Menü Bezárás

Online kegyelem – Szempontok a képernyőszentmisék kultúrájának kialakításához

Általános szempontok

A szentmise általában egy adott hívő közösség Krisztusban, Krisztussal és Krisztus által való misztikus egységének megélése, a Titokzatos Test ünnepe.

A Titokzatos Test léte egyedül a Föltámadott Krisztustól függ. Vagyis nem függ sem a fizikai távolságtól, sem az időtől, és nem korlátozódik a tér-idő világra sem.

A misztikus egység valóságos, nem a képzeletünk világában létezik. Ami valóságos, az összefügg a valóság egészével és minden részével, és kölcsönösen hatnak egymásra az egységben létező részek.

A szentmise ünnepének természetes és rendes formája az ünneplők fizikai jelenléte, tér-időbeli együttléte. Minden más rendkívüli forma, a szentmise kegyelmeiből csak kisebb-nagyobb mértékben részesíti a résztvevőket, és sosem helyettesíti a rendes formát. Ezért a cél a rendes formába való bekapcsolódás, a szentmise kegyelmi teljességében való részesedés, erre szükséges törekedni.

Az online közvetítések

A hívő közösségek szempontjából igen segítő, ha az egyházközség vagy lelkiségi közösség a megszokott templomból, az ismerős oltártól, paptól stb. kapja az online szentmisét. Ha ez nem lehetséges, akkor egy szomszéd plébániáról, egy közeli templomból vagy az egyházmegye központjából közvetített online szentmisébe javasolt bekapcsolódni.

Már egy okostelefonnal is lehet a szentmisét online közvetíteni. A kevéssé jó minőség is több mint a semmi. A katolikus igényesség ugyanakkor törekszik a legjobbra és legszebbre Istennel és egymással kapcsolatban.

A pap lehetőleg kérje meg a közösség egy tagját, hogy az online közvetítés feladatát lássa el.

Az online szentmisét végző pap legyen tudatában annak, hogy a szövegmondás, a válaszra hagyott idő és sok más egyéb nagyban segítheti a képernyőn keresztül bekapcsolódó híveket.

Szempontok az online szentmisén való részvételhez

Készüljek a szentmisére, a valódi és lehető legteljesebb részvételre.

Legyen rajtam olyan öltözet, ami az alkalomhoz illő.

Döntsek egyértelműen, hogy ott maradok végig az online szentmisén.

Ne járkáljak ide-oda intézni egyéb (akár fontos) ügyeket, teendőket.

Kapcsoljam ki a telefonomat, ha nem azt használom a szentmisén való részvételhez.

Jelentkezzek ki a Messengerből, ha benne voltam.

Ne írjak kommenteket a szentmise alatt.

Legalább 5-10 perccel – vagy még többel – előbb kezdjek készülni, amint a templomba is előbb indulok el. Gondoljak is arra: most indulok a templomba. Ez ajánlott imádság formájában, például: Hozzád indulok, Istenem, veled szeretnék találkozni Igéd és asztalod közösségében. Te mindenütt jelen vagy, itt is, távol a szentmise helyszínétől. Benned közösségben vagyok a miséző pappal és segítségével, közösségben vagyok mindazokkal, akik a távolból bárhonnan bekapcsolódnak, és közösségben vagyok az egész megdicsőült egyházzal. Hallgatom majd igédet, a képernyőn keresztül asztalközösségbe kerülök veled. Segíts, hogy a távolság ellenére egész szívvel vegyek részt a szent eseményben…

Ha eddig nem tettem, lehetőleg jelöljek ki a lakásomban, a szobámban egy szakrális helyet, ha nincs nagyon ellenemre. Szép és igen segítő a régi katolikus szokás, egy „házi oltár”, egy „házi szentély”, egy szakrális hely kialakítása. Oda kitehetek egy feszületet, bibliát, gyertyát, a Szűzanya, az egyház édesanyja képét vagy szobrát, Szent Józsefét, akire bízta fiát és édesanyját a Mennyei Atya, védőszentem képét, kedves szentjeimét, az őrzőangyalomra egy emlékeztetőt, szenteltvizet… Szóval mindazt, ami fizikailag is segít tudatosítani Isten és népe mindenütt való jelenlétét. Ha Istenhez fordulok, ha vele vagyok, nemcsak vele vagyok, hanem az egész mennyei közösségével, a megdicsőült egyházzal. Különösen fontos ennek a közösségnek a tudatosítása izoláltság idején. Ott várjam be az online szentmise közvetítését csöndben imádkozva. Ha nem egyedül vagyok, akkor is tegyem ezt, őrizzem a közös készület csöndjét.

A szentmise kezdete előtt gyújtsam meg a gyertyát, kérve Istent, hogy adja meg jelenlétének megtapasztalását az online szentmise alatt, hogy növelje bennem a hit, a remény és a szeretet fényét.

A szentmise kezdetétől a végéig tegyem azt, amit a templomban tennék, amit tesz az egész közösség: álljak föl, üljek le, térdeljek le – mikor minek van az ideje.

Legyen összeszedett a testhelyzetem a szentmise alatt.

A szentmise válaszait és imádságait lehetőleg mondjam hangosan, megfontoltan.

A bűnbánati rész legyen a személyes és őszinte bűnbánatom ideje.

A szentírási részletekből igyekezzek legalább egy mondatot, szót megjegyezni, amit a szentmise után felidézve fontolgassak.

Az átváltoztatás alatt térdeljek le, ha tudok, és kérjem Istentől: szeretete engem is formáljon át jobban az Ő képére és hasonlatosságára ott, ahol a leginkább rászorulok erre.

A szentáldozás idején végezzek lelki áldozást. Egy lehetséges imádság ehhez: Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Krisztus valóságos teste és vére az áldozás révén beépül testembe. Szép és régi katolikus hagyomány, hogy az áldozás után 10-15 percig, míg a „szentségi szín” gyomromban megszűnik, csöndes imádságban időzök, reflektálva arra is, mi történt, mi is történik, mit kaptam a szentmise alatt. A lelki áldozásnál a hangsúly a lélekben való találkozáson és egyesülésen van a föltámadott Krisztussal. A lelki áldozás megérinti pszichémet is, a csöndben hagyom, hogy a lelki érintés minél teljesebben átjárja egész pszichémet, amint a „fizikai” áldozásnál a kenyér molekulái testem molekuláivá válnak.

A szentmise végeztével tehát lehetőleg ne azonnal kezdjem ügyeim intézését. A csendes jelenlét lehet jelképesen annak ideje, amit még Istennek adtam, a templomból hazatérés.

Egyéb szempontok az online szentmiseközösség megéléséhez

A szentmiseközösség a közösség csúcsa, legteljesebb megvalósulása. Sok egyéb is erősítheti – illetve javasolt, hogy erősítse – ezt a közösséget, például olyan interaktív internetes felület, ahol az (egyház)közösség tagjai kérdezhetnek, reflektálhatnak, leírhatják véleményüket, beszélgethetnek és aminek a helyi pap is tagja. Az egészséges közösségek életében nemcsak a szentmise, hanem más imaközösségek is működnek, felölelve részben vagy egészben a közösség tagjait, például rendszeres imák (rózsafüzér, litánia, úrangyala, bibliaolvasás, ifjúsági és felnőtt stb. hitoktatás…) és nem rendszeres imák (egy bajban lévőért, egy betegért, egy vizsga sikeréért…). Igen sok minden átvihető az internet világába addig, amíg vissza nem térnek a „normális” viszonyok. Van, ami azután is megmaradhat, nem, mint pótlék, hanem mint kiegészítő és gazdagító kapcsolat.

Sajgó Szabolcs SJ

Fényképek forrása: Pixabay