Menü Bezárás

Szentmise és emléktábla-avatás Boldog Gizella tiszteletére Passauban, könyörgés a szentté avatásáért

2021. május 7-én, pénteken Bajorországban, a passaui-niedernburgi apátsági templomban szentmisét mutatott be Boldog Gizella magyar királyné tiszteletére dr. Michael Bär, a Passaui Egyházmegye prépostja. A szentmise keretében a jelenlévők együtt könyörögtek Boldog Gizella szentté avatásáért, amit dr. Stefan Oster passaui püspök Magyarország Müncheni Főkonzulátusának közbenjárására a Magyar Katolikus Püspöki Kar, az pedig a Veszprémi Érsekség hatáskörébe utalt. A szentmise után a prépost felszentelte a Boldog Gizella tiszteletére a Bajor-Magyar Fórum által adományozott emléktáblát, amelyet Tordai-Lejkó Gábor müncheni magyar főkonzul és dr. Helmut Palder, a Fórum alelnöke lepleztek le.

Tordai-Lejkó Gábor müncheni magyar főkonzul beszéde a Gizella-emléktábla leleplezésekor a niedernburgi apátsági templomban

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy közreműködhetek, amikor ezen Gizella-emléktábla által újabb magyar lábnyomot hagyunk bajor földön. Szeretném kifejezni hálámat a Bajor-Magyar Fórum elnökségének. Egyúttal köszönetet mondok a Passaui Püspökségnek, valamint a Gizella Iskoláknak a támogatásért.

A magyar nemzeti színekkel ékesített koszorúk is jelzik, hogy Boldog Gizella, első királyunk, Szent István bajorországi feleségének sírja magyar zarándokhely.

A magyarok sokat köszönhetnek Boldog Gizellának. Veszekedő Henrik leánya és II. Henrik német-római császár testvére a 995-ben a scheyerni kolostorban Istvánnal, a későbbi magyar királlyal kötött házasságát követően érkezett Magyarországra és élt ott férje haláláig. Azt követően visszatért Bajorországba és a passau-niedernburgi kolostor apátnőjeként halt meg. Gizella és a Bajoroszágból vele érkezett papok és szerzetesek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy addig pogány őseink megismerjék a keresztény hitet. Ez a vallásközvetítés akkoriban természetesen a keresztény Nyugat érdekében is állt, akik számára állandó veszélyt jelentettek a magyarok portyái. Ekképpen Gizellára az akkori Közép-Európa számára békét hozóra tekinthetünk.

Igen sikeresnek bizonyult a kereszténység Magyarországon történő elterjesztése: gombamódra szaporodtak a templomok és kolostorok.

Első királyunkat, Istvánt és fiát, Imrét szentté avatták. Csodálatos történet. Örökké hálásak leszünk a bajoroknak, amiért ezer évvel ezelőtt a kereszténységhez segítettek minket.

Magyarország a XXI. században is hű maradt Istenhez. Magyarország keresztény államként határozza meg magát és Alaptörvényében hitet tesz a kereszténység mellett. Ez ritkaság a mai szekularizált Európában. Meggyőződésünk ugyanis, hogy csak a kereszténység gyökereinek és értékeinek megőrzése jelentheti a kontinens jövőjét. Ezért ad helyet Magyarország szeptemberben az 52. Eucharisztikus Világkongresszusnak, amely reményeink szerint Európa lelki megújulásához fog hozzájárulni.

Gizellát azonban a mai napig nem avatták szentté, boldognak is csak a hagyomány nevezi. Mi, magyarok a mai napig tiszteljük őt a bajorokkal és az erdélyi keresztényekkel együtt. Gizella kultusza tehát tíz évszázada határokon átívelve él a Világegyházban. Bizakodóak vagyunk, hogy ez nyomós okként fog hozzájárulni szentté avatásához, amelyért mindannyian imádkozunk.

       

Emléktábla, amelyet 2021. május 7-én lepleztek le a passau-niedernburgi apátsági templomban
Az emléktábla elhelyezésének helye (falrész)
Az emléktábla elhelyezésének helye (alaprajz)

Az emléktábla leleplezésének pillanata megtekinthető ITT.

 

Boldog Gizella szentté avatásának ügye

Magyarország Müncheni Főkonzulátusa másfél éve foglalkozik bajorországi Boldog Gizella szentté avatása előmozdításának ügyével, számos egyházi, állami és civil partnerrel együttműködve.

A Főkonzulátus a Bajor-Magyar Fórum ötlete nyomán 2019 nyarán felvetette Boldog Gizella, Szent István bajorországi származású felesége (akinek földi maradványai a passau-niedernburgi apátsági templomban nyugszanak, amely magyar zarándokhely) szentté avatásának ügyét dr. Stefan Oster passaui püspöknél, felelős főpásztornál. A főpásztor az ügy elvi támogatása mellett végül a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának írt 2020. áprilisi levelében közölte: ő maga nem kíván élni a szentté avatási eljárás elindításának lehetőségével, ezen jogát azonban az MKPK-ra ruházza át és a Passaui Püspökség szükség esetén kész anyagi eszközökkel támogatni a kezdeményezést. Az MKPK ezt követően a Veszprémi Érsekséget bízta meg az eljárás előkészítésével. Az eljárás indításának feltétele többek között a személy világegyházban elterjedt, több országon és évszázadon átívelő kultuszának hitelt érdemlő bizonyítása. Jelenleg Magyarországra vonatkozóan az érsekség, Bajorországra vonatkozóan a Bajor-Magyar Fórum igyekszik efféle összeállítást készíteni. Mindamellett kiemelt jelentősége van a tisztelet aktív ápolásának. Ennek szép mozzanata volt a Bajor-Magyar Fórum kezdeményezése, amelynek keretében 2021. május 7-én, Gizella-napon a passau-niedernburgi apátsági templomban szentmisét tartottak Boldog Gizella tiszteletére, majd emléktáblát avattak Tordai-Lejkó Gábor müncheni magyar főkonzul jelenlétében.

Gizella sírja a passau-niedernburgi apátsági templomban. Magyar zarándokhely

A Bajor-Magyar Fórum Münchenben bejegyzett egyesületként, civil szervezetként működik. Mintegy 230 tagja olyan Magyarországgal szimpatizáló németek, illetve Bajoroszágban élő magyarok, akik a bajor-magyar kapcsolatok fejlesztésében érdekeltek. Az egyesületet 1994-ben azzal a céllal alapították, hogy a magyar-bajor kapcsolatokat ápolja. A Fórum alapításában szerepet játszott a Németországgal és különösen a kelet-német menekültekkel szemben tanúsított magyar segítőkészség iránti hála, illetve a bajor cégeknek a rendszerváltoztatás utáni magyarországi befektetéseinek felívelése. Az egyesület 2019-ben ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát. A fórum alapító elnöke Elisabeth Schosser asszony, München Város Közgyűlésének korábbi tagja (CSU), akinek Magyarország iránti szimpátiája rendíthetetlen. Ő hajlott kora miatt (87 éves) az utóbbi időben visszavonult az egyesület aktív vezetésétől, amelyet leginkább az alelnök, dr. Helmut Palder és az elnökségi tagok (pl. Dezasse Miklós, Filesch Zsuzsanna) fejtenek ki.

Szintén ezekben a napokban került sor a szegedi székhelyű Civil Szeretet Kurázsi Társaság eseményére. A Boldog Gizella szentté avatásán munkálkodó civil szervezet 2021. május 8-án, szombaton Szegeden, valamint a rá következő napon Aradon szervezett programot Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Főegyházmegye megyéspüspöke fővédnökségével. A társaság reprezentatív ládikót készíttetett, amelyet az arad-gáji Szent Gizella templomnak[1] kíván ajándékozni. A Gizellához könyörgő hívek ebben helyezhetnék el a szentéletű asszonyhoz intézett fohászaikat, hálaadásaikat. Az akció nem titkolt célja, hogy keretet biztosítson egy esetleges csodatétel dokumentálásának, amely nagyban előmozdíthatja a szentté avatást, de a zarándokhelyet és a Gizella-kultuszt is erősíteni hivatott. A ládikó ünnepélyes átadására 2021. május 8-án, szombaton délután került sor a szegedi dóm altemplomában, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Látogatóközpontjában, majd 2021. május 9-én, vasárnap délben ünnepélyes szentmise keretében helyezték el a ládikót végső helyére, az arad-gáji Szent Gizella templomba.

A Gizella-ládikó (Szeged / Arad):

A szegedi és aradi eseményről bővebben a DÉLMAGYAR tudósított.

[1] Az aradi római katolikus templom felszentelésekor, 1858. október 12-én, tiszteletben tartva a Magyar Királyságban, még a királyné életében keletkezett és továbbélő hagyományt, miszerint Szent István királyunk hitvese, első királynénk, Gizella szent, eleve Szent Gizella oltalmába ajánlották, holott Gizellát nem avatták sem boldoggá, sem szentté. A teljesen felújított és Lukácsovits Magda nagykárolyi születésű festőművész alkotásával, Gizella királyné életútjának legfontosabb hat állomását bemutató pannóval gazdagodott. A Szent Gizella-templom 2008-ban, fennállásának 150. évfordulójára megkapta a Veszprémi Főegyházmegye érsekétől Gizella királyné egyik ujjpercét. Az aradi Szent Gizella-templom egyre inkább zarándokhellyé vált. Bárki könyöröghet, kérhet Gizellától, vagy könyörgése, kérése teljesülése után megköszönheti azt a templomban, Gizella királynénk ereklyéje előtt.

Készült Spiller Krisztina magyar közösséggel való kapcsolattartásért felelős diplomata (Magyarország Főkonzulátusa München) összeállítása nyomán

 

Vélemény, hozzászólás?