Menü Bezárás

Nemzetközi teológiai és vallástudományi konferenciát tartott Egerben a Doktoranduszok Országos Szövetsége

2020. február 28. és március 1. között rendezték meg Eger városában a DOSZ Hittudományi Osztálya által szervezett Fiatal Kutatók és Doktoranduszok X. Nemzetközi Jubileumi Teológuskonferenciáját. A háromnapos tudományos tanácskozás során több mint kilencven, doktori cím megszerzésére készülő teológus és vallástudós számolhatott be legújabb kutatási eredményeiről.

A pénteki megnyitó során dr. Kiss Gábor, a konferencia szervezője hangsúlyozta a jubileumi alkalom jelentőségét: „Hosszú utat járt be a tíz évvel ezelőtt a Károli Gáspár Református Egyetemen első alkalommal megrendezett Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciája, amelyből mára a magyar nyelvterület talán egyik legmeghatározóbb junior teológiai és vallástudományi szimpóziuma lett. Ha röviden visszatekintünk az elmúlt évtizedre, úgy számokban kifejezve is szép eredményekre lehetünk büszkék. A most kezdődő tudományos tanácskozással bezárólag eddig több mint 600 olyan előadás hangozhatott el a konferenciasorozat alatt, melyek mögött egy-egy fiatal kutató komoly munkája által elért tudományos eredmények, új ismeretek húzódnak meg.”

Dr. Ternyák Csaba egri érsek mint a konferencia védnöke köszöntőjében a szimpózium és a Magyarországon megrendezendő Eucharisztikus Kongresszus kapcsolatára hívta fel a figyelmet: „Nagy örömömre szolgál, hogy a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra tekintettel külön tematikus szekciót szentelnek a szervezők az Eucharisztia témájának, ahol tíz előadás hangzik majd el. A Magyar Katolikus Egyház lendületesen és számos kezdeményezéssel készül erre a nagy nemzetközi eseményre. Könyvek, tudományos írások sokasága jelenik meg, amelyekből az érdeklődők megismerhetik az Eucharisztia jelentőségét. Szükség van ezekre az elmélyítésekre, mert a kongresszusra való előkészülethez az is hozzátartozik, hogy igyekszünk gazdagítani az Eucharisztiára és a szentmisére vonatkozó ismereteinket.”

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, a konferenciának helyet adó Eszterházy Károly Egyetem rektorhelyettese az egyetem kulturális küldetésének és Eszterházy püspök örökségének megőrzését és továbbvitelét hangsúlyozta. Megnyitóbeszédet mondott még Molnár Dániel, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, aki visszatekintett a DOSZ tematikus egységeinek megalapítására és a Hittudományi Osztály ebben végzett úttörő szerepére. Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács elnökének köszöntőjét Prém Alexandra, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke tolmácsolta a hallgatóságnak.

A szimpózium első plenáris előadója a Leuveni Katolikus Egyetemről érkezett. Prof. Dr. Pierre van Hecke, a KU Leuven Teológiai és Vallástudományi Fakultásának dékánhelyettese a nyelvi metaforák jelentőségét mutatta be a jelenlévők számára. Rávilágított arra, hogy a vallási szövegek megértése érdekében – legyenek azok szentírási vagy bármi más jellegűek – döntő fontosságú az általuk használt metaforikus képek helyes elemzése.

Előadását Prof. Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora követte, aki a II. Vatikáni Zsinat utáni szentségtani megújulás aktuális kérdéseire hívta fel a hallgatóság figyelmét tartalmi és egyszersmind módszertani szempontból. Mindkét értekezés, a többi előadással együtt a konferencia később megjelenő tanulmánykötetében magyarul is olvasható lesz.

 

A külföldről és Magyarországról egyaránt érkező fiatal kutatók a megnyitó után tizenkét párhuzamos munkacsoportban – egyházjogi, több egyháztörténeti, szisztematikus teológiai, pasztorálteológiai, liturgiatudományi, szentírástudományi, vallástudományi, neveléstudományi, morálteológiai és az Eucharisztiáról és Úrvacsoráról szóló tematikus szekció – mutathatták be, húszperces előadások formájában, legfrissebb eredményeiket, amelyeket a hazai és határon túli egyetemek és főiskolák elismert oktatói vezettek.

A konferenciasorozat eddig megjelent kötetei itt érhetők el: http://dosz.hu/tudomanyos-osztalyok/hittudomanyi-osztaly

DOSZ Hittudományi Osztály

Dr. Kiss Gábor

Fotók: Eszterházy Károly Egyetem és Szigmond Attila