Menü Bezárás

Az Életünk újság és kiadóhivatala a 2020. és a 2021. esztendőben (összefoglaló)

Mint arról már többször szóltunk, sokáig úgy tűnt, hogy a nagy múltú, 1969 januárjában Svájcban (St. Gallenben) alapított, majd évtizedeken keresztül Németországban (Münchenben) szerkesztett Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja című havilap, az európai magyar katolikusok egyetlen nyomtatott újságkiadványa 2019 végén, közvetlenül a Nemzeti Összetartozás Éve (2020) előtt és közvetlenül az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus éve (2020) előtt megszűnik, 51. évfolyama végetértével, 2019. decemberben jelenik meg utoljára és az 52. évfolyamát már nem kezdi el. Hogy mégsem ez következett be, az a kiadóváltásnak és néhány személy határozott elköteleződésének köszönhető, amellyel az újság megmaradásának ügye mellé álltak-álltunk. Az Életünk újság 2020 januárjától a Misszió Média egyéni vállalkozás, 2020 februárjától pedig a Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft., személy szerint Varga Gabriella újságíró gondozásában jelent/jelenik meg. A lap életében így nem keletkezett törés, és a visszajelzések alapján azt is merjük remélni, hogy az új kiadóhivatal és az új szerkesztőség nem okozott csalódást az olvasóknak. Most vetünk egy pillantást az új kezdet óta eltelt két esztendőre.

Kizárólag kormányzati támogatásból

Mindenekelőtt szükség volt arra, hogy megteremtsük a működéshez szükséges anyagi feltételeket, hiszen az éves előfizetés 12 év óta változatlan összege (évi 20 EUR) a legalapvetőbb költséget, a postaköltséget sem fedezte. A kiadóhivatal és a szerkesztőség 2020. és 2021. évi működtetésére anyagi támogatást kizárólag a magyar kormányzattól, a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól kaptunk a Bethlen Gábor Alapon keresztül. A két év folyamán legnagyobbrészt ebből a támogatásból gazdálkodhattunk.

Megújult a személyi összetétel

A szerkesztőségi tevékenység folytatására és megújítására korábbi állandó szerzőink mellé újak is csatlakoztak, valamint szakmai tanácsadók is segítik a munkánkat. 

Új rovatok is indultak

A korábbi rovatok megtartása mellett új rovatokat is indítottunk (Cserkészhírek; Évfordulók; Magyarok a múltból…), 2022-től pedig, olvasói igényre, a Keresztrejtvény és a Humorsarok is elindult.

Előfizetésösztönző akciók

Új egyéni előfizetőinket 2020-ban megajándékoztuk a Csíksomlyói Búcsús Énekek CD-vel. Megrendelésösztönző akcióinknak 2020-ban százötven új előfizetőt köszönhettünk.

Régi olvasóinkhoz Ajándékozzon újságelőfizetést! felhívással fordultunk, és aki ezt megtette, azt 2021-ben nemzeti színű rózsafüzérrel ajándékoztuk meg.

Közönségtalálkozók, lapbemutatóestek

2020. elején elindultunk, hogy személyesen is találkozzunk az olvasókkal és beszámoljunk a terveinkről. Megtettük ezt 2020. január 7–9. között Kismartonban az ausztriai magyar és magyarul beszélő katolikus lelkipásztorok évi találkozóján, 2020. február 9-én a felső-ausztriai Welsben, február 16-án pedig Linzben a magyar szentmisék után. 2020. február 20-án első lapbemutatóestünket is megtartottuk Bécsben a Pázmáneumban. Utunk folytatását a világjárvány akadályozta meg.

Létrejött az újság internetes közösségi oldala

A pandémia által előidézett merőben új világhelyzet is megerősített bennünket abban, hogy az 51 éven keresztül kizárólag nyomtatott formában létező Életünk újságnak is el kell foglalnia helyét az online térben. Elsőként a lap közösségi oldala jött létre – www.facebook.com/eletunkujsag –, amelyet önerőből tartunk fenn.

Megszületett a honlapunk

Pénz hiányában nagyon egyszerű, nagyon szerény formában ugyan, de 2020 tavaszán létrejött a honlapunk, a nyomtatott kiadás online társoldala, a www.eletunk.net. A könnyen áttekinthető és könnyen kezelhető internetes felületet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is nyilvántartásba vette a CE/22376-6/2020. számú határozatában. A honlapra két év alatt hatszáz tartalom került fel és e tartalmak összességében több mint nyolcvanezer látogatót értek el.

YouTube-csatornát is nyitottunk

A videós tartalmak közzétételére elindítottuk a YouTube-csatornánkat is, amelyen jelenleg tizenegy kisvideó érhető el és amely várja a hasonló felvételeket a világ minden tájáról.

Digitális újságolvasás

Többek részéről megfogalmazódó igényekre válaszolva az újság történetében először megteremtettük a digitális újságolvasás lehetőségét. 2020 nyarától aki nem papíralapon szeretné újságunkat kézbe venni, immár olvashatja azt digitálisan is. Mind a nyomtatott, mind a digitális előfizetés az eddigi hagyományos módok mellett a saját honlapunkon működő webshopunkon keresztül is megtehető (www.eletunk.net/webshop).

Élénk sajtó- és médiakampány

A két év folyamán mintegy félszáz alkalommal volt jelen az Életünk újság a sajtóban, a médiában Székelyföldtől Kanadáig. Többek között a Magyar Katolikus Rádió is készített – több alkalommal is – interjút lapunk főszerkesztőjével. Napjainkban ez különösen nagy jelentőséggel bír, ezért a jövőben is nagy hangsúlyt helyezünk a médiajelenlétre és a társlapokkal való jó munkakapcsolat kialakítására.

Nemzeti Összetartozás Éve

A Gondviselés rendezte, hogy éppen 2020. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján írtunk alá együttműködési megállapodást a Magyarság Házával Nemzeti Összetartozás Éve az online térben című programcsomagunk megvalósítására.Az ebben foglalt tíz programelemünk – fejlesztések, rendezvények, alkotómunkák – jelentős része ennek jegyében és keretében valósult meg.

Egy diaszpórai és két összmagyar katolikus adatbázis létrehozása

A Magyarság Házával közös együttműködésünk részeként három, az érdeklődők számára praktikus segítséget nyújtó adatbázist hoztunk létre honlapunkon: a Magyar lelkészségek, közösségek és szentmisék a diaszpórában című, felfrissített, kibővített, aktualizált adatbázist (www.eletunk.net/miserend); a Magyar katolikus televízió- és rádióműsorok, -csatornák világszerte (www.eletunk.net/magyar-katolikus-televizio-es-radiomusorok) és az Országos és regionális nyomtatott magyar katolikus kiadványok (www.eletunk.net/magyar-katolikus-kiadvanyok-2) című adatbázist.

Alkotói pályázatok három főkategóriában

Szintén a Magyarság Házával kötött megállapodásunk keretében Reményik Sándor költő születésének 130. évfordulójára, Gróf Majláth Gusztáv Károly püspök halálának 80. évfordulójára, valamint a trianoni diktátumra válaszul adott nemzeti összetartozás tényére emlékeztetve Reményik Sándor 130; Majláth Gusztáv Károly 80 és Összetartozunk 100 címmel alkotói pályázatokat hirdettünk, amelyekre 2020. november 15-ig, a Magyar Szórvány Napjáig vártuk a jelentkezéseket. A beküldött műveket, a szerzők hozzájárulása esetén, közzétettük honlapunkon. Önmagában a pályaművek beküldését is értékes ajándékcsomagokkal köszöntük meg. A három pályázatra hét országból (Erdély, Felvidék, Magyarország, Ausztria, Németország, Spanyolország, USA) hatvan pályamű érkezett. Az eredmény kihirdetése 2020 adventi időszakában történt. A jutalomcsomagokat – a járványhelyzetre való tekintettel – postán küldtük el a nyerteseknek.

Száz év, száz gondolat

Ugyancsak a Nemzeti Összetartozás Éve az online térben című programunk részeként Száz év, száz gondolat címmel létrehoztunk egy száz pozitív üzenetet tartalmazó gyűjteményt, amelyben a világ különböző tájain élő honfitársaink fogalmazták meg röviden gondolataikat az összetartozásunkról. A honlapunkon látható üzenetláncban (www.eletunk.net/szaz-ev-szaz-gondolat) az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórai magyar katolikus élet meghatározó szereplői közül is sokan feltűnnek.

A Kárpát-medence és a diaszpóra összekapcsolása a nyomtatott Életünk újságon keresztül

A Magyarság Házával kötött együttműködésünk tette lehetővé azt is, hogy négy hónapon keresztül, a 2020. szeptember–december között megjelent négy lapszámunkból havonta 600 ajándékpéldányt juttassunk el az erdélyi, partiumi, bánáti, délvidéki, kárpátaljai, felvidéki és csehországi magyar katolikus plébániáknak. A Nemzeti Összetartozás Évében ezzel is összekapcsoltuk a diaszpórát a Kárpát-medencével.

A Küzdve és bízva című film médiapartnereiként

Médiapartnerséget vállaltunk a legnagyobb videómegosztón 2020. április 2-ától látható Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilm népszerűsítésében: negyven cikket írtunk és jelentettünk meg a filmről a sajtóban, időről időre felhívtuk rá a figyelmet a közösségi médiában, továbbá társszervezői voltunk a hajdúnánási vetítésnek.

A X. Székely Menekültek Emléknapján Hajdúnánáson

2020. szeptember 19–20-án a Hajdúnánáson rendezett X. Székely Menekültek Emléknapja című kétnapos megemlékezés- és ünnepségsorozatnak a Magyarság Házával közösen társszervezői és közreműködői voltunk, valamint gondoskodtunk a rendezvény előzetes és utólagos mediatizálásáról.

Létrehoztuk az OSZK EPA archívumunkat

Több hónapnyi megfeszített előkészítőmunkánk eredményeképpen 51 év után először létrejött az Országos Széchényi Könyvtárban az Életünk újság Elektronikus Periodika Archívuma (EPA)! Itt érhető el: www.epa.oszk.hu/04000/04031.

Előadást tartottunk a Magyarság Házában

2020. szeptember 17-én a Magyarság Háza Szabadegyetem című előadássorozatának részeként láthatták az érdeklődők online Varga Gabriella 32 perces, Az Életünk újság az 52. évfolyamban című előadását. A felvételt a Magyarság Háza Facebook-oldalán azóta összesen mintegy 30 ezren tekintették meg.

Kérdőíven mértük fel az olvasói véleményeket

2020 utolsó két hónapjában kérdőív alapján mértük fel az olvasói elégedettséget, az újságunkról alkotott véleményeket, az azzal szembeni igényeket, elvárásokat. Ezeket a 2021-es év tervezésekor természetesen figyelembe vettük.

Együttműködés a NEK-kel

Szoros együttműködést alakítottunk ki a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkárságával, és ezt nemcsak a személyes kapcsolatok okán tettük (Varga Gabriella a NEK külhoni sajtóreferense volt), hanem mert tisztában voltunk azzal, hogy a Kongresszus nem Budapest és nem Magyarország, hanem a teljes összmagyarság és a világ egész katolikusságának ügye, amelynek az előkészítésében nekünk mint magyar és mint katolikus lapnak kötelességünk részt venni.

Szabó Ernő atyával Linzben

Ilyen eredménygazdag, termékeny esztendő után fordultunk át a 2021-es évbe, továbbra is nagy és alapos gondossággal viseltetve az újság ügye iránt. A jelenleg létező magyar nyelvű nyomtatott katolikus kiadványok között az Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja az egyetlen, amely országokon, sőt kontinenseken átívelően hidat képez a Kárpát-medencében, az anyaországban és a nyugati diaszpórában élő magyar – nemcsak – katolikusok között (a virtuális térben többen teszik ezt, ám nyomtatott sajtóorgánumként egyedül az Életünk tölti be ezt a szerepet) és ez a tudat nem kis felelősséget ró ránk. Igyekezetünk és erőfeszítéseink közepette örömmel tapasztaltuk, hogy az újság papíralapú és digitális kiadását a világ immár húsz országában olvassák, és hogy az utóbbi időben Magyarországon és a Kárpát-medencében is egyre többen érdeklődnek iránta, éppen a híd jellege miatt, valamint exkluzív tartalmai okán is.

Továbbra is partnerségben az Eucharisztikus Kongresszussal

A 2021-es esztendő a többi katolikus intézményhez hasonlóan számunkra is a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) jegyében telt. Folytattuk a 2020-ban megkezdett együttműködést a NEK Titkárságával. Rendszeresen elhelyeztünk NEK-kel kapcsolatos tartalmakat lapunk hasábjain és természetesen utólag is foglalkoztunk a világesemény térben és időben is messzire ható élményeivel. Ezen kívül továbbra is minden egyes, a hívekkel/közönséggel való személyes találkozásunk alkalmával (szentmisék, előadások…) tájékoztattuk a legfontosabb információkról a jelenlévőket és a NEK-en való részvételre buzdítottuk őket. Ugyancsak mi végeztük Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, költő NEK-hez kapcsolódó Lakoma és Az élet kenyere című ajándékkötete több ezer példányának ingyenes terjesztését Magyarországon, Felvidéken és a nyugati diaszpórában.

Dufek Máriával és Okos Mártonnal Párkányban

És voltak más aktivitásaink is a NEK-re való készület ideje alatt.

Az erdélyi hittan.ro honlap szerkesztősége 2021. január végén alkotói pályázatot hirdetett a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyék tanulói részére, azzal a céllal, hogy ők az Oltáriszentséghez közelebb kerülve készüljenek az Eucharisztikus Kongresszusra. Az I–IV. osztályos diákok Az Oltáriszentség és a családom című rajzpályázatra, a felső tagozatosok az Őáltala, Ővele és Őbenne című digitáliskiskönyv-készítő felhívásra jelentkezhettek. Előbbire 89 rajz és kollázs, utóbbira 39 digitális kiskönyv érkezett. A hittan.ro 2021. május végén az Úrnapja az egyházközségünk életében című alkotói pályázatot is meghirdette, erre 80 résztvevőből 15 csapat nyújtotta be nyilvános Trello-táblán bemutatott projektmunkáját. Azért említjük mindezt, mert az Életünk újság kiadóhivatala és szerkesztősége mindhárom pályázatot médiapartnerként kísérte végig és a zsűri munkájában, mi több az online közvetített eredményhirdetés műsorában is szerepet vállalt. Erről tanúskodnak – a számos sajtóbeszámoló mellett – a honlapunkon látható, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök által is aláírt emléklapok és köszönőlevelek is!

Együtt a nyelvhazában – kétnyelvű versantológiát adtunk ki

A torontói Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub megbízásából sajtó alá rendeztük és napvilágra segítettük az Együtt a nyelvhazában – A kanadai Kalejdoszkóp folyóirat versválogatása / Belonging Through Language – A collection of poems published in Canadian Kaleidoscope Magazine című kétnyelvű, magyar–angol versantológiát. A kötet 2021 első felében jelent meg és 2021. november 12-én Budapesten a Molnár C. Pál Múzeumban a közönség előtt is bemutattuk. A 24 klasszikus és kortárs költő egy-egy verscsokrát felvonultató, Gaál András festőművész alkotásainak színes felvételeivel illusztrált, keményfedelű, 416 oldalas könyv terjesztését is a Misszió Média Kiadó végzi.

Gondozzuk a kanadai Kalejdoszkóp folyóiratot

A 22 éves múltra visszatekintő, nyomtatott formában kéthavonta megjelenő torontói Kalejdoszkóp című kétnyelvű irodalmi-kulturális folyóirat is nehéz helyzetbe került kiadóhivatalának vezetője, Telch György sajnálatos elhalálozása miatt. Felajánlottuk a lap megözvegyült főszerkesztőjének, Dancs Rózsa írónak, hogy kialakítjuk a lap webes megjelenését, és gondozzuk is mindaddig, ameddig ő az erre vonatkozó megbízását fenntartja. Létre is hoztuk a www.kalejdoszkopfolyoirat.eletunk.net honlapot, amelynek a frissítését a Misszió Média Kiadó végzi. Ezzel párhuzamosan elkészítjük a folyóirat kéthavi pdf-változatát is, amely továbbviszi a 22 év alatt megszokott megjelenési formát és alkalmas az elektronikus továbbításra.

Magyarság Háza 10 – közreműködtünk a jubileumi év programjaiban

Médiapartneri és tevőleges közreműködésünkkel végigkísértük a Magyarság Háza tízéves jubileumi évét. Annak a végéhez közeledve ott voltunk 2021. december 18-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Magyarság Háza-díj első ünnepélyes átadásán, 2021. december 20-án a Szent Máté Kulturális Központban (D50) Az első tíz év – Szemelvények a Magyarság Háza életéből című interaktív vándorkiállítás megnyitóján és 2021. december 22-én az Aranytíz Kultúrházban is A Magyarság Háza Nagy Képeskönyve bemutatóján. Mi több nemcsak jelen voltunk és tudósítottunk ezekről a nem mindennapi eseményekről, hanem az előkészítésükben is részt vettünk. Nem tudjuk elégszer megköszönni a Magyarság Házának azt a nagy bizalmat, amellyel kitüntet bennünket!

Egyebek

Folyamatosan építettük együttműködéseinket a diaszpóraközösségekkel; folyamatosan cikkeket írtunk az anyaországban a diaszpóramagyarság meghatározó személyiségeiről; folytattuk a Hitünk és Kultúránk – A Linzi Római Katolikus Lelkészség Tudósítója szerkesztését; 2020. július 30-án ott volt a Szent László-emlékmisén Nyitrán, 2021. július 31-én és augusztus 1-jén pedig Kercaszomoron és a muravidéki Szerdahelyen a szomoróci felkelés 101. évfordulója alkalmából tartott megemlékezéssorozaton; részt vettünk Vencser László aranymise-sorozatának szervezőmunkájában… … … …

Köszönet

Köszönjük mindenekelőtt Olvasóink hűségét! Nagyon hálásak vagyunk mellettünk maradásukért, ajándékelőfizetéseikért és bármilyen kicsiny adományaikért is! Köszönjük a Bethlen Gábor Alap (BGA) lapot megtartó támogatását, hiszen e nélkül az újság valóban nem létezne. Köszönjük a Magyarság Házának a Nemzeti Összetartozás Évéhez (2020), valamint az intézmény tízéves jubileumához (2021) kapcsolódó együttműködést, és köszönjük a NEK Titkárság partnerségét. E négy bevételforrás nélkül – Olvasók, BGA, Magyarság Háza és NEK – az Életünk újság már 2020-ban megszűnt volna. De nem szűnt meg 2021-ben sem és új tervekkel a tarsolyunkban már a 2022-es esztendőbeli aktivitásaink szervezésén dolgozunk.  

Terveink 2022-re

Jakab Antal 50 – emlékévet szervezünk 2022-ben

2022. február 13-án 50. évfordulója lesz annak, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye néhai főpásztorát, dr. Jakab Antalt Rómában Szent VI. Pál pápa püspökké szentelte.A kerek évfordulóról való, az egész esztendőn áthúzódó megemlékezést a Jakab Antal Keresztény Kör és az Életünk újság kiadóhivatala közösen szervezi.

A kommunizmus Jakab Antal püspököt is alaposan meghurcolta. Tizenhárom évet (1951 és 1964 között) ült börtönökben teljesen ártatlanul. Általános amnesztia adta vissza a szabadságát. A hetvenes években Márton Áron segédpüspöke volt, majd a diktatúra legnehezebb évtizedében (1980–1990) megyéspüspökként vezette az erdélyi egyházmegyét. Élete és munkássága megismerhető a róla megjelent életrajzi kötetből, szentbeszédeinek gyűjteményes kiadása is elérhető kétrészes kiadványban, konferenciákat rendeztek róla, személyes tárgyaiból emlékkiállítás is végigvándorolt már Erdélyen, több köztéri szobor és emléktábla irányítja rá a figyelmet, terek, intézmények viselik a nevét, dokumentumfilm is készült róla, amelyet a Duna Televízió is levetített… vajon mi hiányzik még az emlékezet megannyi változatos jeléből? Hamarosan kiderül!

Az Amoris laetitia család szentév jegyében

Mint ismeretes, 2020 decemberében, Szent Család vasárnapján az Amoris laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából Ferenc pápa meghirdette az Amoris laetitia család szentévet, amely 2021. március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén kezdődött és 2022. június 26-án, a Családok X. Világtalálkozóján zárul majd. Szándéka szerint az Életünk újság kiadóhivatalának is lesznek aktivitásai a család szentév jegyében. Hogy miről is van szó pontosan, hamarosan ez is kiderül…

Tartsanak velünk 2022-ben is!

Boldog 54. évfolyamot az Életünknek és ezen írás minden kedves olvasójának!

Varga Gabriella

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.