Menü Bezárás

„A kapcsolat gyógyít” – Ifjúság- és áldozatsegítés címmel négynapos szakmai programot tartottak Püspökszentlászlón a jezsuita Életrendezés Házában

Magyarország különböző pontjairól több mint harminc meghívott vendég fogadta el az ERGO – Európai Regionális Szervezet és a Sándor Kör Ökumenikus Pedagógus Műhely, személy szerint Ékes Ilona elnök és Deme Tamás tanár, egyetemi docens, művelődéskutató meghívását és töltött el négy felettébb tartalmas napot 2020. július 26–29. között Püspökszentlászlón a jezsuita Életrendezés Házában. A többségében pedagógusok, nevelők, védőnők, művészetterapeuták, mentálhigiénés szakemberek alkotta csoport tagjai számos előadást hallgattak és tartottak szakterületükről és a világunkat sújtó problémákról. „A Mennyek országa nem azonos az Isten országával: Isten országa köztünk van”, „Az Evangélium nem arról szól, hogy milyen rossz a világ, hanem arról, hogy hogyan lehet jobbá tenni” – hangzott el többek között az út- és megoldáskeresésről folyó eszmecserék közepette.

A meghívottak között volt mások mellett Andrásfalvy János szalézi szerzetes atya, a rend tartományfőnöke is, a csoport vele ünnepelte első nap a szentmisét. Második nap, miután Ékes Ilona, az ERGO elnöke bemutatta röviden a szervezetet és beszámolt kötődést erősítő, valamint áldozatsegítéssel kapcsolatos munkájukról, Függőség, hajléktalanság tárgyban hallhattak kiselőadásokat a jelenlévők. Koós Judit rendőrőrnagy, bűnmegelőzési tanácsadó, miután szólt a prevenció fontosságáról, az áldozatsegítés mint intézmény ismertetése kapcsán kifejtette: fontos az áldozatoknak a teljes folyamaton való végigkísérése, mert ez a folyamat több mozzanatból áll és e közben az áldozatok sokszor „megroggyannak”. Mint mondta, adott esetben évekig kísérni kell őket és ez a szakemberektől jelentős elkötelezettséget kíván. Végül tájékoztatta a hallgatóságot az általános és középiskolások körében végzett, drogprevencióval, internetbiztonsággal összefüggő képzéseikről, a kőbányai Vészjelzés nevű, a bűnmegelőzés jegyében létrehozott szabadulószobáról és más szituációs gyakorlatokról, amelyek a veszély elhárításának elősegítését szolgálják. Koós Judit felhívta a figyelmet a biztonsagosinternet.hu és a saferinternet.hu oldalakra, amelyek számos hasznos információt és praktikus segítséget kínálnak, továbbá kitért a telefonszolgáltatók weboldalain található szűrőprogramokra is, amelyeknek az ismerete a szülők számára szintén segítséget jelenthet. Hozzászólásban elhangzott, hogy nem a gépekben, hanem a gyermek fejében van szükség szűrőre, hiszen hiába van szűrő a telefonján, ha az osztálytársa megmutatja neki a tiltott tartalmat a saját okoseszközén.

Dánics Izabella és Olgyay Anna mentálhigiénés szakemberek, a Budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársai elmondták: külön csoportfoglalkozások tartását tervezik veszteségfeldolgozást igénylőknek, kapcsolati erőszak áldozatainak, valamint abbúzált gyermekek részére. Ajánlották a Van segítség! honlapot, amely számos általános alapkérdésre informatív választ ad. A hajléktalanellátásban komoly szakmai gyakorlattal rendelkező hölgyek úgy vélték, a hajléktalanság identitás kérdése és „mindannyiunknak közünk van hozzá”. Szerintük a hajléktalan embernek nem feltétlenül tárgyi segítségre, mint inkább közösségre van szüksége, ezért kulcsfontosságú a közösségépítés köréjük, e nélkül a társadalomba való visszaintegrálásuk lehetetlen, de legalábbis nehéz lesz. „A személyiségünk a munkaeszközünk és a kapcsolat gyógyít” – hangzott el a délelőtt egyik legfontosabb kijelentéseként.

A Mecsek legmagasabb hegye, a Zengő északi oldalának szűk völgyecskéjében fekvő, természeti adottságait tekintve és spirituális szempontból is varázslatos, vagy ahogy az alig több mint egy hónappja az Életrendezés Házának lelkészi lakásában lakó Hofher József SJ atya mondja, „fantasztikus” helyen a csoport résztvevőinek lehetőségük nyílt megtekinteni a falucska végén álló püspöki kastélyt és mellette a 84-féle különleges fa- és cserjefajt bemutató arborétumot. A nyári kastélyt 1797-ben Esterházy László Pál pécsi püspök építtette. Az egykori püspöki nyaralóban tartották háziőrizetben Mindszenty József bíboros-hercegprímást 1955. július 17–november 1. között. Később itt raboskodott Grősz József érsek is. Az egyházi tulajdonban lévő kiemelkedő műemléki épületegyüttes 2015-ben nyerte vissza eredeti formáját. A felújítás eredményeképpen látogatóközpont és zarándokszállás épült. Megújult a kápolna és a kastély turisták számára is látogathatóvá vált. Az arborétumot Esterházy Pál László alapította és utódja, Hetyey Sámuel (a közeli Hetyey-forrás névadója) továbbfejlesztette; a különleges fa- és cserjefajok némelyike több száz éves. A XX. század elején Zichy Gyula pécsi püspök az arborétum mellett vadasparkot is létesített dél-európai dámszarvasokkal, ezeket azonban az első világháború után a megszálló katonák elpusztították (a déli demarkációs vonal a közelben húzódott).

Délután a Mi okoz drogfüggőséget? Mi a drogstratégia? című előadásában Koós Tamás orvos, addiktológus, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet egykori főmunkatársa a Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen című drogstratégia ismertetése kapcsán elmondta: ahogy az egyén, úgy a társadalom is értékválasztás alapján működik. Bizonyos stratégiák az ártalomcsökkentéssel foglalkoznak, a magyar azonban nem ezek közé tartozik, a magyar a fogyasztást magát akarja csökkenteni. „Ez viták gyújtópontja is” tette hozzá a szakember. Kérdésre válaszolva kitért arra is: a kábítószertípusokkal kapcsolatos napi szintű ismereteinket felülírja az a sebesség, ahogyan a világ e téren változik. Véleménye szerint a kormánynak időről időre be kellene számolnia az Országgyűlésben arról, hogy a kábítószer elleni küzdelemben mit tett és milyen eredményeket ért el.

A második napot a csoport a Hofi atyával ünnepelt szentmisével zárta, a harmadik napot pedig a hogyan viszonyuljunk a fiatalokhoz kérdéssel foglalkozó előadásblokkal nyitotta. A témáról védőnők, nevelők, tanárok osztották meg véleményeiket. Elhangzott: a legtöbb család törött, gyakori az alkoholprobléma, a gyermeknek nincs kivel beszélgetnie, a fiatalnak nincs jövőképe, és ilyet nem is keres, mert úgy gondolja, hogy mire felnőtt lesz, talán már Föld sem lesz, ha a klíma változása továbbra is ilyen ütemben folytatódik. Mindezekre válaszokat találni a szakembereknek is komoly kihívást jelent. Cseh Péter Mihály pécsi egyházmegyés plébános az általa Kislányaink-missziónak nevezett és önkéntes társaival a prostituáltak védelméért kifejtett tevékenységükről beszélt. „Bármit teszünk itt másokért, annak örök jelentősége van” – állapította meg. A prostitúcióra kényszerülő lányok helyzetét illetően a jövő nagy dilemmáját abban látja, hogy „szét tudjuk-e szakítani a hallgatás leplét”. Cseh Péter Mihály atya ezeket a nagyon fontos szavakat is a jelenlévők szívébe véste: „Létezik érdek nélküli szeretet: ez az Isten.”

A Mihály atyával ünnepelt szentmise után a folytatásban a résztvevők tanúi lehettek egy lenyűgözően érdekes előadásnak a börtönmisszióról, majd Bódisné Szedleczky Fanny oktató-foglalkozásvezető és Boros Annamária projektmenedzser jóvoltából hallhattak a nemzetközi TeenStar szexuálpedagógiai és személyiségfejlesztő programról is.

Fotó: Deme Tamás

Andrásfalvy Bertalan is megtisztelte jelenlétével és előadásával a szimpóziumot. A neves néprajzkutató, volt művelődési-közoktatási miniszter pompásan rávilágított arra, hogy az emberi kapcsolat éppoly létszükséglet, mint az élelem, a ruházat és a fedél, szoros emberi kötődések nélkül ugyanis sem egyén, sem társadalom nem létezhet. Történelmi visszatekintésbe ágyazottan, konkrét példákon keresztül mutatott rá a népszokások, a népművészet gyógyító erejére. Földi László biztonságpolitikai szakértő korunk szövevényes hibrid, azaz többféle eszközzel vívott hadviseléseiről adott nem túl megnyugtató helyzetjelentést, felesége Földi-Kovács Andrea televíziós szerkesztő-műsorvezető pedig azt mondta, mindezekre válaszul legyünk a remény, a józanság és a cselekvés emberei, és imádságos lelkülettel helyezzünk minél nagyobb hangsúlyt személyes istenkapcsolatunkra.

A zárónapon Platthy István művészetterapeuta, gyermekvédelmi szakértő nagy érdeklődésre számot tartó, vetítettképes, gyermekrajzokat elemző előadását hallgathatták meg a jelenlévők, majd Lányi Gusztáv szociálpszichológus, egyetemi docens fogalmazott meg néhány fontos gondolatot, többek között azt, hogy az emberi akarat ma a természet rendje ellen dolgozik, márpedig a teremtés rendje ellen nem lehet bűn és vétek nélkül tenni, Ha mégis így teszünk, a Teremtés visszaállítja a maga rendjét: ezt teszi most a vírussal is – mondta a szakember, és megállapította azt is: a modernizáció és a fenntartható fejlődés fenntarthatatlan. Ő is a keresztény kultúra, az értékstabilitás, az emberközpontú pedagógia jelentőségét taglalta és sok más mellett a látható frontvonalak nélkül zajló „posztmodern háborúk” elcsitulásában látna reményt egy olyan jövőbeli világ felé, ahol az organikus lény nem szűnik meg létezni.

A csoport tagjai Hofher József atyával hálaadó szentmisén mondtak köszönetet „a kapcsolat gyógyít” igazságát magán hordozó négy nap gazdag ajándékaiért és kegyelmeiért, majd az előttük többször ott járt Henri Boulad SJ atya szavait szívükbe vésve vettek búcsút Püspökszentlászlótól és az Életrendezés Házától: „Hiszem, hogy a jó erősebb a gonosznál, a szeretet hatalmasabb a gyűlöletnél, a megbocsátás erősebb a bosszúnál.” „Valamit mindenképpen lehet és kell tenni a rossz, a szenvedés ellen. Valami meg fog változni, ha akarjuk.”

Kép és szöveg: Varga Gabriella