Menü Bezárás

Nyolc hónap alatt három ország tíz helyszínén mutatkozott be a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület

A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület a szociálisan rászoruló, hátrá­nyos helyzetű, fogyatékossággal élő, megvál­tozott munkaké­pes­ségű, családon belüli erőszak áldozataivá váló, ne­héz sorsú idős, haj­léktalan és más krízishelyzet­ben lévő szemé­lyeknek való se­gít­ségnyújtás céljá­val jött létre 2003-ban, a Báró Szentkereszty Stephanie (1842–1906) által 1872-ben alapított Erzsébet Árva­leány Nevelőintézet és 1874-ben létesí­tett menedék­ház történelmi és er­köl­csi alapjain. Az egye­sület sok száz gyermek- és felnőttgondozottnak nyújtott és nyújt szükség szerinti szakmai és emberi segítséget. Az elmúlt nyolc hónap során a Külhoni Magyar Gyerekek Évéhez kapcsolódó, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a Jakab Antal Keresztény Kör szoros partnerségével megvalósuló programjuk témája a kézműves alkotómunka fontossága volt a fogyatékos­sággal élő gondozottak életében. A program keretében Erdély, Ausztria és Magyarország összesen tíz helyszínén ismertethették meg munkájukat a közönséggel és mutathatták be újrahasznosított anyagokból készülő egyedi székely termékeiket.

A program kiemelt célja volt, hogy azt a nagyon szép példát, miszerint az egyesület segíti a fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat életminőségük javításában, társadalmi integrálásukban, a hulladék újrahasznosításában, környezetünk megóvásában, élhetőbb Székelyföld kialakításában és gyökereink megtartásában, minél több, Kézdivásárhely és Kovászna megye területén kívüli közösséggel is megismertesse. További célként megfogalmazódott, hogy az egyesület kapcsolatokat építsen a jövőbeni együttműködések reményében.

Öt állomás Székelyföldön

Az első öt székelyföldi rendezvény kulturális műsorokkal egybekötve, a Jakab Antal Keresztény Körrel (JAKK) társszervezésben valósult meg. Ezeken az alkalmakon a Szentkereszty Stephanie Egyesület munkájáról Varga Gabriella újságíró, a projekt vezetője és Vencser László teológus, a JAKK társalapító-társvezetője beszélt.

Fehérváry Lilla énekesnő, zeneszerző és zenepedagógus, a Szigeti Veszedelem és a Madárdal Zenekar tagja először 2019. július 3-án a gyergyószentmiklósi örmény-katolikus templomban lépett közönség elé az Isten tenyerén című esten, majd másnap, július 4-én Ditróban az Idősek Klubjában hallgathatták meg a jelenlévők ütőgardonon kísért énekszámait. Július 5-én a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József-templomban a Dalolj, ne félj című pódiumbeszélgetést színezte dalaival a magyarországi vendégelőadóművész. Július 8-án Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damján-templomban az esti szentmise után Zorkóczy Zenóbia kovásznai színművész mutatta be Hiszek című istenes verses műsorát. Mi volt a közös ebben a négy rendezvényben? Az, hogy a Jakab Antal Keresztény Kör mindegyiknek a végén ismertette a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület és a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete tevékenységét, azon belül is fogyatékossággal élő gondozottjaik kézművesmunkáját, és jótékonysági vásárt is rendezett ezekből a termékekből a két szervezet javára.

Hasonlóra volt példa 2019. október 20-án is, amikor is a vasárnap esti ifjúsági szentmise után Zorkóczy Zenóbia színművész istenes verses előadásával nyílt meg Gyergyószentmiklóson a Belső Iránytű előadássorozat 2019/2020-as, nyolcadik évada. A Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia templomában tartott, Háromszék kincseiből című esten a szentmisét az Ausztriából hazalátogató Vencser László mutatta be, az irodalmi műsor után pedig a Szentkereszty Stephanie Egyesület fogyatékossággal élő gondozottjainak újrahasznosított anyagokból készült kézművesalkotásaival is megismerkedhettek a jelenlévők. A Báró Szentkereszty Stephanie szavait idéző mottóval – „Végezzük mindannyian a reánk néző munkát szerénységgel, lelkiismeretes hűséggel, és a Mindenható áldása velünk lesz” – meghirdetett est második részében Vencser László többek között ismertette: a ma koordináló központként működő kézdivásárhelyi szervezet vezetője, Bálint Olga nemrég így nyilatkozott: „Évtizedek óta a szociális rendszerben élő, hátrányos helyzetű embertársaimmal osztom meg az életem napjait. Nap mint nap tapasztalom, hogy számukra a legnagyobb kapaszkodó a hit, ami segíti, táplálja őket a legnagyobb reménytelenségben is.” Ez a hit jelenik meg a gondozottak által újrahasznosított anyagokból készített kézművesalkotásokon is, amelyeket a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetének kézműves gyertyáival egészítettünk ki – mutatta be az alkotásokat és az alkotókat Vencser László, és az érdeklődők figyelmébe ajánlotta a hímzett háziáldásokat, az „Isten hozott!” feliratú ajtódíszeket, a „Ne féljetek!” (Mk 16,6) feliratú festettüveg-falidíszeket, a „Ne késs jót tenni…”, „…cselekedj jót…”, „…törekedj békességre” feliratú hímzett képeslapokat és a többi szebbnél szebb kézművesterméket. A rendezvény mindezek közelebbi megismerésével zárult.

Három állomás Ausztriában

A tízrészes programsorozat második öt alkalmának mindegyikén jelen volt Bálint Olga, a Szentkereszty Stephanie Egyesület elnöke. Útja először Felső-Ausztriába vezetett.

A Linzi Magyar Római Katolikus Lelkészség és a Jakab Antal Keresztény Kör közös meghívására látogatott a felső-ausztriai tartományszékhelyre 2019. december közepén Bálint Olga. A háromszéki szervezet fogyatékossággal élő gyermek, fiatal és felnőtt gondozottjai által újrahasznosított anyagokból készített egyedi székely kézművestermékeket december 14-én és 15-én Linzben is megtekinthettek az érdeklődők a Jó Pásztor-templomban rendezett kiállítások keretében. Az Aki kincset keres, találja meg! című tárlatra és pódiumbeszélgetésre szombaton a közösség karácsonyi ünnepsége keretében, A mi karácsonyunk című bemutatkozó rendezvényre pedig vasárnap a szentmise után került sor. Mindkét alkalommal Szabó Ernő plébános mondott köszöntőt, a kiállításokat Vencser László méltatta és a műsorokat e sorok írója moderálta. A szervezők itt is figyelemre méltó közönségérdeklődést, nyitottságot és együttműködési készséget tapasztalhattak. A kiállított termékek – többségükben használati tárgyak – szépsége és változatossága magával ragadta a linzi és környékbeli magyarokat, a szervezet Bálint Olga által ismertetett tevékenysége pedig mindenkit igen mélyen megérintett.

2020. február 20-án Bécsben a Collegium Pázmáneum dísztermében lapunk, az Életünk című európai magyar katolikus haviújság bemutatóestjének második felében megismerhette a nagyszámú közönség a Szentkereszty Stephanie Egyesületet is. A szervezet – amint az ORF Burgenland tudósításában olvasható – szívügyének tekinti és felkarolja a szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személyek problémáit, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak, öregeknek, hajléktalanoknak, krízishelyzetben lévő egyéneknek a szükségleteit. Az egyesület vezetője 2003 óta Bálint Olga, aki Bécsben is Varga Gabriella kérdéseire válaszolva ismertette tevékenységüket. A jelenlévők megtudhatták, hogy a Szentkereszty Stephanie Egyesület missziójának tekinti a 147 évvel ezelőtt alapított elődszervezet eszmei és szellemi értékeinek a megőrzését. 2009-ben a jó eredményekkel működő egyesület a fogyatékossággal élők életminőségének javítása és esélyegyenlőségük társadalmi ügyének felkarolása céljából létrehozta a Búzamag Védett Egységet, amelynek célja a gondozottak társadalmi integrálása, új munkahelyek létesítése, lehetőség nyújtása a munkaerőpiacba való bevonásukra. A bécsi magyar közönség is nagy érdeklődéssel szemlélte végig és vette kézbe az egyesület kézművestermékeit.

Két rendezvény Budapesten

Bálint Olga elnök asszony Budapesten a Józsa Judit Galériában és a Magyarság Házában önálló, vetítettképes előadás formájában ismertette a szervezet tevékenységét.

2020. február 25-én este a Józsa Judit Művészeti Alapítvánnyal közösen szervezett és a Józsa Judit Galériában megtartott estet az alapítvány és a galéria vezetője, Józsa Judit kerámiaszobrász nyitotta meg, majd Varga Gabriella foglalta össze, milyen program keretében érkezett meg a rendezvény Budapest belvárosába is. Ezt követően Bálint Olga, az egyesület elnöke bemutatta vetítettképes, -filmes előadását, majd készségesen válaszolt a közönség kérdéseire. Az együttműködés szilárd alapjait rakta le ezen az estén a két civil szervezet.

Az egyesület 2020. március 3-án este elérkezett a „Speciális igényű gyermekek kézműves foglalkozásainak és kiállításának támogatása” című projektjének záróeseményéhez is, amelynek mi más is adhatott volna alkalmasabb és megfelelőbb, illőbb és találóbb helyszínt, mint a támogató Nemzetpolitikai Államtitkársággal és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-vel szoros kötelékben működő Magyarság Háza. A rendezvénynek helyet adó termet teljesen megtöltötték az érdeklődők s köztük sok háromszéki is akadt. Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója bevezetőszavaiban elmondta: a kézdivásárhelyi projekt különleges színfoltot jelentett a Külhoni Magyar Gyerekek Éve programsorozatában, hiszen a figyelmet a hátrányos helyzetű, rászoruló, fogyatékossággal élő gyermekekre irányította. Bálint Olga előadásából kiderült: szoros kapcsolatban állnak Böjte Csaba ferences szerzetessel is, aki ez ideig nemegyszer karolt fel bajban lévő édesanyákat és gyermekeket a kézdivásárhelyi intézetből.

A jótékonysági vásár alatt Bálint Olga elnök asszony elmondta: nagy lehetőségnek tartotta, hogy munkájuk híre és eredménye Kézdivásárhelyről Székelyföld más pontjaira, sőt Ausztriába és Magyarország fővárosába is eljuthatott, nagyon hálás ezért a budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapnak, hogy támogatása révén ezt lehetővé tette számukra. Hasonlóképpen köszönetét fejezte ki a Jakab Antal Keresztény Körnek, valamint a Linzi Egyházmegye Osthilfe Segélyalapjának a programhoz nyújtott egész éves együttműködésért és segítségért, a társszervező intézményeknek és szervezeteknek a rendezvények befogadásáért és a lebonyolításhoz nyújtott segítségükért, végül, de nem utolsósorban a Magyarság Házának azért, hogy a projektzáró eseménynek helyet adott, ahhoz partnerként csatlakozott.

„Mindenkinek minden cselekedetével azt a közösséget kell szolgálnia, amelyhez tartozik.” Nyolc hónap során azt tapasztalhattuk: sokan, nagyon sokan értik a bárónő szavait. „Azon szikrát, melyet meggyújtottunk, elaludni ne hagyjuk, hanem mielőbb élőlánggá fejlesszük.” Ez is Szentkereszty Stefánia üzenete. Megfogadtuk. Megfogadjuk…

Varga Gabriella