Menü Bezárás

Járd velünk a pandémia keresztútját a lélek erejével, hogy meg tudjuk újítani a Föld színét

Írta: Ks. dr. Wojciech Węgrzyniak
Fordította: Bogdan Adamczyk OFMConv

Bevezetés

Úr Jézus Krisztus, mi, emberek, Isten gyermekei, hívők és nem hívők, a történelem folyamán sok keresztúton, éhínségen és kataklizmán mentünk keresztül. Az egyikre Téged ítéltünk. A Te keresztutad a világ számára a legüdvösségesebb úttá vált, járd velünk a pandémia keresztútját a lélek erejével, hogy meg tudjuk újítani a Föld színét, és tedd ezt a Húsvét útjává.

1. állomás
Epidémiára ítéltek bennünket

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézust halálra ítélték. Így döntött a Szanhedrin. Így kiabáltak az emberek. Így írta alá Pilátus. Ha nem született volna, nem ítélték volna el. Ha ez nem lett volna az Atya akarata, senki nem tett volna neki semmi rosszat. A kereszt titka az én és mások szabadságának titka, az Isten és a világ természetének titka.

Epidémiára ítéltek bennünket. Ez döntés volt, vagy az ember tévedése, esetleg a természet az emberiségnél régebbi titka, vagy a globális élet következményei, akár az Isten gondviselésével nem ellenkező misztérium, nem tudjuk. Viszont tudjuk, hogy erre ítéltettünk. Ma nincs itt az ideje, hogy az okot keressük. Ma itt az idő, hogy már az első állomásnál szemünk a láthatáron megláthassa a feltámadás szikráját.

2. állomás
A vállainkra keresztet veszünk

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézus vállára vette a keresztet. Nem vitatkozott és nem tiltakozott. Nem menekült el, mint Názáretben, amikor le akarták taszítani a hegyről. Nem rejtőzött el, mint Jeruzsálemben, amikor az életére törtek. Nem hozatott angyali sereget, hogy mindenkinek megmutathassa az Isten Fiának hatalmát és mindenhatóságát. Ellenkezőleg, Isten szerény szeretete vállára veszi igazságtalan és nem saját keresztjét.

Mi is vállunkra vesszük a járvány keresztjét. Nem követünk el öngyilkosságot. Nem zárjuk be a kórházakat a betegek előtt. Nem lázadunk a korlátozásokkal szemben, és nem esünk kétségbe, amikor az ártatlan emberek megbetegszenek. Gyűjtéseket és mindenféle segítséget szervezünk, mert tudjuk, hogy ha a kezünkbe nem vesszük a keresztet, akkor halálosan megsebesít bennünket.

 3. állomás
Elesünk a nemtörődömség miatt

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézus az út elején elesett a kereszttel. Túl nehéz volt a kereszt? Legyengítette őt a megostorozás és a töviskorona? Vagy talán megbotlott a köves úton? Leesett és ez fájt. Különösen, mivel ez csak a kezdet. Vajon lesz ereje felkelni és továbbmenni?

A nemtörődömség az első esés a járványok időszakában. Az egészségügyi előírások megszegése, a veszélyhelyzet figyelmen kívül hagyása, játékot űzni a nagyon komoly dolgokból… Miért engedjük meg ezt az első elesést? Lehet, hogy a közöny legyengített minket? Talán nem tudtuk elkerülni az esését, mert a kő meglehetősen új? Fontos felkelni, hogy egyszer és mindenkorra megálljt parancsoljunk a kereszt megvetésének.

4. állomás
Találkozunk azokkal, akiket szeretünk

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Máriának nem feltétlenül kellett volna Jézussal lennie a Tábor-hegyén, de az anya nem hiányozhatott fia keresztútján. Nem tudjuk, hogy most sietett-e, mint egykor Názáretből Erzsébethez, vagy több napig volt-e a szent városban, úgy, mint akkor, amikor Józseffel keresték tizenkét éves elveszett fiúkat. Akkor megtalálta őt a templomban. Most a templom Via Crucis lett.

A járvány keresztútján kell találkoznunk szeretteinkkel. Ez az az idő, amikor a család válik a legfontosabbá. Amint ennél az állomásnál József hiányzott, némelyeknek nehéz lehet apja, anyja, férje vagy felesége, barátja vagy barátnője, barátai és ismerősei hiánya. Kérjük Istent, hogy szenvedve szeretteink hiánya miatt, azokhoz tudjunk közel kerülni, akikhez küldetésünk van.

5. állomás
„Cirenei” orvosok és ápolók segítik a legtöbbet

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

„Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztet” (Mt 27,32).  Nem volt más út. Maga Jézus példája is erre tanít. Ember volt, de nem mindenkit tudott jó útra téríteni, mert ez egyáltalán nem könnyű feladat. És nemcsak Simon számára.

A járványok útján nem bírjuk a „cirenei” orvosok és ápolók nélkül. Sem a hivatás, sem a pénz, sem a hatalom nem segít ott, ahol csak az egészségügyi emberek segítségére számíthatunk. Csak emberek vagyunk. Bár nem mindenki vehet részt ebben a szolgálatban, sokan másként szeretnének segíteni. Mivel azonban leginkább ők éreznek együtt a betegekkel ennek a keresztnek a súlyában, köszönjük meg nekik a fáradságukat. Isten is adja meg nekik az Ő áldását.

6. állomás
„Veronika” önkéntesei sietnek a rászorulókhoz

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Veronikának nem kellett semmit tennie. Otthon maradhatott volna vagy csupán szemlélhette volna az eseményeket. Lehet, hogy semmi érdekes, de valahogy biztonságosabb. Ez a szív gesztusa azonban örökre nyomot hagyott. Jézus arcának nyomai. A szeretet világa, amely mindent megtesz, ami lehetséges.

Ma Veronikák ezrei kimentek a komfortzónából. Vásárolnak az idősebbek számára. Segítenek azoknak, akik karanténban vannak. Szájvédő maszkokat varnak. Gyűjtéseket szerveznek. Ez az önzetlen szeretet teszi, hogy az emberiség arca egyre istenibbé válik. És hogy ennek az arcnak a nyoma örökre fennmaradhasson.

7. állomás
Elesünk az egoizmus miatt

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézus másodszor esik el. Elesik annak ellenére, hogy találkozott anyjával, tapasztalta Simon segítségét és Veronika szeretetét. Egy ilyen esés nagyon fájhat, mert ha ilyen segítségekkel nem tudott a nehézségekkel megbirkózni, akkor honnan vesz erőt arra, hogy ezt az utat végig megtehesse?

Az önzés a járvány idejének második elesése. Sokak elkötelezettsége ellenére, több ezrek önzetlensége, és azoknak fáradtsága, akik az első fronton küzdenek, mindig akadnak olyanok, akik csak magukra gondolnak. A túlzott élelemhalmozás egoizmusa. Horribilis áremelések, hiszen itt a ritka lehetőség. A társadalmi együttérzés hullámán ösztönzés a nem szükséges gyűjtésekre. Az ember ördögi romlottsága, amikor az emberi tragédián pénzt akar keresni. Álljunk fel ebből az esésből, mert szörnyű és embertelen.

8. állomás
Olvasunk siránkozó híreket és kommenteket

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

„Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok!” (Lk 23,27–28). A jeruzsálemi asszonyok sírása nem volt helyes, bár jól nézett ki. Semmi sem zavaróbb, mint a sírás. Úgy tűnik, hogy a jajgatás az érzékenység és a szív nyelve. De lehet a menekülés függönye attól, ami a legfontosabb.

A járvány idején sem hiányoznak a jajgatások. Nem hiányzik a hamis próféták sikoltozása, mások feletti jajveszékelése, hogy mit kell tenniük, sírása a világi és vallási vezetői felett. Nem hiányzik a pánik keltése sem az internet gépezetének segítségével. Jézus világosan mondja: „…sírjatok inkább magatokért.” Inkább törekedj arra, amit megtehetsz magad és szeretteid számára.

9. állomás
A reménytelenség miatt elesünk

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézus harmadszor esik el, nagyon közel a végéhez. A Golgota már látható, és van remény, hogy ez végre befejeződik. Mégis elfogyott az erő. És ha nem volt elég erő menni, akkor elegendő lesz-e felkelni? Kevés dolog olyan félelmetes, mint a kétségbeesés, hogy minden erőfeszítésünk ellenére nem fogjuk elérni a célt.

A járványok idején a harmadik esés a remény esése. Az egyre növekvő számú fertőzöttek statisztikája nyomaszt bennünket. A fertőzött orvosok és ápolók súlya alatt görnyedünk. Nyomaszt bennünket a fertőzöttek besorolása a jobb és rosszabb csoportjába. Elkeserít a beismerés, hogy valami még mindig hiányzik, túl kevés, túl késő. A törekvés a mindennapi megélhetésért továbbnöveli a lelki nyomást, a szabályok betartása és az állampolgári szabadságok korlátozása megvisel. Leeshetünk. Egy pillanatra lelkileg kiborulhatunk, de ne hagyjuk, hogy a remény meghaljon. Amíg élünk.

10. állomás
Fedezzük fel az igazságot magunkról

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézust lemeztelenítették, kitéve a gúnyolódásra és becstelenségre. Megalázásra és nevetségességre. Annak bemutatására, hogy az, aki Messiásnak vallotta magát, csak meztelen király. Nem tudták azonban, hogy ez a lemeztelenítés csak a megtestesülés szenvedésének előképe. Nem fogták fel, hogy ez a szeretet eltakarja Ádám és Éva nemzedékének minden meztelenségét.

A járvány a szív mélyéig lemezteleníti az emberiséget. A betegség letépi az álarcokat és megöli a kétszínűséget. Felfedi az elhullott koponyákat a fehérre meszelt sírokban, vagy a mindennapi élet porából kihúzza az észrevétlen gyöngyöket. Ez egy jó állomás. Olyan, mint egy izgalmas pillanat az utolsó ítélet előtt. Mi több, azt a lehetőséget hordozza magában, hogy a ruhák levetése nemcsak az igazságot fedheti fel rólunk, hanem valódi megtéréshez is vezethet.

11. állomás
Három szeggel átszögeztek bennünket

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézust a keresztre szögezték. Az egyik szeget a bal kézbe. A másodikat a jobba. A harmadik, hogy a lábait rögzítse. A legsúlyosabb fájdalom az összes közül, ami volt és lesz. Az, ami eddig keresztútja volt, most keresztté válik. A szegek biztosítják, hogy haláláig senki sem választja el a kereszttől.

Ennél az állomásnál gondoljunk azokra, akik a járvány bármelyik szegével szögeztek meg minket. Az első szeg az, aki megölt egy szeretett személyt, a második, amely nem engedi a légzést, mert elfogyott a lélegeztetőgép, a harmadik, amely az orvosokat és az ápolókat a kórházba szögezte, távol kedves gyermekeik jelenlététől. Gondolkozzunk el. Imádkozzunk. Segítsünk. Osszuk meg hitünket, tudva, hogy még a legfájdalmasabb szeg is lehet a megváltás szege.

12. állomás
Meghalunk a mások iránt való szeretetből

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézus meghalt a kereszten. Minden ember szeretetéért. Minden ember bűneiért. Egy ártatlan Bárány feláldozta magát az eltévedt juhokért és a bárányok bőrébe bújt farkasokért. Az élet adója feláldozta az életét. A menny Urát a föld rabszolgái győzték le. Szeretetből.

A járványok idején meghalunk és mások iránti szeretetből fogjuk életünket áldozni. Több ezren szó szerint adják életüket, különösen az orvosok és az ápolók. Egyesek mások miatt feladják kezeltetésüket. Annak ellenére, hogy sokan túlélik, mindent megtesznek, hogy segítsenek azoknak, akik elveszítik reményüket. Nincs nagyobb és szebb szeretet, mint szeretetből életet adni másokért. Ha meghalni, akkor csak szeretetből. Akarunk élni, mint az istenek, akkor mutassuk meg, hogy meg tudunk halni, mint Isten!

13. állomás
Ne feledkezzünk meg a gyengédség gesztusairól

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik. Bár Mária szívét áttörte a gyötrelem kardja, nem hiányzik gyengédsége Fia iránt. Fájdalma ellenére gyengédségével teljesen elárasztja halott gyermekét. Mint egykor Betlehemben, most is magához öleli Őt. Az igaz szeretet nem sajnálja a gyengédséget, még akkor sem, ha másnak feleslegesnek tűnhet.

A járványok idején nem találkozhatunk. Egymással nem érintkezhetünk. Nem foghatunk kezet, még a békeköszöntést sem. De nem adhatjuk fel a gyengédséget, a biztonságos gesztusokat, amelyek közvetítik a szeretetet. Amikor az emberi testnek kicsit távolabb kell lennie egymástól, szívünknek nagyon közel kell lennie egymáshoz.

14. állomás
Ne hagyjuk el a halottakat az utcákon

P.: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged,
H.: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

Milyen jó, hogy Nikodémus és arimateai József gondoltak a temetésre. Nem várták Pétert vagy valakit a családtagokból. Milyen jó, hogy valaki nem vesztette el a fejét, amikor Jézus elvesztette életét. Megjöttek, elrendezték, levették a testét, eltemették és kővel zárták a sírt. Ennyit lehetet megtenni. És ennyit megtettek.

Mindent megteszünk, hogy az utcákon ne hagyjuk el a halottakat; nem engedjük, hogy a testek szétbomolva az otthonokban heverjenek; hogy mosdatlanul dobjuk őket a névtelen sírokba és papok nélkül temessük el őket, hozzátartozók nélkül. A járványok idején nem hiányozhat a talpraesett József és Nikodémus, akik még a nap folyamán sem félnek Jézushoz jönni.

Befejezés

Uram Jézus Krisztus, keresztutad a tizennegyedik állomással ér véget, de ez nem az evangélium utolsó állomása. A szenvedés és a keresztre feszítés után jön el a feltámadás napja. Az élet győz a halál fölött, a sírás örömmé változik, a félelem a békében enyhülést talál.

Világmindenség Ura, aki legjobban ismered az emberi fájdalmat, és tudod, hogy mi a húsvét ereje, kérünk Téged, mindvégig légy velünk a járvány keresztútján! Szentlelkeddel ösztönözd a gyógyszerkeresők fáradozásait. Erősítsd meg a betegeket támogató karokat. Vigasztald azokat, akik elbúcsúznak a szeretteiktől. Készítsd elő mindenki szívét a megbékélésre, és áldj meg mindenkit, amíg az egészség a betegség fölött és az élet a halál fölött nem győzedelmeskedik. Ámen.

Miatyánk
Üdvözlégy Mária
Hiszek Egy Istenben

Imádság szent Mihály Arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Áldás

Beküldte: Dobos Marianne
Fényképek forrása: Pixabay