Menü Bezárás

Megemlékezés a Szabad Európa Rádió „Bálint gazdájáról” – Czupy Bálint-emléknapot tartanak Völcsejen

Az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola Czupy Bálint születésének 120. és halálának 45. évfordulója alkalmából az egykori kisgazda nemzetgyűlési képviselő és a Szabad Európa Rádió „Bálint gazdája” tiszteletére szeptember 20-án, vasárnap emlékünnepséget szervez Völcsejen. Az emléktábla-avatás az egykori családi háznál (Fő u. 107.) lesz, ahol köszöntőt mond Barcza Attila (Fidesz) országgyűlési képviselő. A család nevében megemlékezik özv. Czupy Józsefné szül. Bátkay Éva, ünnepi gondolatokat mond Szalai Viktor népfőiskolai alapító. Az emléktáblát megáldja Gyürü Ferenc plébános. Közreműködik a Völcseji Népdalkör. Az ünnepi szentmisét követően Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja bemutatja a Czupy Bálint-emlékalbumot.

Czupy Bálint a Sopron vármegyei Völcsejen született 1900. szeptember 20-án, római katolikus kisparaszti családban. Szüleinek, Czupy Józsefnek és Czupy Zsófiának 10 kataszteri hold földjük volt. Felesége Kéry Erzsébet volt. Négy gyermekük született: Emília (1923–1946), Jolán (1924–2004), Vilma (1926) és József (1935–2019).

Hat elemit végzett, 15 kataszteri holdon gazdálkodott. 1922-ben belépett a Nagyatádi Szabó István-féle kisgazdapártba. Az 1930-as évek második felében a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületének egyik szervezője volt Sopron vármegyében és tagja volt az Egyházközségi Munkásszakosztályoknak is. 1939–1941 között a helyi Hangya szövetkezet ügyvezetője. 1941-től a Magyar Parasztszövetség megyei ügyvezető elnöke. 1942–1943-ban behívták katonának.

A németek kiűzése után a Kereszténydemokrata Néppárt megszervezésében vállalt szerepet. 1945 februárjában beválasztották a párt országos vezetőségébe, de több társával együtt hamarosan átléptek a Független Kisgazdapártba. 1945. április 23-tól az FKGP Sopron vármegyei szervezetének az ügyvezető elnöke és bekerült az országos nagyválasztmányba is. A pártban a katolikus csoporthoz tartozott. 1945. június 24-től az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon a Győr-Moson és Sopron vármegyei választókerületben újra mandátumot szerzett, Győr-Moson és Sopron vármegyék Győr és Sopron Törvényhatósági Jogú Városokkal képviselőjeként. Beválasztották a Magyar Parasztszövetség Elnöki Tanácsába és tagja lett a Magyar Mezőgazdasági Állatértékesítő Részvénytársaság felügyelőbizottságának. 1947 tavaszán Nyugat-Dunántúlon – másokkal együtt – hozzákezdett a Demokrata Néppárt újjászervezéséhez. Nagy Ferenc lemondása és emigrációba kényszerítése után, 1947. június 4-én illegálisan elhagyta az országot. Az FKGP Politikai Bizottsága 1947. június 11-i ülésén kizárta a pártból. 1947. augusztus 26-án megfosztották magyar állampolgárságától.

1948-ban Belgiumban, 1949–1950-ben Párizsban élt, majd 1951-ben az NSZK-ban telepedett le. 1951-től a müncheni Szabad Európa Rádió falusi adásainak a szerkesztője, Bálint gazda néven önálló rovatot vezetett. Részt vett az emigrációs mozgalmakban, 1948-tól a Magyar Keresztény Népmozgalom Végrehajtó Bizottsága, majd a Közép-európai Kereszténydemokrata Unió, 1950-től 1956-ig a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja. Az 1956. októberi felkelés alatt rövid időre hazatért Magyarországra, két társával együtt fogadta őt Mindszenty József hercegprímás is. 1975. április 17-én halt meg Münchenben.

Nemzetgyűlési Almanach 1945–1947

Irodalom: Kovács K. Zoltán: Két parasztpolitikus – Czupy Bálint és Hajdú-Németh Lajos. Félbemaradt reformkor. A Katolikus Szemlében megjelent tanulmányok gyűjteménye. Róma, 1990.