Menü Bezárás

Aranymise: ötven éve szentelték pappá Cserháti Ferenc püspököt és kilenc évfolyamtársát

Cserháti Ferenc atyát, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspököt kilenc évfolyamtársával együtt ötven évvel ezelőtt, 1971. április 18-án szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban Isten Szolgája Márton Áron püspök.

Újtusnád, 2015 (Fotó: Szőcs Levente)

Márton Áron püspök 1971-ben három alkalommal részesített végzős teológushallgatókat a papság szentségében: először tíz kispapot a gyulafehérvári székesegyházban 1971. április 18-án, Fehérvasárnap; majd 1971. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepén szentelte Ţurcanu Pétert a Bukaresti Főegyházmegye szolgálatára (ő azóta is ott tevékenykedik); 1971. szeptember 12-én, Mária Nevének ünnepén pedig Ditróban pappá szentelte a falu két szülöttét, a Rómában tanulmányaikat folytató két növendéket: Szabó Árpádot (jelenleg a Passaui Egyházmegye papja, nyugdíjasként Salzweg településen él) és Vencser Lászlót (jelenleg a Linzi Egyházmegye Lelkipásztori Hivatala Idegennyelvű Pasztorációs irodájának a vezetője, korábban két évtizeden keresztül ugyanennek a szakterületnek az ausztriai országos igazgatója volt).

Linz, 2019 (Fotó: Cornelia Karlinger)

Az ötven évvel ezelőtti, 1971. április 18-i gyulafehérvári papszentelésen egy szatmári, egy temesvári, két nagyváradi és hat gyulafehérvári egyházmegyés papot szentelt a boldog emlékezetű püspök. „Gyarlók vagyunk, a hivatásunkat sohasem tudjuk méltóképpen ellátni, mégis feladatunk marad, hogy a világban életünkkel képviseljük az ember természetfölötti rendeltetését. A világnak szüksége van arra, hogy ne csak prédikációkat halljon, hanem emberek életén megvalósulva lássa annak a láthatatlan világnak a valóságát, erejét és szépségét, amelyet a vallás hirdet. …Ha azt akarjuk, hogy a szorongás között élő világ megsejtse Isten és Krisztus végtelen titkát, osztoznunk kell egész életünkkel az emberiség mostani sorsában. Hogy az emberek el tudják hinni, hogy Isten szereti őket; hogy hinni tudjanak abban, hogy a munkában elcsigázott ember az Istennel való kapcsolatból erőt meríthet; hogy elhiggyék, hogy az ő jelentéktelennek látszó életükből épül a jövendő élet dicsősége, a papoknak részt kell venniük testvéreik minden gondjában szeretettel, önzetlenül, őszintén” – mondta nekik akkor Márton Áron.

Kilyénfalva, 2013 (Fotó: Varga Gabriella)

Erdély nagy főpásztora a Szatmári Egyházmegye szolgálatára ezen a napon szentelte pappá Cserháti Ferencet, aki Túrterebesen született és jelenleg a külföldi magyar katolikusok püspöke. A Temesvári Egyházmegye szolgálatára szentelte pappá Márton Áron az Aradon született Sándor Tivadart, jelenleg Arad-Gáj-i plébánost. A Nagyváradi Egyházmegye szolgálatára a nagyváradi születésű és 2013-ban elhunyt Kolozsvári István (2013. április 17-én helyezték végső nyugalomra, a nagyváradi Szent Orsolya-templom kriptájában várja a feltámadást), valamint a szintén nagyváradi születésű Pálos István kanonok, a nagyváradi székesegyház káptalanjának tagja részesült a püspök kézrátétele által a papság szentségében.

Csíksomlyó, 2015 (Fotó: Szőcs Levente)

A felszentelt gyulafehérvári egyházmegyés papok között volt Ambrus Vilmos, aki Sepsiszentgyörgyön született és jelenleg főesperes-plébános Marosludason; Ferencz István, ő Gyergyószentmiklóson született és jelenleg kisegítő nyugdíjasként a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián szolgál; Gábor Zoltán, ő Karcfalván (Csíknagyboldogasszonyban) született, jelenleg szépvízi plébános és az örmény katolikusok lelkipásztora is; László András, ő Szőkefalván született és jelenleg Újtusnád plébánosa; a ditrói születésű Sáska Jenő, aki a szamosújvári örmény szertartású katolikusok plébánosa volt, 1998. október 22-én elhunyt, a gyergyószentmiklósi örmény temetőben nyugszik; nem utolsósorban a szintén ditrói születésű Siklódi Sándor, aki utóbb Cleveland magyar híveinek volt a plébánosa, 2013. július 31-én halt meg, örök álmát Cleveland-ben alussza. Az eltávozottaknak legyen csendes a pihenésük!

Csíksomlyó, 2015 (Fotó: Szőcs Levente)

Az évfolyamtársak a pappá szentelésük óta, a közöttük lévő nagy távolságok ellenére is minden évben megtartják hagyományos találkozójukat, mindig más-más társuk szervezésében. 2015-ben Újtusnádon, 2016-ban Arad-Gájon, 2017-ben Esztergomban, 2018-ban Marosludason, 2019-ben Linzben, 2020-ban pedig a székelyföldi Libánban elevenítették fel közös emlékeiket, számoltak be hivatásuk és életük elmúlt esztendejéről és adtak hálát koncelebrációs szentmisén az Istentől kapott kegyelmekért. A Gyulafehérvári Főegyházmegye idei jubiláns papjai, az ezüst-, arany- és gyémántmiséjüket ünneplő atyák 2021. június 23-án a gyulafehérvári székesegyházban közös hálaadó szentmisén vesznek részt Kovács Gergely főpásztor meghívására. Az ünnepi alkalmon a más egyházmegyés aranymisések is részt vesznek.

Linz, 2019 (Fotó: Cornelia Karlinger)

Cserháti Ferenc püspöknek és évfolyamtársainak szeretettel gratulálunk és további életükre, szolgálatukra a Jóisten bőséges áldását kívánjuk!

Varga Gabriella

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.