Menü Bezárás

December 27.: Szent János apostol

Egy iskolai osztályban a tanár valamennyi diákjának szeretné átadni a tudást. Azon munkálkodik, hogy minden tanuló elsajátítsa a tananyagot, lehetőleg kitűnő eredménnyel végezze el a tanévet. Van, akinek könnyen megy a tanulás, másnak gyötrelmesebb, de a jó pedagógus végül minden gyermeknek segít elérni a nagy célt. Ha kell, dicsér, ha szükséges, dorgál, fegyelmez, a lényeg, hogy a diák fejlődjön, haladjon töretlenül előre a tanulmányaiban. A jó tanár nem kivételezhet senkivel, még azzal sem, aki a legokosabb, legszorgalmasabb, legtehetségesebb, legjobb magaviseletű. Persze legbelül, a szíve mélyén biztosan minden pedagógusnak van „kedvenc” diákja, aki valamilyen okból jobban a szívéhez nőtt, mint a többiek…

Jézus mindenkit szeretett, még a bűnösöket is. Mindannyiunkért halt kereszthalált és támadt fel. Különösen szerette a tanítványait, az apostolokat, még akkor is, ha jó néhányszor bizony keményen „megdorgálta” őket – azonban ezt is szeretetből, az ő üdvösségük érdekében tette. Volt az apostolok közül egy valaki, „akit Jézus szeretett”… Aki valamennyi tanítvány közül talán a legközelebb állt a szívéhez: Szent János apostol, a „szeretett tanítvány”.

Hogy mi volt ennek az oka, csak találgathatunk. Amit biztosan tudunk: Szent János volt a legfiatalabb az apostolok közül. Jánosnak Péterrel és Jakabbal együtt fontos szerepe volt a tanítványok körében. Ők hárman ott lehettek Jézussal a legkülönlegesebb, legkiváltságosabb pillanatokban: a színeváltozás hegyén, Jairus házában és az Olajfák hegyén a vérrel verítékezéskor. De még e három tanítvány közül is János áll a legközelebb Jézus szívéhez, hiszen az utolsó vacsorán nem Péter, nem is Jakab, hanem ő hajthatta a fejét Jézus keblére. Krisztus feltámadását követően, húsvét vasárnapjának reggelén, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres a sír, az ifjú János apostol Péterrel együtt futásnak eredt, hogy meggyőződjön Mária Magdolna szavairól. János, a fiatalabb ért oda elsőnek.

Jézus János iránt érzett szeretetét talán az az evangéliumi rész bizonyítja legszebben, amikor Krisztus kereszthordozását, szenvedését, megfeszítését és halálát olvashatjuk. János követte Mesterét végig a keresztúton, ott állt a kereszt alatt is Mária mellett, és hallotta Jézus szavait: „Asszony, íme a te fiad!… Íme, a te anyád!”

Szent János apostol és evangélista nyomán törekedj Te is arra, hogy igazán kedves és szeretett „tanítványa” lehess az Úr Jézusnak! Egyházunk e hónap – és az év – végén, december 27-én emlékezik a szeretett tanítványra, Szent János apostolra.

Kovács Péter

Szent Jánosnak napját

Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük, 
hangos énekszóval életét dicsérjük, 
bölcs szavú tanúját s kedveltjét az Úrnak 
mindnyájan tiszteljük!

Úr Jézus Szent Jánost annyira kedvelte,
hogy végvacsoráján maga mellé vette,
hogy fejét mellére, szent szívére hajtsa,
néki megengedte.

Ott tanulta János igaz bölcsességét,
Isten Igéjének örök istenségét,
s nékünk is tanítja megtestesülését,
teljes emberségét.

Keresztútján Krisztust halálig követte,
kínszenvedésében kitartott mellette,
Úr Krisztus szavára Szűz Mária gondját
mindvégig viselte.

Szent Jánossal együtt tegyünk tanúságot,
hogy adjon az Isten mennyben boldogságot,
és szentek társaként színről színre lássuk
a Szentháromságot.

Ez a tartalom az Együtt a nyelvhazában című programunkhoz kapcsolódik, amelynek részeként 2022-ben minden hónapban közzétettünk honlapunkon három, a Gyermekeknek rovatunkban megjelent, adott hónaphoz kapcsolódó ismeretterjesztő írást. A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük