Menü Bezárás

Elsőáldozás után, szentségimádás előtt – a mendei hívek is készülnek a november 21-i világméretű imaláncra

A mendei, 1831–1833-ban épült római katolikus plébániatemplom azon kevesek közé tartozik, amelyet a jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác tiszteletére szenteltek. Az egyházközség idei búcsúünnepén, 2020. július 31-én a Missziós Kereszt is megérkezett volna Mendére, ha a pandémia nem írja át a különböző programtervek forgatókönyveit. Mint ahogy Máté és Zalán sem a Puskás Ferenc Stadionban, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjén vette magához életében először az Oltáriszentséget, lévén, hogy a koronavírus a katolikus világesemény időzítésébe is beleszólt, annak egy évvel későbbre halasztását idézve elő. Pedig a két kisfiú már nagyon várta, hogy áldozhasson. Máté többször is megkérdezte a szüleitől, hogy „Mikor kapok már ostyát?”, míg végül október 25-én elérkezett a nagy nap: a mendei templomban Skravanek Gábor atya kiszolgáltatta hat gyermeknek az elsőáldozás szentségét.

Ezekben a napokban pedig a mendei katolikus közösség is készül Krisztus Király ünnepének előestéjére, a hetedik világméretű szentségimádásra, amelyre már jelezték is bekapcsolódásukat a corpusdomini.iec2020.hu honlapon – településük neve ott áll a világtérképen mintegy 800 csatlakozó helyszín között. Részei voltak az imaláncnak a korábbi alkalmakkor is és nem lesz ez másként ezúttal sem, hiszen Magyarország, a Kárpát-medence, sőt a nagyvilág katolikus-keresztényeivel együtt ők is szívvel-lélekkel készülnek az eucharisztikus kongresszusra. A kongresszusért az imádságot is elimádkozzák minden szentmisén a szentáldozás után, és az egyéni, illetve a közösségi készület további lehetséges formáit, módozatait is egyre keresik. „Felvidéken, Szencen élő magyar barátaink is jöttek volna az eucharisztikus kongresszusra, már meg is beszéltük, hogy vendégül látjuk őket, nálunk laknak majd és együtt megyünk a kongresszus különböző eseményeire. Idén ez elmaradt ugyan, de természetesen jövőre is szeretettel várjuk őket” – mondta el ottjártunkkor Bosánszki Tibor kántorhelyettes, aki, miután körbevezetett minket a templomkertben és a templomban, többek között a Győzelemről énekeljen című éneket, az 1938-as budapesti kongresszus himnuszát is eljátszotta nekünk a templom új orgonáján.

Bosánszki Tibor születése óta Mendén él, ebben a Budapest melletti, 4600 lakosú községben, ahol az ott lakók hozzávetőlegesen kétharmada római katolikus, egyharmada pedig evangélikus vallású. Ennek megfelelően templomuk, sőt temetőrészük is kettő van, de utóbbiban már nem olyan szigorú a rend, mint hatvan-nyolcvan évvel ezelőtt, amikor a vegyes házaspárok tagjait külön sírokba temették. Ilyen esetekben ma már az a jellemző – meséli Tibor –, hogy a hamarabb eltávozó sírjába temetik a később elhalálozó házastársat is.

Az általános trendnek megfelelően Mendén is a híveknek csak a töredéke jár templomba, sokan mindössze esküvők, temetések, keresztelők alkalmával keresik fel az istenházát. Az idősek fogyatkozása meglátszik a padokon, amelyek egy átlagos vasárnapon ma már nem telnek meg, azt viszont jó látni, hogy fiatalok is vannak a szentmiselátogatók között. Működik az egyházközségben énekkar, ifikör, férfikör, bibliakör, életigekör, rózsafüzértársulat, szeretetláng, tartanak imaórát, szentségimádást és egy sor más liturgikus, illetve közösségi kezdeményezéssel büszkélkedhetnek. Rendszeresek a gitáros misék képzett zenészek közreműködésével, mi több, előfordult már, hogy az oltárnál a fiatal – harminchat esztendős – Skravanek Gábor atya is elővette és megpengette a gitárját.

A templom mellett áll az egyházi fenntartású Oázis Idősek Otthona, mintegy hatvan lakójával. Az otthon kápolnájában is – vírusmentes időszakban természetesen – rendszeresen tartanak szentmisét vagy igeliturgiát, hogy a házban élő idősebb lakók is, akik már nem tudnak átmenni a templomba, részt vehessenek a szentmisén. Sőt egy igazán szép hagyományt is kialakítottak a mendeiek: évtizedek óta a karácsony másnapi és a húsvéthétfői szentmisét az otthon kápolnájában ünneplik. Az egyházközségben egyébként öt akolitus is szolgál rendszeresen, járványmentes időszakban ők hetente járnak áldoztatni az idősekhez.

Persze a hívek jobban örülnének, ha helyben lakó papjuk lenne, de ez már régóta nincs így. Plébánosaik korábban Gyömrőről, tíz éve pedig Üllőről látják el a mendei hívek lelkigondozását. A nyár óta náluk szolgáló Skravanek Gábor atya pillanatnyilag történetesen Mendén lakik, de csak addig, ameddig az üllői plébánia felújítása befejeződik. S még ha ez a helyzet ideiglenes is, nagyon örülnek ennek a mendeiek.

Örömteli, kedves emlék a közösség számára a plébániájuk önálló válásának hat évvel ezelőtti százéves évfordulója, amelyet 2014-ben a búcsú alkalmával méltóképpen megünnepeltek. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetítette, továbbá egy régi, háború előtti hagyományt is felelevenítettek erre a jeles évfordulóra: a búcsús ünnepi körmenetet a Mendei Hagyományozó Népiegyüttes fúvószenekara kísérte.

A mendei katolikus templom egy domb tetejére épült, 35 lépcső vezet fel hozzá. Szentélyének első falát három freskó díszíti, amelyek Loyolai Szent Ignác életéből vett jeleneteket ábrázolnak. A falon a szent jelmondata is ott áll: Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Éppen a napokban kezdődött meg a szentély alapos felújítása.

A templom körül egy szintén ritkaságnak számító, 1905-ben épült stációt láthatunk. Az egyes állomásokat téglából építették, ezekben helyezték el a színes mozaikokból készült szobrokat, amelyeket üvegajtók védenek. Nem sok ilyen külső keresztút van a környéken, legközelebb Máriabesenyőn a kegytemplomnál. A mendei körmeneteket a keresztút előtt tartják, Úrnapján az oltárt is négy stáció előtt állítják fel, nagyböjti időszakban pedig, amikor az időjárási körülmények megengedik, péntekenként a keresztutat szintén ezeknél a stációknál végzik.

Miután elfogyasztottuk Bosánszki Piroska háromféle rétesét, Tibor elmesélte még nekünk, hogy 27 éve teljesít kántori feladatot a templomban Jámbor Gábor helyetteseként, és ezt a szolgálatot mindketten önkéntes alapon végzik. „Tavalyelőtt tartottuk a 25 éves jubileumunkat, és akkor az oltárnál megfogadtuk, hogy a következő 25 évet is vállaljuk” – zárta beszélgetésünket Bosánszki Tibor, majd átvette ajándékainkat: a NEK Jöjjetek hozzám mindnyájan… című, a negyedik előkészületi évhez szerkesztett könyvét, a Misszió Média Kiadótól pedig a Csíksomlyó Magazin ez évi kiadását, valamint Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános Lakoma című verseskötetét. Mindhárom kiadvány segítséget nyújt a felkészülési idő hátralévő részének jó felhasználásához, bátorít, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről szavaink és tetteink által, és hozzájárul ahhoz, hogy az Eucharisztikus Kongresszuson még felkészültebben ünnepelhessük az Oltáriszentségben velünk és bennünk élő Krisztust.

Kép és szöveg: Varga Gabriella
Az elsőáldozás fotóit készítette: Cseri Ádám

Fényképek még a mendei elsőáldozásról, a templomról és a templomkertről

A mendei római katolikus plébánia honlapja IDE KATTINTVA érhető el.

A Mendei Katolikus Templom című Facebook-oldal ITT érhető el.