Menü Bezárás

Együtt a nyelvhazában – a Misszió Média Kiadó és az Életünk újság szórványprogramja

A Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az általa kiadott, 54. évfolyamában járó Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja 2022. évi Kárpát-medencei és nyugati diaszpórai programja

„Nincs más haza, csak az anyanyelv” – írja Márai Sándor a Naplójában (1975).

„Nekünk egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv” – mondja Kányádi Sándor egy interjúban.

„Nyelvéből kiesve: létének céljából is kiesik az ember” – vallja Sütő András.

„Együtt a nyelvhazában” – áll egy 2021-ben megjelent, Torontóban szerkesztett könyv borítóján annak címeként.

Mindazon honfitársaink, akik az anyaország határain kívül élnek, e négy formában megfogalmazott, de ugyanazon tartalom igazságába kapaszkodhatnak. Ez az, ami őket magyarságukban megtartja, ez az, ami őket és minket egymással összeköt, és ez az a kötelék, amelyet óvnunk kell, nehogy elszakadjon. Ápolnunk kell anyanyelvünket-anyanyelvismeretünket, bármely szegletében is éljünk a világnak.

A történelmien nagy múltúnak is mondható, immár az 54. évfolyamában járó és a világ húsz országába eljutó Életünk újság, az európai magyar katolikusok egyetlen nyomtatott havilapja és a kiadására 2020-ban létrehozott Misszió Média Kft. ennek a gondozását tűzte zászlajára: a magyar nyelv megőrzésének segítését szerte a világon az írott szó eszközével – vagyis a híd szerepet a Kárpát-medencei szórvány, az anyaország és a nyugati diaszpóra magyarjai között.

Együtt a nyelvhazában című, a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott szórványprogramunkkal kifejezetten a külhoni magyar gyermekek és fiatalok felé fordulunk az írott szó eszközével.

A járványhelyzetnek a programunk kidolgozásakor jellemző bizonytalanságára való tekintettel rendezvényeket nem terveztünk és a projektünk személyes találkozási alkalmainak száma is korlátozott – legnagyobbrészt azon alapul, hogy az írott szó segítségével értéket közvetítsen, amelyek játékosan, élményszerű foglalkozások révén segítik a külhoni magyar gyermekeket anyanyelvük megőrzésében. A program legfőbb szövetségesei a tanárok, nevelők, pedagógusok, hitoktatók, akik az általunk biztosított forrásanyagokon, olvasmányokon keresztül teszik kedvessé és kedveltté a gyermekek számára a magyar szót.

A program kedvezményezettjei külhoni magyar, nehéz sorsú, rászoruló, valamint az anyanyelvüket megtartani csak nem kis erőfeszítések árán képes, nyugati diaszpórai magyar gyermekek és fiatalok. Ennek megfelelően célintézmények a Dévai Szent Ferenc Alapítvány napközi- és bentlakó otthonai, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Egyesület marossárpataki otthona, civil szervezetek – köztük a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület, plébániák, hétvégi magyar óvodák és iskolák.

A program elemei:

 1. Százkét évvel a trianoni diktátum után 102 célintézményt megajándékozunk az Életünk újság ez évi digitális példányaival.
 2. Minden hónap elején közzéteszünk a www.eletunk.net honlapon három, a Gyermekeknek rovatunkban megjelent, adott hónaphoz kapcsolódó ismeretterjesztő és a hitoktatásban jól alkalmazható írást.
 3. Tari Márta mézeskalácsművész Mézesmese Kincsestár című színes, látványos kötetének képanyaga alapján kifestősorozatot készítünk és azt a kisgyermekeket gondozó intézmények rendelkezésére bocsátjuk. A vonalrajzokat a honlapunkon is letölthetővé tesszük.
 4. A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesületben, amelynek fogyatékkal élő, sérült gondozottjai újrahasznosított anyagokból kézművestermékeket állítanak elő, Együtt a nyelvhazában címmel kézművesfoglalkozásokat kezdeményezünk, amelyek során a programunk üzenetét hordozó, Együtt a nyelvhazában feliratú textiltermékek megtervezése és elkészítése valósul meg.
 5. Intézetre és korosztályra szabottan eljuttatunk 102 db könyvajándék-csomagot a célintézményeknek. Egy-egy csomag a következő kiadványokat vagy ezek valamelyikét tartalmazza:
  Belle Orsolya Aranykert című mesekönyvét;
  – a Szent Maximilian Kiadó által megjelentett tizenkét részes klasszikus magyar szépirodalmi könyvsorozatot (Babits Mihály, Benedek Elek, Dsida Jenő, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Reményik Sándor, Tömörkény István művei és egy antológia);
  – Dancs Rózsa Együtt a nyelvhazában – A kanadai Kalejdoszkóp folyóirat versválogatása / Belonging Through Language – A collection of poems published in Canadian Kaleidoscope Magazine című antológiáját és
  – gyűjtési akciónk nyomán keletkező felajánlásokból más könyvkiadványokat.

A program együttműködő partnerei:

 • Méry Ratio Kiadó, Somorja, Felvidék;
 • Szent Maximilian Kft., Miskolc;
 • Excenter-Demó Stúdió Kft., Százhalombatta;
 • Szentkereszty Stephanie Egyesület, Kézdivásárhely;
 • Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub, Toronto, Kanada.

A program kiemelt médiapartnere:

Az egyes programelemek, -csomagok eljuttatása az egyes intézmények oktatottjai és neveltjei számára az újdonság élménye és a megajándékozottság öröme mellett az anyanyelvmegőrzés ügyét szolgálja a külhoni területek magyar szórvány- és diaszpóraközösségeiben, mindezt a keresztény értékek mentén és alapján – ami az Életünk újságnak is alapvető küldetése.

A programot Belle Orsolya meseíró ihlette és megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Varga Gabriella
projektvezető

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.