Menü Bezárás

Az 56. évfolyamában járó Életünk újság története

Az európai országokban addig megjelent magyar egyházi lapok 1968. december 31-ével beszüntették megjelenésüket, hogy egyesülten, 1969. január 1-jén egy nagyobb terjedelmű és nyomdailag is mutatós közös lapban, az Életünkben jelenhessenek meg. Az Életünk nyolc magyar hitbuzgalmi lap egyesüléséből jött létre: Pannonia Sacra (Németország), Az Út (Bécs, Ausztria), Hírnök (Linz, Ausztria), Hiszek (Svájc), Magyar Ház (Belgium), Sorsunk (Franciaország), A Kereszt Népe (Hollandia) és Új Értesítő (Skandinávia). Ezek helyébe lépett közös kiadásként az Életünk mint az európai magyar katolikusok lapja. Felelős szerkesztő és kiadó: dr. Vecsey József. A lap havonként jelent meg Svájcban. Szerkesztőség és nyomda: Ungarische Buchdruckerei, CH 9000 St. Gallen, Gallus Str. 41. Évi előfizetési díja ekkor 8 Sfr. Az európai szerkesztőség tagjai: Ausztriából P. dr. Radnai János, Bécs; Belgiumból: P. Salamon László, Brüsszel; Franciaországból: P. dr. Ruzsik Vilmos, Párizs; Hollandiából: P. Matyasovich Henrich, Nijmegen; Németországból: P. Szőke János, Stuttgart; Svájcból: dr. Vecsey Lajos, Teufen, Appenzell. Célját Ádám György főlelkész a többi között így fogalmazta meg: „Anyaszentegyházunk hangját akarjuk elvinni a szétszórtságban élő magyarokhoz, ahová a lelkipásztor csak nagy ritkán jut el személyesen. Nemcsak magyar nyelven, hanem a magyar lelkiség törvényeinek és az európai magyarság problémáinak megfelelően. […] Az Életünk szerkesztőbizottsága elhatározta, hogy amikor egyházunk tanításáról van szó, akkor a II. Vatikáni Zsinat alapján áll, s hitünk vagy életünk igazságait annak szellemében képviseli. […] Az Életünk iránya ezért sem nem haladó, sem nem maradi, hanem egyházunkhoz és magyarságunkhoz hűségesen ragaszkodik.”

1971. január 1-jétől a lap új alakban hagyta el a nyomdát. Az addigi nagyalakú nyolc oldal helyett kisméretű 16 oldalon jelent meg.

1977. május 27-én váratlanul elhunyt Vecsey József, az Életünk szerkesztője, akinek nagybátyja, Vecsey Lajos készítette az Életünk következő számát, míg ősztől, 1977. szeptembertől dr. Harangozó Ferenc, a kastli magyar gimnázium volt igazgatója lett a szerkesztője a müncheni Magyar Főlelkészségen, az Oberföhringer Str. 40. sz. alatt, de a lap egyelőre továbbra is St. Gallenben, Svájcban jelent meg. 1978. január 18-án elhunyt Ádám György főlelkész is. Az Életünk szerkesztősége és kiadóhivatala ezután átkerült Münchenbe. Felelős kiadó: Magyar Katolikus Főlelkészség, dr. Harangozó Ferenc. A továbbiakban az Életünk ismét nagy méretben jelent meg és nyomtatása is átkerült Münchenbe, a Danubia nyomdába, Ferchenbachstr. 88., München 50.

1986. május 1-jén Harangozó Ferenc felelős szerkesztő 76 éves korában visszavonult és utóda Főtisztelendő Fejős Ottó müncheni másodlelkész lett, miközben P. Szőke János főszerkesztő, de a felelős kiadó továbbra is a müncheni Magyar Katolikus Főlelkészség maradt. 1993. decembertől egy szerkesztőbizottság segítette a felelős szerkesztő munkáját. Ennek tagjai: dr. András Mária, dr. Bogyay Tamás, Boór János, dr. Frank Miklós, Kovács K. Zoltán (Budapest) és Szamosi József (olvasó- és tördelőszerkesztő). 1995-ben elhunyt András Mária és Bogyay Tamás, helyükbe lépett 1996. július–augusztusban Vincze András. Mivel P. Szőke János főszerkesztő időközben hazaköltözött Magyarországra, 1996. október 7-én Miklósházy Attila, a külföldi magyarok püspöke kinevezte dr. Cserháti Ferenc müncheni magyar plébánost személyes képviselőjének (delegátusának) a nyugat-európai magyar katolikusok felé és röviddel később az Életünk főszerkesztőjének. 1997. januárban lett a szerkesztőbizottság tagja Ramsay Győző, 1997. februártól az Életünk Fürstenfelbruckban jelent meg: az Amperdruck GmbH nyomdában, Werbe Druck Verlag Hammerand GmbH, Hasenheide 11. Az ezredforduló táján Cserháti Ferenc így fogalmazta meg az Életünk jelentőségét: „Az Életünk az európai magyar katolikusok lapja. Nyugaton a legnagyobb példányszámban megjelenő magyar kiadvány, a nyugat-európai magyar katolikus sajtóapostolkodás és magyarságszolgálat egyik legjelentősebb, szinte egyedüli eszköze, amely odakívánkozik minden keresztény család asztalára. Havonta megjelenő lapunk idén 31. évfolyamába lépett. Eljut Európa valamennyi országába, az Egyesült Államokba, Magyarországra és az egész Kárpát-medencébe. Tudósít és tájékoztat az otthoni és a nyugati magyarság életéről. Összekötő az idegenben, ahol szorosabbra fűzi testvéri és honfitársi kapcsolatainkat, egyengeti utunkat a magyar közösség és a magyar templom felé. Útjelző Isten felé. Védi és ápolja őseink szellemi és kulturális örökségét, egyetemes keresztény és nemzeti értékeinket, elsősorban katolikus hitünket, magyar öntudatunkat és édes anyanyelvünket. Magyarságszolgálata révén ez az ökumenikus szellemű újság már rég túlnőtte hitbuzgalmi jellegét. Nagy megőrző erő és óriási lehetőség mindannyiunk számára, ha megszeretjük és bánni tudunk vele. Az előfizetők és a hirdetések tartják életben. Terjesztik a magyar lelkészek. Ezért kizárólag csak a magyar papokon és a magyar híveken múlik a jövője. Ha magukénak tartják, befogadják és olvassák az Életünket, akkor valóban egyetemes keresztény és nemzeti értékeink legfőbb szolgálója lehet, valamennyiünk közös magyarságszolgálata az idegenben.”

2002. januárban Fejős Ottó, az Életünk felelős szerkesztője nyugdíjba vonult és helyébe lépett dr. Cserháti Ferenc, akit a Német Püspöki Konferencia 2002. január 1-jei hatállyal kinevezett a katolikus magyar nyelvű lelkipásztori szolgálat delegátusának (főlelkészének) a Német Szövetségi Köztársaság egyházmegyéiben.

(Az eddig leírtak forrása: Cserháti Ferenc: Magyarok a bajor fővárosban, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Budapest, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2016, 397–399. old.)

Müncheni magyar plébánosi, németországi magyar főlelkészi és számos más tisztség ellátását magában foglaló évei alatt Cserháti Ferenc atya szerkesztette az Életünket és látta el annak valamennyi kapcsolódó teendőjét, és ezt folytatta 2007 után is, amikor XVI. Benedek pápa centuriai címzetes püspökké és esztergom-budapesti segédpüspökké nevezte ki. Budapestre költözését és a Magyar Katolikus Püspöki Karon belül a külföldi magyarok lelkipásztori ellátását jelentő főpásztori szolgálatának megkezdését követően az Életünk kiadói gondozását Cserháti Ferenc és a kiadásért felelő Müncheni Magyar Katolikus Misszió megosztotta a Szent Maximilian Kiadóval; így együtt Czoborczy Bence kiadóvezetővel és munkaközösségével 2019 decemberéig teljesítették ezt a feladatot.

Küzdelem az Életünkért – Beszélgetés Cserháti Ferenccel, az európai magyar katolikusok lapja korábbi főszerkesztőjével (1996–2019)

A nagy múltú, immár az 56. évfolyamában járó havilap 2020 januárjától a Misszió Média egyéni vállalkozás, 2020 februárjától pedig a Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft., személy szerint Varga Gabriella újságíró gondozásában jelenik meg. Felelős szerkesztő: Vencser László (Linz).

(Szerk.)