Menü Bezárás

Az öregek tudják…

Most Krisztus Király ünnepének idején, amikor a liturgikus év véget ér, érdemes számadást készíteni az elmúlt időről.

Az elmúlt év nem volt olyan, mint az eddig megszokottak. Eddig általunk még nem ismert dolgok történtek meg velünk. Aztán lassan rájöttünk emlékeinkből és az öregek elbeszéléseiből, hogy már voltak nehezebb idők is, amiket átéltek.

Vallási, hitbéli életünk is megváltozott. A régi megszokott dolgok kicsit szokatlanná váltak. A szentmisén való részvételt korlátozták, az áldozás sem mindig lehetséges.

Az öregek tudják…

Az én nagyszüleim nem nagyon beszéltek a szűk esztendőkről, s ha mégis szóba került, a történetben mindig volt valami pozitív. Ha nehéz helyzetet éltek át, mindig megtalálták a módját, hogy hálát adjanak. Ez lehetett egy útszéli kereszt, ami előtt a fejüket biccentették vagy egy rövid fohász elmondása.

Egy mostani őszi beszélgetés során megütötte a fülemet egy pap válasza: Az öregek tudják…

Egy hívő azt kérdezte a templomba járóktól, hogyan is lesz most. Egy fiatal férfi közbevágott, hát hogyan is lenne, majd online-ra váltunk. Elkezdjük a szentmiséket, alkalmainkat az interneten is reklámozni. Csoportokat alkotunk és felhívjuk, felkeressük az egyedülállókat, elesetteket.

Amikor a papot kérdezte, hogy van-e lista, hogy mikor lesznek a szentmisék, a válasz ennyi volt: Az öregek tudják!

A perselyezés megszűnt, a bibliakör nem indult be, a kórus feloszlott.

Haj, az öregek tudják, hogy a közösség ereje milyen fontos!

 

Krisztus Király, kérünk téged

Krisztus Király, kérünk téged, légy oltalmunk szüntelen!
Esedezzél mindnyájunkért, istenszülő Szűzanya!
Segítsetek, minden szentek, s angyaloknak rendjei!

Krisztus Urunk oldalából vérrel együtt víz ömölt,
misztérium lett e vízből, kegyelemmel áradó:
lemossa az ősi vétket, új életnek eszköze.

Jöjjön le most a Szentlélek, vigasztaló Istenünk,
keresztségnek kútforrását áldásával nyissa meg,
szülessenek e szent kútból néki kedves gyermekek!

Ámen.

 

 

 

Funke Attila, Erding

A fénykép Cseri Ádám felvétele