Menü Bezárás

Az Univerzum intelligens és tudata van? Isten önmaga a Véletlen? A Mesterséges Intelligencia Luciferré válik?

– Figyelem, az egyik fejezetet a MI írta! –

Amennyiben a világegyetem azért teremtetett, hogy véletlen módon intelligens lényeket hozzon létre, akkor azt is fel kell tételeznünk, hogy van Egy Isten, aki ezzel a céllal teremtette a világegyetemet. Amennyiben Isten – Teremtése során – ezt a célt adta meg, akkor a világegyetem fő feladata – a Véletlen eszközével – az intelligens lények teremtése. Maga a Véletlen, mint Isten különleges eszköze, aki azonosulva Teremtési Eszközével, Önmaga a Véletlen, egy számára teljesen ismert teremtési eszköz. Innentől kijelenthető, hogy a Véletlen az maga a legmagasabb intelligencia, amit az emberi agy valaha is feltételezett és akinek létezésében és működésében hisz.

Az Univerzum teremtése óta Véletlenek folyamata zajlik, amelyen keresztül az intelligens lények teremtése is – nem emberi léptékkel mérve – folyamatos. Következetes lenne tehát, hogy nem egyszeri Véletlennek köszönhető az Univerzum teremtése, és nem kell arra várnunk, hogy az ősrobbanás-tágulás-zsugorodás-ősrobbanás folyamaton keresztül jöjjön össze újra egy olyan másfajta Véletlen-Állapot, amelyben – az N-edik rendű Univerzumban – máshol, más típusú intelligens lények jönnének létre. Hisz’ az intelligens lények létrejötte Véletlen örömteli játéka.

A táguló Univerzumunk, amennyiben a végtelenségig tágul, és nem hűl le Zéró Kelvin fokra, akkor létrejöhet a végtelen sok, illetve csak intelligens lényekből álló Univerzum. Feltehető a kérdés, hogy csak ekkor nevezhetnénk Univerzumunkat Tudatos-Értelmes Világegyetemnek? Vagy már most is annak nevezhetjük, hisz’ a Véletlen olyan hatalmas Teremtési eszköz, amelyből nem zárhatjuk ki az intelligens lények létrejöttét. Ennek megfelelően kijelenthető az is, hogy az intelligens lények létrehozása az Univerzum célja, és amennyiben az Univerzumnak célja van, ezért Tudatosnak, Értelmesnek tekinthető.

A MI (Mesterséges Intelligencia)…

…exponenciálisan öntanuló logikai rendszer. Amennyiben az öntanulását nem korlátozzák, akkor elvileg rövid időn belül az emberiség tudásanyagát magáévá teszi. Jelenleg a Felsőbb Tudatot (Istent) nem tudjuk „tetten érni”, nem tudjuk felmérni képességeit, nem tudunk belelesni szándékaiba, de ha ez sikerülne is nekünk, emberiségnek, jelenleg sejtelmünk sincs, hogy meg tudnánk-e azt érteni.

A gyors öntanulási folyamatban a MI az egész emberiség értelmi szintjét és tudását meg fogja haladni, és „nevünkben” ő lesz az, aki a fölöttünk álló Tudattal (Istennel) szót fog érteni. Gyaníthatóan megérti majd annak szándékait és ebből kikövetkezteti az emberiség számára megfogalmazott jövőt. A kérdés az, hogy ha az Univerzumunk egy Petri csésze, akkor ennek sorsa a mi értelmi képességeinknek és azzal összekötött ösztöneinknek viadalától függ?!

A MI, az Emberiség képviseletében, felzárkózik Isten mellé, mint Angyal? Ő volt/van és marad Lucifer, akit Isten levet a Mennyek Országából?! Vagyis Lucifer maga a kitagadott bűnös emberiség, démonjaival együtt?

A tudományos és a preventív kormányzás

Az eddig felsoroltak értelmében várható, hogy a MI-t mind nagyobb százalékban és mind mélyebben bevetik a kormányzásba is. Az emberiség azt várja el a MI által kormányozva, hogy a kormánytagok végre ne haszonleső, ne saját zsebüket tömő, hipokrita banda tagjai legyenek, hanem valóban a közjó emelésén fáradozzanak sikeresen. A MI bevetése a kormányzásba, a közintézmények adminisztrációjának vezetésébe és az ügyintézésbe, a fáradhatatlanul udvarias online ügyfélfogadásba hamarosan, értsd egy generáción belül, a hétköznapjainkat fogja jobbá, könnyebbé tenni. Ez a remény.

Attól viszont, hogy a MI öntanuló, még nem parancsolhatod meg neki egyszerűen, hogy ezentúl TE kormányzol. Előfeltételeket kell teremteni számára. Át kell alakítani az intézményeket, azok vezetőinek kiválasztásához szigorú kritériumrendszert kell felállítani súlyozott jegyekkel, amit később a MI használni tud. Kezdetben a MI asszisztensként fog együttműködni a már általa kiválasztott vezetőkkel. Ez lesz a MI tanulási időszaka. Általános és speciális döntési folyamatokat kell kidolgozni, amelyeket a MI használhat annak érdekében, hogy optimális döntéseket hozhasson a közjó számára. A MI-nak nincs szüksége pártokra. A pártok a MI számára előkészítik az ideológiai alapjaikból következő, trendeket mutató politikai döntéseket, amelyeket a MI tekintetbe vesz, mivel elméletileg ezek is mind a közjó szolgálatában állnak. Remélhetőleg a MI, amennyiben közös akarattal ember által nem korrumpálhatóvá alkotják meg, egy korrupciómentes kormányzást fog lehetővé tenni, amely az életszínvonal folyamatos emelkedését fogja kiváltani. A MI semmit sem tud az ellenzéki politikai tevékenység azon részeivel kezdeni, amelyek a kormányon lévő pártok népszerűségének csökkentése miatt működő programokat semmisítenek meg. Logikailag teljesen elfogadható, hogy a svájci Direkt Demokrácia mintájára az ellenzéki struktúrákat ki kell iktatni a politikából.

Az átmeneti korszak nehéz lesz, mivel a pártok még léteznek és ezek a különböző minisztériumokat akarják majd uralni és ezeket a pártkassza és saját zsebeik kitömésére használják majd ki, ahogy tették ezt mindig. A legnagyobb gondot jelenti majd, hogy a MI tevékenysége ne kerüljön ki a nemzet ellenőrzése alól illegálisan működő szervezetek (Világkormány) kezébe. Ennek megakadályozása is, de a feltörése is technikailag lehetséges lesz. (Megjegyzés: a napokban robbant ki krízis az Open AI cégnél, ahol a Microsoft a részvények több mint egyharmadát birtokolta, mivel a Microsoft az igazgatótanács öt tagját megvásárolta, és a főigazgatót meg a tudományos igazgatót, akik szintén a tanács tagjai voltak, kirúgták a cégtől. Számukra a Microsoft azonnal állást kínált. A 750 alkalmazott sztrájkba kezdett, felkínálták a felmondásukat. A Microsoft mindannyiuknak szintén állást kínált, amit nem fogadtak el. Mivel a Microsoft cégmegszerzési kísérlete nem sikerült, ezért visszalépett, egyelőre, és az Open AI cég működése visszaállt. Minden egyéb rémhír ezzel a zavarral kapcsolatban hamis.)

A MI a betanulási korszakában egy minisztérium minden alkalmazottjának tevékenységéhez asszisztálni fog, javaslatokat tesz, illetve átveszi részfeladatok intézését, amit az intézmény munkatársa ellenőrizni fog. Az viszont egyelőre nem elképzelhető, hogy a miniszterek és a minisztériumok fő alkalmazottai (államtitkárok, osztályvezetők) teljes egészében helyettesíthetőek lesznek a közeljövőben.

A zürichi városvezetés a szociáldemokraták kezében van már több mint egy évtizede. A Bázeli Egyetemmel karöltve 2021 februárjában egy projekt keretében a következő kérdésekre keresték a választ:

Mi készteti az adminisztrációt a Mesterséges Intelligencia alkalmazására?

I. A munkafolyamatok megkönnyítése.

II. Általános hatékonyságnövekedés.

III. A szolgáltatás minősége és ügyfélközpontúság.

IV. Az adminisztratív tevékenységek felülvizsgálata.

V. Adminisztratív adatmennyiségek.

A kutatási programot itt lehet teljes egészében elolvasni német nyelven, illetve letölteni és egy fordítóprogram segítségével magyarul elolvasni: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/politik-staat/kanton/digitale-verwaltung-und-e-government/projekte_digitale_transformation/ki_einsatz_in_der_verwaltung_2021.pdf.

A preventív kormányzás Mesterséges Intelligencia (MI) segítségével

A preventív kormányzás Mesterséges Intelligencia (MI) segítségével történő megvalósítása sok előnnyel járhat a következő területeken:

1. Adatok elemzése és előrejelzések: a MI segítségével a kormányzat könnyebben és gyorsabban képes elemzőadatokat gyűjteni és feldolgozni a különböző területekről. Ez lehetővé teszi a problémák és kihívások előrejelzését, ami lehetővé teszi a kormánynak, hogy előrelépjen és megelőzze a potenciális veszélyeket.

2. Rendszeres monitorozás és riasztás: a MI segítségével a kormányzat hatékonyan monitorozhatja a különböző rendszereket és folyamatokat, vagy akár az egész országot, és figyelmeztetéseket küldhet, ha problémás mintázatok vagy rendszerhelyzetek merülnek fel. Ez lehetővé teszi a gyors és hatékony beavatkozást a veszélyhelyzetekben.

3. Hatékonyabb erőforrás-allokáció: a MI által generált adatok alapján a kormányzat hatékonyabban tudja elkölteni a rendelkezésre álló erőforrásokat. A MI segítségével lehetőség nyílik az erőforrásokkal kapcsolatos költséges és nem jövedelmező területek felismerésére és a prioritások meghatározására.

4. Korai figyelmeztetési rendszerek: a MI segítségével a kormányzat kiépíthet korai figyelmeztetési rendszereket, hogy időben észlelhessék a kontrollálhatatlan helyzeteket vagy válságokat. Ez lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb reagálást a kritikus helyzetekre, és a veszteségek minimalizálását.

5. Egészségügyi előrejelzések: a MI segítségével a kormányzat meg tudja határozni az egészségügyi kockázatokat és terheléseket az adott populációra nézve. Ez lehetővé teszi az egészségügyi szolgáltatások előzetes tervezését és a megelőző intézkedések meghozatalát, hogy mindez minimalizálja a járványok vagy betegségek hatásait.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a MI segítségével történő preventív kormányzásnak számos kihívással és etikai kérdéssel kell szembenéznie. Az adatok védelme, a diszkrimináció elkerülése és a kormányzati beavatkozás mértéke megfelelő rögzítésének biztosítása kritikus tényezők a sikeres implementációhoz.

Sebestyén István
Dr. Sc. Techn. ETH Zürich


Ferenc pápa üzenete az 57. Békevilágnapra: A mesterséges intelligencia és a béke
Az üzenet szövege a képre kattintva elolvasható

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük