Menü Bezárás

Köszönjük az Országos Széchényi Könyvtárnak! – Elkészült az EPA-archívumunk

Elkészült és teljessé vált az 53. évfolyamában járó Életünk újság, az európai magyar katolikusok nyomtatott havilapjának EPA-archívuma

Kiadóhivatalunk, a Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezetője 2020. június 9-én fordult az Országos Széchényi Könyvtárhoz, felvetve a kérdést, hogy milyen feltételekkel és milyen módon jöhetne létre a több mint félévszázados története során Svájcban, Németországban és Magyarországon kiadott Életünk újság 52 évfolyamnyi nyomtatott kiadásának online adatbázisa, illetve papír alapú gyűjteménye. Szinte példa nélküli segítő- és együttműködési készséget tapasztaltunk a Gyűjteményszervezési Igazgatóság E-könyvtári Szolgáltatások Osztályának vezetője, Moldován István; a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály vezetője, Kaposváriné Dányi Éva; és az ugyancsak teljes szívével, jóakaratával és szolgálatkészségével mellettünk álló Ipacs Eszter EPA-könyvtáros, az Információ- és Tartalomszolgáltatási Főosztály, Digitálistartalom-fejlesztési és -szolgáltatási Osztályának munkatársa részéről – és alig három hónap múlva, 2020. szeptember 7-én Ipacs Eszter már azzal a jó hírrel örvendeztetett meg bennünket, hogy elkészült az Életünk újság EPA-archívuma. Ez az archívum akkor persze még nagyon-nagyon hiányos volt, hiszen az első három évtizednyi anyag (újra)digitalizálásra várt (az A3-as méretű újság Funke Attila által A4-es méretben elvégzett szkenneléseit nem tudtuk használni; de e helyütt is köszönjük neki sok éves munkáját és az ügy előmozdítására tett mindenkori törekvéseit, erőfeszítéseit).

Ipacs Eszterrel folytatott több hónapnyi közös együttműködésünk, de legfőképpen az OSZK Digitalizáló Osztályán elvégzett hallatlanul nagy munka és az azt követő anyagfeldolgozás Marcin Mirski Digitálistartalom-fejlesztési és -szolgáltatási Osztályának munkatársa részéről elvezetett a nagyszerű eredményhez: 2021. január közepére kiteljesedett az Életünk újság EPA-archívuma! Itt érhető el: https://epa.oszk.hu/04000/04031.

De mi is az EPA-archívum?

Az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) szolgáltatása

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályának fejlesztéseként kezdte meg működését 2004-ben. A szolgáltatás az elektronikus időszaki kiadványok átfogó nyilvántartását és archívumát hivatott megalapozni. Célja egyrészt hogy elősegítse azok megtalálhatóságát és hozzáférhetőségét, másrészt hogy a digitális folyóiratok láthatóságának növelésével hozzájáruljon a kiadványtípus presztízsének megszilárdulásához és az azt érintő minőségi és módszertani igények megfogalmazódásához és mindennapossá válásához.

Az elektronikus időszaki kiadvány fogalmának EPA-beli értelmezésébe éppúgy beleférnek a nyomtatott újságok és folyóiratok elektronikus változatai, mint a csak digitális formában létező források vagy a retrospektíve digitalizált periodikumok.

Az EPA első szintjét képező nyilvántartás célja, hogy minél több szempontból, minél több információ váljék elérhetővé egy helyen ezen kiadványkörről. Ennek érdekében az OSZK könyvtári igényű leírást készít az interneten vagy közintézmények helyi rendszerein elérhető időszaki kiadványokról – ebből áll össze az EPA adatbázisa. A bibliográfiai adatok mellett igyekeznek minél több kísérőinformációt csatolni a leírt kiadványokhoz. A rendszerben leírt kiadványok elérhetőségét heti rendszerességgel ellenőrzik.

Az EPA-szolgáltatás másik fontos komponense az archívum, amelynek keretében kiadványok elektronikus megőrzése és szolgáltatása válik lehetővé. Partnerei segítségével – amelyek között vannak elektronikus és hagyományos kiadók, közgyűjtemények, tudományos intézmények – az OSZK arra törekszik, hogy a magyar oktatás, kultúra és tudományos élet szempontjából jelentős periodikumok közül minél több kapjon helyet a stabil webes hozzáférést, egységes, könnyen kezelhető formai világot, több szempontú visszakereshetőségi lehetőséget nyújtó EPA-archívumban. Az archívum bővítésénél ezen kívül nagy hangsúlyt kapnak a határon túli magyar kiadványok. Hosszabb távú törekvésük a közintézmények által visszamenőlegesen digitalizált, régebbi kiadványok gyűjtése.

Az archívum építése során az OSZK nagy figyelmet szentel a módszertannak. Célja olyan egyszerű, de jól használható publikációs norma kidolgozása, amelynek figyelembevételével mind a közintézmények, mind egyéb szolgáltatók elfogadható minőségben és hozzáférhető formában tehetik közzé az interneten az elektronikus időszaki kiadványokat.

(Renkecz Anita – Csáki Zoltán: EPA-ajánlás elektronikus folyóiratok kiadóinak, szolgáltatóinak elektronikus időszaki kiadványok public domain publikálásához: https://mek.oszk.hu/18200/18217/.)

Az EPA mind a bibliográfia, mind az archívum szintjén igyekszik együttműködni különböző információs szolgáltatókkal. Az adatbázisban tárolt bibliográfiai információk több formátumban elérhetővé tehetők és lekérdezhetők további rendszerek számára. EPÁ-val közös tételeit cikkszinten feltárja a MATARKA tartalomjegyzék-adatbázis (http://www.matarka.hu), eggyel több elérési utat biztosítva egyes kiadványok teljes szövegű elektronikus tartalmához. Hosszabb távú fejlesztési terveik között szerepel átfogó publikációs ajánlások megszövegezése és közreadása, az EPA-archívum egységesítése tartalomjegyzékek szintjéig, valamint akadálymentes felület (https://efolyoirat.oszk.hu/) és tartalom elérhetővé tétele.

URL: https://epa.oszk.hu
PURL: http://purl.org/NET/epa
URN: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-3389
E-mail: epa-info@mek.oszk.hu

Ami pedig a papíralapú gyűjteményünk kiteljesítését illeti, Kaposváriné Dányi Éva, a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály vezetője 2020 nyarán a következőkről tájékoztatott: a nemzeti könyvtár arra törekszik, hogy a hungarika folyóiratok teljes állományát összegyűjtse, egyrészt az archiválási kötelezettség miatt, másrészt a szolgáltatási célból fakadóan. Archiválás céljából elsősorban az eredeti megjelenési formát gyűjtik, szolgáltatási szempontból pedig a jó minőségű elektronikus változat a hasznosabb, különösen ha távolról elérhető, vagyis jogtisztán szolgáltatható és ha teljes szövegű visszakeresést tesz lehetővé.

Az osztályvezető elmondta: az Életünk újságot két példányban gyűjtik a kezdetektől, az egyik példánysort archiválisként, azaz muzeálisként kezelik, a másik az úgynevezett mozgatható példány, amit az olvasók kézbe vehetnek. Az Életünk újság 1994 utáni évekbeli kiadásai jelenleg mindkét példánysoron meglehetősen hiányosak, ezek pótlásán is folyamatosan dolgozunk, azonban nem fogjuk tudni a gyűjteményt kiteljesíteni a korábbi kiadók segítsége nélkül. Erre feltétlenül számítunk, és igen nagy a valószínűsége annak is, hogy papíralapú kiadásunk Országos Széchényi Könyvtárban meglévő gyűjteményének kiteljesítéséhez olvasóink segítségét is kérni fogjuk.

Még egyszer köszönjük az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak a kiváló együttműködést!

Szerkesztőségünk nevében:
Varga Gabriella

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.