid József SJ rádiós szentbeszédei

16:45 Zárszó

Dr. Soós Viktor Attila, a Közi Horváth József Népfőiskola Egyháztörténeti Kutatócsoport elnöke

A részvételi szándék jelzését a szervezők az info@khjnepfo.hu e-mail-címre várják.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.