Menü Bezárás

Mustos Edit (Köln): A szív zarándoklata

Már több mint 450 év eltelt azóta, hogy 1567 pünkösdszombatján hívő székelyek a somlyói Szent Szűz segítségéért fohászkodtak, majd újra odazarándokoltak, hogy meghallgatásukért köszönetet mondjanak. Ők még nem is sejthették, hogy zarándokok ezrei és tízezrei fognak minden évben vissza-visszatérni, hogy kérjenek és hálát adjanak. A csíksomlyói Nyereg ima és könyörgés, találkozások, öröm és hála, bűnbánat és megtérés helye lett. Immár nemcsak székelyek, hanem a világ minden tájáról érkeznek magyarok, hogy a Szűzanya közbenjárásáért imádkozzanak vagy a kapott kegyelmekért hálát adjanak.

Mi is készültünk, hogy idén is Csíksomlyón köszöntsük Máriát, de a koronavírus következtében a személyes jelenlétre most nincs lehetőség. A somlyói ferencesek arra buzdítanak, hogy szívünk zarándoklatával kapcsolódjunk be az ünnepi szentmisébe, amelyet élőben, több csatornán is közvetítenek. Az elmúlt bő két hónap alatt már többször megtapasztaltuk, hogy ebben a megváltozott világban nem mindig mehetünk akkor és oda, amikor és ahová szeretnénk.

Knechtsteden – bazilika

Az egyik kedvenc evangéliumi jelenetem, amikor Jézust szülei bemutatják a templomban: az újszülött gyermekkel engedelmesen elzarándokolnak a kb. tíz kilométernyire lévő Jeruzsálembe, hogy eleget tegyenek a törvénynek. Itt történik a találkozás, amelyre az öreg, istenfélő Simeon már régóta vár. Az a találkozás, amely a nyitott szív ajándéka. A Lélek indítására a templomba megy (Lk 2,27), ahol – Isten ígérete szerint – még halála előtt karjába veheti az Üdvözítőt.

Knechtsteden – Szent-kapu

A karantén ideje alatt lehetőségem volt egy kisebb zarándoklatra. Kölntől északra található egy a korai XII. századból való premontrei kolostor és bazilika, amely ma a spiritánusok fenntartása alatt áll. Nem először jártam ott, így már messziről feltűnt, hogy az oldalsó szent-kapu előtt valamit elhelyeztek. Csak közelebb érve látszott a feszület, amelyet az éppen nyíló réti virágokkal díszítettek. Mellette egy rövid leírást találtam a keresztről, amely előtt a szerzetesek a pestis és egyéb járványok idején fohászkodtak, most pedig a koronavírus megszűnéséért imádkozhat előtte bárki, aki arra jár.

A bazilikától délre közel 1200 hektár területen helyezkedik el a knechtstedeni erdő. Számtalan erdei út és ösvény kínál lehetőséget, hogy akár órákon át is csendben elmélkedjen az ember vagy gyönyörködjön a természetben és a változatos madársereg énekében.

Knechtstedeni erdő, Mária-dombormű

Amíg a kolostor keresztje előtt a szerzetesek imádkoztak, a közelben lakó vagy talán az arra zarándokló emberek az erdőben is kifejezésre juttatták, hogy Égi Édesanyánk közbenjárására is szükségük van, vagy épp hálájukat fejezték ki azzal, hogy az egyik útkereszteződés fájának törzsén fából faragva megörökítették Máriát a gyermek Jézussal. Május hónap lévén különösen is jólesett az óriási lombkoronák árnyékában egy picit elidőzni alatta. Vajon hányan állnak meg az úton, hogy köszöntsék Máriát? Ki tudja, hogy ki készítette, mikor és miért került oda? Mindenesetre kerestem egy hosszabb faágat, amellyel nyolclábú barátaink alkotásaitól megtisztogattam a domborművet. Így a védőlemezek között már tisztán kivehető és könnyebben észrevehető lett a Szent Szűz alakja.

Andernach – Villás ágkereszt (Ungarnkreuz)

A kijárási korlátozások enyhítése lehetővé tette, hogy egy távolabbi zarándokhelyet is felkeressek. Az idén 800 éves andernachi Mária-dómban őrzik azt a villás ágkeresztet (Ungarnkreuz), amelyet magyar zarándokok vittek Aachenbe zarándokolva és a pestisjárványok idején előtte imádkoztak. Többször jártam már ebben a templomban, ezért nagyon meglepődtem, hogy belépve nem láttam a keresztet ott, ahol eddig, a főoltár mögött. Nem kellett azonban sokáig keresni: külön helyett kapott a jobboldali mellékhajóban. Eddig magasra emelve, teljesen más szögből tekinthettünk fel a szenvedő Krisztusra, az új helyén viszont egészen közelről szemlélhetjük Urunk keresztjét. Előtte égő gyertyát helyeztek egy tartóba, mellette pedig írás jelzi, hogy a gyertya érted is ég, és mindazokért, akik a mostani járványban megbetegedtek, akik félnek, akik veszélyeztetettek, akiknek fontos döntéseket kell hozniuk a politikában, akik gazdaságilag nehéz helyzetbe kerültek, akik magányosak.

Magyar zarándokok már Szent István korában is rendszeresen jártak Aachenbe, ezt az ágkeresztet pedig a XIV. századtól kezdve hozták magukkal. Számolgattam a távolságokat és az éveket. A mai kényelmünkből kiindulva nehéz megérteni a késztetést, amely arra indította őket, hogy hatalmas áldozatot hozva útra keljenek és hónapokon keresztül, veszélyeknek kitéve haladjanak kitűzött céljuk felé. A kereszt előtt állva azok megszámlálhatatlan seregére gondoltam, akiket a Szentlélek vezeklés céljából, kéréssel vagy hálaadással valaha is zarándoklatra indított. Bár a járvány most fizikailag távolságtartásra kényszerít, szívünk zarándoklata áthidalhat minden távolságot.

„Uram, Te tudod, hogy utazás nélkül nincs megérkezés,
talán ezért is formálod az életünket zarándoklatként.
De azt is látod, hogy türelmetlenségünkkel siettetnénk,
ha rajtunk múlna, a holnapot, meg a holnaputánt is.
Add, hogy zarándoklatunk megérlelje a felismerést:
hogy igazán megérkezhessünk, az utat mi magunk kell bejárjuk.
Segíts, Uram, hogy a Te utadon járjunk!” (Ima a zarándokokért)

A 2020-as csíksomlyói búcsú mottója: „A Szentlélek száll le rád” (Lk 1,35). Mária igenje nemcsak az ő életét változtatta meg gyökeresen, általa mi is Égi Édesanyát kaptunk, akinek közbenjárását bárhol és bármikor kérhetjük.

Simeon nyitott szívéért cserébe földi zarándokútjának végén az Üdvözítőt kapta ajándékba. Engedem-e, hogy életem zarándokútján engem is a Szentlélek vezessen? Azon az úton, amely bármerre is kanyarog, hiszem, hogy biztosan a Célhoz ér.

Mustos Edit, Köln