Menü Bezárás

Lukácsovits Magda: A keresztre feszítés és a szentmiseáldozat

A futásfalvi 1856-ban felszentelt templombelső festését két nagyobb méretű freskó díszíti. A két freskó közül az egyik a szentélybe nyíló sekrestyeajtó körüli síkfalazatot, míg a másik a déli bejárat körüli szintén sík falat borítja. A szentély északi részén a sekrestyeajtót ugyancsak freskódíszítés veszi körül, melyen A keresztre feszítés és a szentmiseáldozat kompozíciója látható. A kereszthalált halt Jézus Krisztust nyolc alak veszi körül: egy katona, aki lándzsáját Jézus jobbjába döfi; a Krisztus oldalából kifolyó vért egy piros ruhás pap fogja ki kehelybe; három katona kockajátékon sorsolja ki a ruháit; egy meztelen nő és egy szintén meztelen férfi (az első emberpár – Ter 3,16–24) tenyérbe temetett arccal siratja Krisztust a kereszt lábánál; valamint egy zsidó főpap kitárt karokkal és szomorú tekintettel néz fel a keresztre (Mt 27,41–43). A keresztre feszített lábánál fejjel lefelé zuhanó kígyó ábrázolja a bűnből való megváltást (Ter 3,15). A hitetlenek és a hívők fele-fele arányban állnak Jézus körül. A jelenet egy éjszakai képet rögzít, Jézus jobb tenyere alatt látható a telehold. A freskón megjelenített képek halvány színezetét Jézus vére és a pap miseruhájának élénkpiros színe, valamint a kereszt élénk sötétbarna árnyalata töri meg. Krisztus arca nyugodt, lefelé néző tekintete békét és alázatot sugároz, teste szinte lebeg a kereszten, izomzata laza, könnyed. A lándzsával Jézus oldalát nyitó katona (Jn 19,34) arckifejezése mogorva, szinte sémaszerű. A főpap arca riadtságot, bűntudatot, sajnálkozást sugároz. A kockázó katonák (Mt 27,35) szinte nem is szereplői a jelenetnek, mintha egy külön cselekmény részesei lennének, akiket a passzivitás, langyosság jellemez, fiziognómiájuk hétköznapi, unott. Az emberpár és a pap arca láthatatlan, ők hárman fejezik ki a legjobban hitüket a feltámadásban. A freskó színvilága, formakövetése, emberábrázolása Lukácsovits Magda jellegzetes ecsetvonásait juttatja az eszünkbe. A kép bal és jobb oldali nyúlványa már a sekrestyeajtót övezi, ezeken a templom felújítása során átírt feliratok eredetileg így szóltak: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van” (Jn 6,54) és „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

Bernád Rita, Gyergyószentmiklós-Gyulafehérvár

Forrás: A magas szintű vallási felkészültség jelei Futásfalván (részlet). In.: FIDEM PINXIT – A HITET FESTETTE. LUKÁCSOVITS MAGDA erdélyi festőművésznő életműve, Második kötet, Magyar kiadás, ÉRTELMEZÉSEK – KÉPELEMZÉSEK – MÉLTATÁSOK GRAFIKÁK, BAUER-VERLAG, Thalhofen, 2014, 19. oldal

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.