Menü Bezárás

Lapszemle: Belelapoztunk a Bécsi Napló 2020. május–júniusi számába

Akaratlanul Trianon-súlypontú lett a Bécsi Napló 2020/3. (május–júniusi) száma. Mindjárt az 1. oldalon olvasható Duray Miklós Az alagút bejárata a múlt…, a kijárat a jövő című írása, a visegrádi együttműködésben jelölve meg a jövőt. Úgyszintén Trianon áthidalására hangolódott Nagymihály Zoltán cikke Legyünk határtalanul magyarok! címmel a 2. oldalon. „2020. június 4. legyen az újrakezdés napja” – adja meg a jelszót. Figyelmet kelt a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) memoranduma: kiáll a nemzeti kisebbségek teljes egyenjogúsága mellett, leszögezve: ebben rejlik az Európa életképességét jelentő szellemi, nyelvi és kulturális sokszínűség megőrzése. Bordás Sándor szociológus a Velünk (bennünk) élő Trianon traumáját elemzi a 3. oldalon. Emez Kató Zoltán írásával egészül ki, aki a kibontakozás útját három feltételhez köti: szoros együttműködés az erdélyi románokkal, integrált, működőképes Európa és nemzetközi szinten megbecsült és elfogadott Magyarország. Az 5. oldalon Tanulságok és orvosságok címmel Jeszenszky Géza Trianon-cikkének második része olvasható. Jeszenszky többek között az anyaország aktív és dinamikus politikájával, megfelelő nemzetközi tájékoztatással és támogatással látja megoldhatónak a „magyar kérdést”. Tanulságos Sir Bryan Cartledge angol diplomata beszámolója Közép-Európa a brit politikában az I. világháború idején címmel, kijózanítóan, amennyiben nem irányelvek, hanem pillanatnyi helyzetek befolyásolták a britek politikájának alakulását (5. oldal).

Paládi Renáta és Fehér Márta tájékoztatnak Ukrajnáról, illetve Szerbiáról. Ukrajna nyelvi összetételét ismerteti Bikfalvi Géza; három szerző: Bodó Barna, Csinta Samu és Nánó Csaba foglalkozik Erdély-Romániával. Erdély nemzetiségei létszámának alakulása 1910–2011 között külön grafikonon és táblázaton látható.

Antal József KCSP-ösztöndíjas Bihari Szabolcs, a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) elnökével készített körképet a svédországi magyarokról (6. oldal). Ugyanitt olvasható Feliks Bister méltatása a klagenfurti egyházmegye új, kétnyelvű püspökéről, Josef/Jože Marketzről.

A megnevezetteken kívül számos más aktuális cikk is megtalálható ebben a számban; mindenekelőtt Martos Péter Koronavírus után, világnézetek között című írása említhető (1–2. oldal). Birtalan Iván orvosi oldalról közelíti meg a koronavírus kérdését (10. oldal). Ennek elmélkedő lecsapódásai Gereben Ferenc Zsoltárok a karanténban naplójegyzetei (11. oldal). A lírát ugyanebben a tárgykörben és Trianon vonatkozásában Böröndi Lajos két, Széttárt kézzel és Mert nem győzhet című verse képviseli. Verssel szerepel még Veszelka Attila Magister P. és a tizenegy éves Vulkán Viola A folyó című versével.

A I. Osztrák Köztársaság létrejöttének körülményeiről és ezeknek a mentalitást alakító befolyásáról szól Az egyfejű sas című írás (1. oldal). A Nemzetközi Sajtószemle (4. oldal) mellett számos más írás, köztük könyvismertetések is találhatók a 12 oldalon. Ezek között említhető a Jakab Antal püspökről készült filmről szóló hír Varga Gabriella (6. oldal) és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusokról írt cikk Molnár Ottó (12. oldal) tollából.

Jelen számot Metykó Géza képei színesítik, díszítik.

A Bécsi Napló elérhetőségei és további információk ITT