Menü Bezárás

Hálaadás és kérés – Vencser László és barátai együtt imádkoztak Mariazellben (frissítve)

Zengett a Nyíljon ki szívetekben az örömvirág kezdetű ének 2023. szeptember 12-én, kedden délután 15 órakor a mariazelli bazilika kegyoltára körül. Hét lelkipásztor és mintegy ötven hívő zengte, hogy hallja meg az egész világ: „Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk, ó, Szűz Mária!”

Balról jobbra: Ilk Antal, Pál László, Szabó Ernő, Vencser László, Augustinov Sebestyén, Varga János és Molnár Ottó

Vencser László az elmúlt félévben alig hagyta el lakóvárosát, a felső-ausztriai Linzet, minden figyelmét a gyógykezelésekre összpontosította. Fizikai erőnléte azonban már jó ideje szinte semmit nem észlel a háttérben húzódó betegségből, éppen ezért elérkezettnek látta az időt arra, hogy közösségi programban vegyen részt. Szülőfalujában, Ditróban Isten Szolgája Márton Áron püspök kézfeltétele által történt pappá szentelése (1971. szeptember 12.) 52. évfordulójának alkalmát ragadta meg arra, hogy tartalmas és szép papi éveiért hálaadó szentmisét mutasson be, egyúttal kérje az égiek segítségét gyógyítása és gyógyulása hátralévő szakaszához – s mindezt barátaival együtt tegye, nem is akárhol: a Mariazelli Istenanya lábainál. Megszólította hát Ausztria-szerte élő, hozzá közel álló papi és világi ismerőseit, s közöttük nem akadt olyan, aki a hívószóra nemmel válaszolt volna.

Ezért gyűltünk össze olyan sokan ezen a hétköznapi koradélutáni órában a Stájerország és Alsó-Ausztria határán 1200 méter magasan fekvő híres zarándokvárosban, Közép-Európa egyik legismertebb Mária-kegyhelyén. Az oltárnál Vencser László jobbján és balján két volt tanítványa állt: Szabó Ernő linzi magyar lelkész, az idegen nyelvű pasztoráció egyházmegyei vezetője és Pál László kismartoni püspöki vikárius. Mellettük koncelebrált még Ilk Antal nyugalmazott alkoveni plébános, Augustinov Sebestyén, a mariazelli kegytemplom gyóntatópapja, egykori gyulafehérvári diáktárs, Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora és Molnár Ottó, a gráci magyarok és osztrákok lelkipásztora.

Balról jobbra: Szabó Ernő, Vencser László és Pál László

A hívek soraiban az ünnepelt ott láthatta Csibi Krisztinát, a budapesti Magyarság Háza igazgatóját; Wurst Erzsébetet, a bécsi Kaláka-Club elnökét; Szabó Verát, a linzi egyházközség világi elnökét férjével együtt; Beranek Helgát, volt bécsi titkárnőjét; lányával együtt Karlheinz Richtert, aki az utóbbi években szinte mindig jelen volt a Vencser László által, országos nemzeti igazgatósága idején szervezett tanulmányi utakon – és még nagyon sok kedves ismerős, jó barát jelen volt Ausztria legkülönbözőbb vidékeiről. Négy, a csoportunktól független magyar zarándok is, akik éppen akkor a kegyhelyen tartózkodtak, szintén bekapcsolódott a szentmisébe.

Elsőként Szabó Ernő atya lépett a mikrofonhoz. Elmondta: Vencser László úton van az aranymisétől a gyémántmise felé, és azt kívánta, jusson is el oda, sőt még azon túl is, jó erőben, jó egészségben.

Bevezető- és köszöntőszavaiban Vencser László kifejezte örömét az őt körülvevő sokaság láttán, és előrevetítette, hogy hálát adni jött el ide a Szűzanya lábaihoz, egyúttal kérni is szeretné a Jóisten segítségét az október 6-án rá váró (időközben október 13-ra halasztott!) műtéti beavatkozásokhoz.

A Gott in der Höh sei Preis und Ehre kezdetű ének után a szentleckét is német nyelven olvasta fel az ünnepelt bécsi barátja, Karlheinz Richter.

Karlheinz Richter

Az Angyaloknak királynéja…, Rózsafüzér Királynéja…, Békességnek Királynéja… és Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szűz… éneksorok is teljesen betöltötték a kegytemplomot, mert szívből fakadt fel az oltárnál és a padsorokban ülőkből, igazán a szívünkből csengett.

A Szent Lukács könyvéből (1,39–56) kiemelt evangéliumi részt, Mária Magnificatját Varga János rektor olvasta fel.

Homíliájában Vencser László röviden visszatekintett az elmúlt 52 évre és valamivel hosszabban az elmúlt hat hónapra. Megemlítette utóbbinak a nehézségeit, de azt is, hogy milyen sokaktól milyen sok támogatást kapott ez alatt. Köszönte a sok imát és a tevőleges segítségnyújtásokat is linzi, bécsi és burgenlandi földijeinek, jótevőinek, köztük Szőcs János és Manyi ditrói születésű, jelenleg Burgenlandban élő házaspárnak; és egy másik kedves, Bécsben élő családnak: a szintén ditrói Molnár Andrásnak és Gyergyóújfaluból elszármazott feleségének, Ilusnak, lányaikkal együtt.

Az ambónál: Ilk Antal és Varga Gabriella

A hívek két nyelven – németül és magyarul elhangzó – könyörgéseit Ilk Antal és Varga Gabriella olvasta fel.

Pap: Testvéreim, örvendező szívvel kérjük a Szent Szüzet, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.

Wir beten für alle, die in der Kirche ein Amt haben – den Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone –, und für alle, die sich mühen, den Glauben an die kommende Generation weiterzugeben.

Wir beten für die Völker, die im Krieg leben und sich nach Versöhnung und Frieden sehnen!

Urunk, fogadd el Vencser László és valamennyi itt jelen lévő hálaadását, egyúttal hallgasd meg az ő és valamennyiünk kérését a gyógyulásáért!

Urunk, tekints az itt egybegyűltek szűkebb és tágabb közösségeire, és segítsd azokat a kölcsönös megbecsülés, tisztelet és egyetértés útján járni!

Urunk, Te vagy az Élet és a Halál Ura. Jutalmazd meg az örök boldogsággal elhunyt szeretteinket, különösen Vencser atya elhunyt 75 volt paptanítványát!

Pap: Gott, unser Vater, Deine Kinder  dürfen wir sein. Dafür danken wir dir und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Krisztus testét Pál László és Augustinov Sebestyén atyák által vettük magunkhoz és örömünket az Égből szállott szent kenyér énekkel fejeztük ki.

Az ambónál: Varga János

A szentmise végén először Varga János szólt az egybegyűltekhez és az ünnepelthez. Mindszenty József egykori nyughelye közelében mindenekelőtt elimádkozta a bíboros-hercegprímás boldoggá avatásáért szóló imádságot, majd úgy fogalmazott, hogy ő is Vencser atya tanítványának tartja magát, sokakkal, mindazokkal együtt, akik jelen vannak. „Bécsbe érkezésemtől fogva segített, támogatott. Ha szükségem volt valamire, kereshettem, kérdezhettem őt” – emelte ki.

Augustinov Sebestyén

Augustinov Sebestyén, a szép esemény házigazdája is hangot adott örömének, hogy e nagy zarándokcsoport együtt imádkozott és éppen itt, Mariazellben tette ezt, majd a jelenlévő hat pap közös ajándékaként átadott Vencser Lászlónak egy Mariazelli Istenanya-domborművet, valamint a karmelita nővérek figyelmességeként két nagy kézművesgyertyát.

A csoport ezután elimádkozta közösen az Üdvözlégy, Mária, valamint a Most segíts meg, Mária imádságokat.

A szentmise a Grosser Gott, wir loben dich és a Boldogasszony anyánk eléneklésével, az együttlét pedig a csoportfotózás után a Mariazellerhof cukrászdában a délutáni kávé és sütemény mellett kötetlen beszélgetéssel ért véget, amelyre Vencser László minden vendégét meghívta.

Ám valami nem ért véget: az imádságot Vencser László gyógyulásáért, egyénileg és együtt is, továbbfolytatjuk – hogy majd újra visszatérhessünk Mariazellbe újabb hálaadásra.

Varga Gabriella

(Hatvanhét részes fényképalbumunk megtekinthető Facebook-oldalunkon:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=eletunkujsag&set=a.626335179645389)