Menü Bezárás

Beiktatták Frankfurtban Belényesi József atyát

Ünnepélyes keretek között tartotta meg bemutatkozó szentmiséjét Belényesi József atya, a frankfurti Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség új lelkipásztora. A 2021. május 9-én, vasárnap délután tartott beiktatásán először Herbert Schmitt, a limburgi egyházmegye Más Anyanyelvű Katolikusok Közössége Hivatalának képviselője köszöntötte meleg szavakkal az új plébános atyát és adta át a limburgi egyházmegye szívélyes üdvözletét és a hivatalos kinevezési dokumentumot. A szentmise elején tartott bevezetőben és később a meghívott vendégek beszédében is többször elhangzott, hogy József atya kinevezésével egy éveken keresztül húzódó, nehéz átmeneti helyzet ért véget a magyar egyházközség életében.

Belényesi atya megköszönte a kedves szavakat, és prédikációjában is kiemelte, hogy egy plébánosnak a legfontosabb feladata, hogy szeresse Istent, élete középpontjában legyen és rávezesse híveit megismerésére. A szentírási üzenetek olvasása és kifejtése által egyre jobban megismerjük és megértjük Őt és az evangéliumi tanítások életre váltásához nagy szükségünk van a templomi közösségre. A lelkipásztori tanítás után a szentmise az Eucharisztia közös ünneplésével folytatódott, majd a liturgia végén az egyházközösség képviseletében dr. Barcsay Ákos, a Szent Erzsébet Katolikus Magyar Egyházközösségi Tanács elnöke olvasta fel a közösség híveinek hálás köszöntését, amelyben kitért arra is, hogy új lelkipásztorunk beiktatásával éveken át tartó imáink meghallgatásra találtak. Egy szentírási idézettel zárta beszédét, amely jól jellemzi az előző évek útkeresését: „Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok; elcsigázott és kimerült. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés – mondta akkor tanítványainak. – Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz” (Mt 9,36–38).

Az ünnepi szentmise zárásaként Hans Jürgen Dörr, a mainzi egyházmegye Lelkigondozói Ordináriusi Hivatalának igazgatója tolmácsolta a püspök üzenetét, méltatva Belényesi József atya emberi és plébánosi erényeit, és Isten kegyelmét kérte további szolgálatára.

A magyar katolikus közösség ünnepségén Gökler Mária elnökhelyettes asszony képviselte a frankfurti református gyülekezetet. Beszédében kifejezte reményét, hogy az új plébános segítségével tovább folytatódik a jó kapcsolat és együttműködés a két egyházközösség között.

A járványügyi előírások miatt Hittner Hanna Mária düsseldorfi főkonzul asszony személyesen sajnos nem tudott jelen lenni a beiktatási szentmisén, de jókívánságait írásban küldte el József atyának, és bizakodva írt arról, hogy a közeljövőben sor kerülhet egy találkozóra.

Természetesen nem hiányozhattak a köszöntők sorából az ifjúság képviselői sem. A Frankfurtban és Mainzban régi hagyományokra visszatekintő és nagy népszerűségnek örvendő cserkészet nevében Klement Réka frankfurti és Barcsay Ádám mainzi cserkészvezetők ismertették az ifjúság munkáját az egyházközösségben és a cserkészetben, és kérték József atya támogatását.

Az újonnan beiktatott plébános a szentmise végén köszönetet mondott a megjelenteknek, Isten áldását kérte életére, munkájára és kérte a hívek támogatását, imádságát saját szolgálatára.

Kísérje Isten gazdag áldása és megerősítő kegyelme Belényesi József atya munkálkodását!

A Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség nevében:
Király Krisztina

 

Vélemény, hozzászólás?