Menü Bezárás

Október 23.: Kapisztrán Szent János

Nemzeti ünnepünkön, október 23-án Magyarországon és világszerte mindenhol, ahol magyarok élnek, megemlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről, áldozatairól. A nagyvilágban élő magyarság egy része is azokban a bő hat és fél évtizeddel ezelőtti napokban, hetekben kelt útra és lelt új hazára Nyugaton. Lehet, hogy éppen a Te nagyszüleid is ekkor találtak új otthonra, távol a Kárpát-medencétől? Ha így van, biztosan sokat tudnának mesélni azokról az időkről…

Egyházunk ezen a napon egy másik magyar kötődésű, olasz származású szentet, mondhatnánk: „tiszteletbeli magyart” ünnepel. Pontosan ötszáz évvel a magyar forradalom előtt, 1456. október 23-án hunyt el a török felett aratott nagy nándorfehérvári diadal egyik fő letéteményese: Kapisztrán Szent János. Dél-Itáliában született, életének jelentős részét hazájában töltötte. Akkor került Magyarországra, amikor az akkori pápa, III. Callixtus keresztes hadjáratot hirdetett az Európát fenyegető, egyre erősödő török terjeszkedés visszaszorítására. A keresztes hadak élére Hunyadi János (Mátyás királyunk édesapja) és Kapisztrán János állt. Talán nem is gondolnád, hogy az olasz szerzetes, prédikátor ekkor már hetvenéves volt!

Fennmaradt egy lelkesítő beszéde, ahogy a keresztes katonákat tüzelte a török elleni harc során: „Ne nyújtsátok ki kezeteket rablott jószág után, hanem szálljatok szembe Krisztus keresztjének ellenségeivel. Űzzétek el őket, ne engedjétek, hogy a kereszténységet legyűrjék. Könnyen legyőznek minket, ha csak zsákmány után járunk; levernek minket a törökök, ha zsákmányért üldözzük őket. Harcoljatok vitézül Krisztusért, és meglátjátok, hogy Isten áldása lesz rajtatok! Ha őket legyőzzük, mindaz, amit ellenünk idehordtak, a birtokunkba kerül. Legyetek bátrak a harcban, küzdjetek meg az ősi kígyóval és megnyeritek az örök boldogságot! Gyónjátok meg bűneiteket, és a római pápa teljes bűnbocsánatot ad nektek! Ó, fiaim, ó, legkedvesebb magyarjaim, ó ti szegények! Fel a csatára a török ellen!!!”

Amikor a dicsőséges nándorfehérvári győzelem híre Rómába ért, a pápa örök emlékezetül szokássá tette a déli harangszót.

A nagy győzelem azonban nagy áldozatokkal is járt: három héttel később meghalt Hunyadi János és október végén elhunyt Kapisztrán János is.

Kovács Péter


Ez a tartalom az Együtt a nyelvhazában című programunkhoz kapcsolódik, amelynek részeként 2022-ben minden hónapban közzéteszünk honlapunkon három, a Gyermekeknek rovatunkban megjelent, adott hónaphoz kapcsolódó ismeretterjesztő írást. A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.