Menü Bezárás

Stefániay Rita (Franciaország): „Mindennap imádkozom családomért, embertársaimért, Magyarországért”

Isten, haza, család: támasz és erőforrás (VIII. rész)

Istenünk, hazánk és családunk: mennyi mindent magában rejt ez a három fogalom! Hitünket, reményünket, szeretetünket. Örömünket, aggodalmunkat, vigaszunkat. Álmainkat, vágyainkat, tetteinket. Egzisztenciánkat, biztonságunkat, egészségünket. Szeretteinket, közösségeinket, népünket. De vajon mit jelent önmagában a haza? A szülőföldünket? A lakóállamunkat? Az otthonunkat, ahová nap mint nap hazamegyünk? Vagy az Örök Hazát, ahová mindannyian készülünk? És ha valaki az élete folyamán egynél több országban él, az mit ért a földi haza fogalma alatt? Az Isten, haza, család hármas egységének jelentése és jelentősége volt a jubiláló Csíksomlyó Magazin idei., 20. számának központi témája, és erről kérdeztük mi is a világ két kontinensének hat országában élő tizenhét honfitársunkat. Igen-igen kifejező válaszaik az Augsburgban élő Neusser Erzsébet feleletében sűrűsödnek össze: „Ahol az irgalmas, szerető Isten és a családom van, ott van a hazám.” Az összeállítást Varga Gabriella és Orcskai Marianna, az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszió Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjasa készítette 2024 tavaszán. A Csíksomlyó Magazinban megjelent tizenöt, valamint a Szent Kereszt Ökumenikus Magazinban napvilágot látott két, összesen tehát tizenhét választ sorozatban, egyenként ismertetjük. A nyolcadik részben a Franciaországban élő Stefániay Rita, a Párizsi Magyar Katolikus Misszió tagja fogalmazza meg a maga és a családja nevében, hogy mit gondol erről a kérdésről.

Stefániay Rita családja körében (Forrás: a család archívuma)

„Mindennap imádkozom családomért, embertársaimért, Magyarországért”

Több mint huszonöt éve Franciaországban, Párizstól százharminc kilométerre élő magyar család vagyunk. Számunkra mindig Isten foglalta el az első helyet az életünkben, mivel hívő katolikusok vagyunk. Utána következik a család mint a legközelebb álló kis közösségünk, majd a Magyar haza, ami szintén identitásunk fontos része.

Amikor férjhez mentem és kiköltöztem Franciaországba, felvetődött bennem a kérdés: vajon nem teszek-e rosszat Magyarországnak azzal, hogy elhagyom? A férjem hamar megnyugtatott, hogy nem, pont’ ellenkezőleg! Külföldön sokkal inkább tudjuk szolgálni hazánkat. Azáltal, hogy becsületesen, jól dolgozunk, a környezetünkben élő emberekkel jóban vagyunk, segítjük őket, a gyermekeink az iskolában példásan viselkednek és jól tanulnak – ezzel talán jobb képet alakíthatunk ki a magyarokról. Mindig büszkén vállaljuk magyarságunkat, keresztény értékeinket, még akkor is, ha ez nem mindig egyezik sokak véleményével. Úgy érzem, hogy külföldön sokkal inkább fontossá válik a magyarságunk és jobban megbecsüljük hazánkat. Ennek példája, hogy mindhárom gyermekünk érettségi után hazaköltözött, hogy Budapesten folytassák tanulmányaikat és életüket.

Mindennap imádkozom nemcsak a családomért, embertársaimért, hanem Magyarországért is, hogy megmaradjon „Mária országa, hit védőbástyája”!

Stefániay Rita, Nogent sur Vernisson (Franciaország)

Forrás: Csíksomlyó Magazin 2024