Menü Bezárás

Búcsú a „csallóközi Csíksomlyón” – A kegyelmek gazdag kiáradását érezhettük Bacsfa-Szentantalon

Bacsfa-Szentantal a Csallóközben, a Duna-csatorna bal partján, Somorjától hat kilométerre délkeletre, Pozsony és Dunaszerdahely között félúton fekszik. Híres kegyhellyé egy háromszázhat évvel ezelőtti eset tette. A Páduai Szent Antal tiszteletére szentelt ferences templomban 1715. június 19-én reggel először Rókus Franz novícius testvér, majd Jancsikovics Kelemen ferences szerzetes is észlelte, hogy a Szűz Mária-képen – amelyet gyógyulásának hálájából festetett egy Liszkay Márton nevű doborgazi ifjú 1705-ben – a Szűzanya két szeméből először víz, azután vér tör elő. A kegykép 1715. június 19. és június 23. között négy alkalommal könnyezett. Amikor a kehelykendőbe (purificatorium) felitatták a kép alá helyezett paténákra (kehelytányérkákra) lecsorduló véres könnyeket, a ferencesek, egy-két vendégük és néhányan a hívek közül voltak jelen. A hatalmas körmenetek ezután, a könnyezést követő évben, 1716-ban kezdődtek, attól kezdve rendszeresen érkeztek zarándokok Győrből, Nagyszombatból, Pozsonyból és máshonnét. A templom a csallóköziek búcsújáróhelyévé vált.

„Írásos emlék kevés maradt fent, noha a könnyezés után a ferencesek feljegyezték a csodás gyógyulásokat, azonban ezek a feljegyzések később elvesztek. Az első kiadvány 1865-ben jelent meg a könnyezés 150. évfordulójára, az akkori házfőnök, Hermán Jármos tollából. Ő feljegyezte a csodás gyógyulásokat, a forrásanyagként feltüntetett írások azonban már nincsenek meg. A második kiadványt 1930-ban Bölcskey Ödön adta ki a kegyhelyről” – foglalta össze néhány évvel ezelőtt a Keresztény Élet hetilap hasábjain Schrankó László plébános, aki 2008. július 2. óta látja el a kegyhely szolgálatát. A hivatkozott interjúban elmondta azt is: a műkincsekkel és egyéb kegytárgyakkal együtt elveszett a templom krónikája is, az esztergomi levéltárban azonban található a kegyhelyről egy nyolcvanoldalnyi kézzel írt latin szöveg. A sűrűn írott, más-más kézírással papírra vetett írás megörökíti a könnyezés egész jegyzőkönyvét, ennek digitalizálása és magyar nyelvre fordítása nyújt majd pontos képet a valahai eseményekről.

A ferencesek mindvégig igyekeztek, hogy Szentantalon hathatósan elterjesszék Szűz Mária tiszteletét. Elűzésüket követően (1951) a kolostor papi internálótábor volt. A templom máig őrzi Gojdics Péter Pál eperjesi görögkatolikus püspök, Hopko Vazul eperjesi görögkatolikus segédpüspök és Trčka Domonkos Metód morva redemptorista szerzetes emlékét, akiket ide internáltak, majd innen börtönbe vittek, ahol hitük miatt vértanúhalált haltak és akiket Szent II. János Pál pápa később boldoggá avatott. Az államhatalom évtizedekig akadályozta a szentantali búcsúk megtartását. A búcsújárások az 1980-as évek végén újultak meg és a rendszerváltozás óta élnek a mai formájukban.

Ötnapnyi hódolat a missziós kereszt előtt

Bacsfa-Szentantalra, a csallóközi Vérkönnyező Boldogasszony-búcsújáróhelyre érkezett 2021. június 18-án, pénteken reggel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Missziós Kereszt. Schrankó László helyi plébános a Mindenszentek litániájával nyitotta meg az ötnapos Könnyező Szűzanya-búcsút, majd szentmisét mutatott be a Szent Kereszt tiszteletére. A program este a fájdalmas rózsafüzér imádkozásával, a magyar szentek tiszteletére bemutatott ünnepi szentmisével és a Szent Kereszt-ereklye előtti hódolat jeleként keresztútjárással folytatódott. Június 19-én, szombaton szlovák nyelvű liturgiák voltak. Az ünnepi szentmisét Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek celebrálta, aki egyúttal megáldotta az új keresztelőkutat.

Június 20-án, vasárnap délután a gyóntatás, az irgalmasság órája, a keresztút és a dicsőséges rózsafüzér elimádkozása alatt egészen megtelt a tágas templomkert: a helyi hívek mellett Felvidék minden pontjáról érkeztek zarándokok a lelki megtisztulás és megújulás reményében. A Boldogságos Szűz Mária tiszteletére bemutatott szabadtéri ünnepi szentmise főcelebránsával, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsekkel koncelebrált Orosch János nagyszombati érsek, Haľko József pozsonyi segédpüspök, Kiss Róbert kanonok, valamint a különböző egyházmegyékből és plébániákról nagy számban érkező papok és szerzetesek.

„Nagy tisztelettel, szeretettel és túlcsorduló örömmel köszöntöm e kegyhelyen Erdő Péter bíboros urat, prímást, esztergom-budapesti érseket. Eminenciás bíboros úr, Isten hozta ismét a csallóközi, vérrel könnyező Boldogasszony kegyhelyén, amelyet felvidéki Csíksomlyónak is nevezhetünk. 2010-ben, a papság évében eminenciád az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papjait hozta ide zarándoklatra. 2015 júniusában az a megtiszteltetés jutott nekünk osztályrészül, hogy a kegykép könnyezésének háromszázadik jubileuma alkalmából az ünnepi szentmisét a bíboros úr mutatta be a pozsonyi és a nagyszombati érsek atyákkal, számos áldozópap és hívő jelenlétében. Nagy kegyelem számunkra, hogy a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében a bíboros úr sokrétű áldozatos szolgálata ellenére is időt szakított arra, hogy meglátogassa itt egybegyűlt magyar testvéreit s immár harmadszor fogadhatjuk vendégül. Bíboros úr, engedje meg, hogy tolmácsoljam Önnek az itt jelenlévők, a Mária Rádió hallgatói és mindazon hívek szeretetét és örömét, akik e jeles ünnepi szentmisén nem tudnak részt venni. Ünneplésünk dicsőségét az eucharisztikus kongresszus missziós keresztjének jelenléte csak fokozza” – fogalmazott köszöntőszavaiban Schrankó László plébános, és hozzátette, hogy Boldog Gojdics Péter Pál és Boldog Hopkó Vazul görögkatolikus vértanú püspökök a missziós kereszten lévő ereklyéik által tisztelettől övezve tértek vissza ide, ahová internálta őket a kommunista államhatalom, miután a bacsfai kolostorból fegyházat létesítettek.

Jelenlétével és szavaival Erdő Péter megerősítette Felvidéken élő magyar testvéreit a hitben és a Boldogságos Szűz, a Magyarok Nagyasszonya iránti odaadásban. Az idei család-évre és a Szent József-évre is utalva a bíboros kiemelte: „Szűz Mária megtalálta életének, küldetésének értelmét, ezért vállalta az anyaságot, ezért fogadta el, hogy részt vesz Isten nagyszerű tervében.” Hozzátette: „A gyermekvállalás ma is szorosan összefügg a hittel. Ha az egyéni életünk, ha a népek és az egész emberiség élete részét alkotja egy nagyszerű isteni tervnek, akkor van értelme gyermeket vállalni, nevelni, felelősen gondolkodni, dolgozni és áldozatot hozni a jövő nemzedékekért. Nem véletlen, hogy a hívő családok ma is készséggel és öntudattal fogadják el a gyermekeket és szeretettel igyekeznek átadni nekik, ami életükben a legnagyobb érték, a Krisztusba vetett hitet és a reményt.” Erdő Péter egyúttal hívta a jelenlévőket a szeptemberi budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amelyre a helyszínen regisztrálni is lehetett.

Szentmise után a hagyományos körmenet ugyan elmaradt, de szűkebb körmenetben körbevitték az Oltáriszentséget a templomkertben és a kálvárián, és közben a főpásztor megáldotta a híveket. A kegykép könnyereklyéjét a szentmisére és a körmenetben a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjai vitték és őrizték. A szentségi körmenetet követően Erdő Péter megáldotta a templomban a restaurált tabernákulumot. Ugyanitt egy kislány megköszönte a bíboros szolgálatát, és kérte, hogy találkozzanak a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, amikor ő először járul majd szentáldozáshoz.

Mint ismeretes, a missziós kereszt húsznál is több magyar és a magyarsághoz közel álló szent és boldog ereklyéjét tartalmazza. Az ő életükből kiemelt részleteket mutatott be az az impozáns roll-up-kiállítás, amelyet a templomban a főhajó két oldalán helyeztek el. A plakátokon ábrázolt képek Kisárvából származnak (Oravka, lengyelül Orawka, szlovákul Orávka, falu Lengyelországban, az egykori Nowy Sącz, a mai Kis-lengyelországi vajdaságban).

Az ünnepi szertartást a felvidéki Mária Rádió (Mirjam Rádió) is közvetítette. Az ötnapos ünnepségsorozat harmadik napjának esti programja a lorettói litániával és Mária-köszöntővel folytatódott, majd szentségimádással és szentségi áldással ért véget.

A bacsfa-szentantali kegykép vérrel könnyezésének 306. évfordulója alkalmából 2021. június 21-én este a hívek a világosság rózsafüzére imádságra gyűltek össze, ünnepi szentmisén vettek részt és szentségimádást tartottak a szeptemberi budapesti kongresszusért. A zárónap, 2021. június 22. reggelén a fájdalmas rózsafüzért imádkozták, Krisztus Vére tiszteletére szentmisét ünnepeltek, majd tíz órakor elbúcsúztak a missziós kereszttől.

A fohászszavak sokak szívében és ajkán továbbszólnak: „306 éve Vérkönnyező Boldogasszony, könyörögj érettünk Szent Fiadnál!”

Varga Gabriella
Fotók: NEK

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.