Menü Bezárás

Európai Polgár Díjat vett át Baritz Laura OP domonkos szerzetes nővér

A pandémia miatt 2021. október 22-én, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájában tartott ünnepélyes átadón vette át Baritz Sarolta Laura OP a számára még 2020-ban odaítélt Európai Polgár díjat. A domonkos rendi szerzetes nővér, közgazdász, adjunktus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) szakirányú továbbképzés szakfelelőse, a Corvinus Egyetem oktatója az emberközpontú gazdaságért, a közösség szolgálatában, a jövő nemzedékéért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységével érdemelte ki a rangos elismerést.

A kiválóság jutalmazásának szándékával az Európai Parlament minden évben négy díjat adományoz az emberi jogok védelme, a filmművészet, az ifjúsági projektek, valamint a polgárság értékeinek felmutatása terén. Ez alkalom arra, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra az emberekre és szervezetekre, akik és amelyek mindent megtesznek annak érdekében, hogy világunk kicsivel jobbá váljon és hogy mások is kövessék példájukat. A 2008-ban alapított Európai Polgár díj az alábbi területeken nyújtott kivételes teljesítmények jutalmazására szolgál: a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő projektek; az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó projektek; az aktuális Európai Évhez kapcsolódó projektek (ha alkalmazható); az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező projektek. Magánszemélyek, magánszemélyek csoportjai, egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított projektekkel pályázhatnak, vagy egy másik magánszemélyt, csoportot, egyesületet vagy szervezetet jelölhetnek az Európai Polgár díjra. Az Európai Parlament képviselői jogosultak jelölést benyújtani – képviselőnkként és évente egyet-egyet.

A díjátadáson a laudációk előtt Lővei Andrea, az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának vezetője köszöntötte a vendégeket, majd kiemelte Baritz Laura OP doktori disszertációjának egy részletét, amely az ember jóra való hajlamát igazolja. Matematikai alapon kapott megvilágítást az a tétel, hogy az az ember, akinek a belső motivációja erős, vagyis nem a pénz, a hatalom és a siker motiválja, képes megváltoztatni a struktúrát. Az ember belső motivációja a jóra hajlik, nem az anyagiasság, hanem az erényesség felé.

Tóth József, az ÉrMe Hálózat Alapítvány kuratóriumi elnöke és a KETEG Oikonómia Kutató Intézet Alapítvány kuratóriumi tagja méltatta Baritz Laura OP a képviselt értékek melletti kitartó, elkötelezett munkáját, amellyel számos egyetemi, gazdasági szakembert tudott maga mellé állítani. Elmesélte, hogyan kezdték el közös munkájukat húsz évvel ezelőtt egy új gazdasági paradigma kidolgozása céljából, a haszonelvű gazdaságpolitika mellett egy alternatív gazdasági modell és gyakorlat megteremtése érdekében. Laura nővér számára keresztény világnézete mellett közgazdász diplomája és a szabadpiaci folyamatokkal átitatott versenyalapú gazdaságban szerzett gyakorlati tudása és tapasztalata adták az alapot.

A díjat annak felterjesztője, Hölvényi György, az Európai Parlament kereszténydemokrata képviselője adta át, aki személyes hangvételű köszöntőjében elmesélte, milyen szempontok alapján határozta el, hogy Laura nővért javasolja a díj megítélésére. Megállapította, hogy Európának, Magyarországnak nagy szüksége van az egyházias emberek nézőpontjára, az emberközpontú világlátásra, amely nélkül semminek sincs értelme. Mint mondta, a teremtettségből végigvezetett logika egyrészt nagyon izgalmas, másrészt alapvetően fontos.

Baritz Laura OP kifejezte boldogságát, hogy az Európai Parlament is elismerte tevékenységét és az emberközpontú gazdaság megvalósítására való törekvését, hiszen ezzel kinyilvánította annak értékei iránti elköteleződését. Munkájának támogatásért köszönetet mondott a domonkos szerzetesi közösségnek, és valamennyi szakembernek, munkatársának, aki a KETEG küldetésének megvalósítását előmozdította. Végül megköszönte Jézus Krisztusnak mint a KETEG képzés igazi és végső főnökének és szervezőjének.

Laura nővér a díjátadást követően a sapientia.hu kérdésére válaszolva kifejtette: a KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) egy meghökkentő szóösszetétel, és egy olyan meghökkentő gazdasági szemléletet hirdet misszióval és oktatással, amelyben az ember rá tud döbbenni arra, hogy ez az a fajta gazdasági szemlélet, amelyet érdemes űzni. Arról van szó, hogy a profit és a pénz helyett az ember kerül a gazdasági élet középpontjába, az ember az alapja és célja a gazdaságnak, a gazdaság pedig szolgáló szféra, amely az ember boldogságát szolgálja. „Olyan fogalmakat és tartalmakat kapcsolunk össze, amelyek a hétköznapi életben sokak számára összeegyeztethetetlennek tűnnek: pénz és etika, üzlet és erkölcs, jóság és profit, méltóság és gazdaság. Ha megnézzük az Európai Unió Chartájának fejezetcímeit, akkor ott láthatjuk azokat az értékeket, amelyek az Egyház társadalmi tanításának is alapelvei: méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, szubszidiaritás elve, igazságosság. Ilyen és ehhez hasonló fogalmakkal ismertetjük meg a hallgatókat képzéseink során, de ennél jóval szélesebb körben. Vannak teológiai, filozófiai, antropológiai, társadalomtudományi tárgyak és vannak a gazdasági tárgyak. Mindezeket el tudjuk mondani félórás előadásban, vagy egy konferencián is, el tudjuk mondani szimpóziumon, de leginkább elmondjuk a Sapientia Főiskolán egy kétéves, négyféléves posztgraduális képzési programban. Mindezt elmondjuk a Corvinus Egyetemen mind alapfokon, mind mesterfokon, tehát BA és MA szinten is vannak emberközpontú gazdaság órák. Elmondjuk úgy is, hogy az etikus, emberközpontú és a fenntartható fejlődésről szóló, külföldön már elérhető könyveket megjelentetjük magyar nyelven. Jelen pillanatban a Corvinus Egyetemen elérhető ez a képzés, és nagyon reméljük, hogy a közeljövőben sikerül elindítani a szabadegyetemet. Munkálkodunk azon, hogy szabadegyetemet szervezzünk és műhelyt tartsunk ebben a szemléletben. Hosszabb távú terveink között szerepel online oktatás indítása. A Sapientiás posztgraduális képzést meghirdetjük a következő évben is” – fogalmazott a hivatkozott interjúban Laura nővér. Hozzátette: mindenkitől azt a visszajelzést kapták, hogy a szemléletük változott. Előfordult, hogy valaki elhagyott egy korrupt munkahelyet és inkább keresni kezdett másikat, és van olyan is, aki ott maradt a munkahelyén és ott próbál erkölcsi, etikai alapokon dolgozni. A szemlélet az, ami megváltozott. Mint mondta, nagyon jó tapasztalataik vannak, az alumni hallgatók összetartanak, közösség alakult ki közöttük és az alapítványban is volt hallgatók dolgoznak.

Laura nővér szerint már 14 éves kortól lehet ezzel foglalkozni, van középiskolás programjuk is, sőt középiskolás tanárok számára is szerveznek akkreditált továbbképzést. „Egészen fiatalon lehet érdeklődni, a közgazdászhallgatók is nagy érdeklődést mutatnak, az egyetemisták is nyitottak a paradigmaváltásra. Leginkább a gazdasági szféra területéről érdeklődnek intenzívebben, olyanok, akik nem elégedettek a jelenlegi munkakörülményeikkel és a gazdasági szemlélettel” – mutat rá Laura nővér.

Az átvett díj kapcsán megjegyezte: „Megítélésem szerint ezt a díjat nem én egyszemélyben kaptam, hanem egy tágabb közösség érdemelte ki: mindenki, aki a KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzés és küldetés résztvevője, a tanárok, munkatársak, az intézmények, a KETEG Alapítvány, a Sapientia Főiskola, a Corvinus Egyetem és természetesen annak vezetői, hiszen támogatják a képzést. Legkedvesebb tételem, hogy az ember elsődleges hajlama a jóra való, és nagyon boldog vagyok, hogy egész Európa úgy gondolja, fontos ez a törekvés.”

Forrás: sapientia.hu
Fénykép: Merényi Zita, Magyar Kurír

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.