Menü Bezárás

A Csíksomlyó Magazin felhívása

Hamarosan megkezdődik testvérlapunk, az évente egyszer, a pünkösdszombati csíksomlyói búcsú alkalmára megjelenő Csíksomlyó Magazin idei, tizenhatodik kiadásának szerkesztése. Önnek vannak olyan, a csíksomlyói pünkösdi búcsúhoz kapcsolódó élményei, emlékei, amelyeket szeretne megosztani másokkal is? Segített Önnek a Csíksomlyói Szűzanya, és erről szívesen beszámolna a nyilvánosságnak, hogy példájából mások is bátorítást nyerjenek? Ha igen, küldje el történetét, tanúságtételét szerkesztőségünknek és mi továbbítjuk a magazin kiadójának. 

       

Volt már a kezében Csíksomlyó Magazin? Ha igen, akkor tudja, hogy rendszerint hatvan-hetven vagy még ennél is több oldalnyi terjedelemben jelenik meg, hogy könnyen befogadható, képközpontú, mintegy másfélszáz vagy még ennél is több fényképpel illusztrált exkluzív színes kiadvány. Első száma 2005-ben jelent meg és a lap azóta igen jelentős utat járt be. Mindez elsősorban Csíksomlyó csodájának köszönhető, hiszen a kegyhely mind a mai napig kifogyhatatlan kútja a magyar keresztény életnek, a hit élő forrása, amely napról napra kegyelmi ajándékokkal halmozza el a híveket. Annyi aktivitásnak, történésnek áll a középpontjában a Segítő Szűz Mária, hogy leírni is lehetetlen. Ebből a folyamatosan halmozódó élményvilágból, egyházi, néprajzi, helytörténeti és egyéb kulturális értékekből válogatják ki és állítják össze évente egyszer a Csíksomlyó Magazin tartalmát.

Ön járt már pünkösdszombaton Csíksomlyón? Ha igen, akkor tapasztalta, hogy ilyenkor vannak a nyeregben a legtöbben. Pünkösdkor megelevenedik a Csíki-medence, és minden égtájról, minden úton, ösvényen özönlik a nép, hogy együtt lehessen a Somlyó-hegyek nyergében az ünnepi szentmisén. Ez az esemény olyan lelkiséget, olyan különleges érzésvilágot hordoz, amiről minden alkalommal még sokáig beszélnek az emberek – nos, ezt az élményvilágot igyekszik megközelíteni és feldolgozni a Csíksomlyó Magazin. A történések a legtöbb esetben valóban a lélek mélyén mennek végbe, ezt a folyamatot pedig nem könnyű feltárni. Mégis évről évre ezt teszi a Csíksomlyó Magazin, amely valójában nem is újság, még csak nem is képes folyóirat, hanem ünnepi kiadvány erre az alkalomra. Azokat az embereket várja, akik pünkösdkor Csíksomlyóra érkeznek, nyitott szívvel, nyitott lélekkel állnak a Szűzanya elé és keresik Istennel a kapcsolatot. Az ő magasztos lelkiállapotukat előidéző lelki élményeiket kívánja a lap a tartalmával gazdagítani.

Olvasgatta már a Csíksomlyó Magazint? Ha igen, akkor láthatta, milyen sokan teszik ezt. Sok különböző olvasója akad a magazinnak a katolikus hívek mellett is. A messziről érkező zarándokok közül többen a hosszú úton ráhangolódásként vagy pedig hazafelé az élményeken töprengve olvasgatják, lapozgatják a Csíksomlyó Magazint. Határozott edukációs célt is kitűzött maga elé a szerkesztőség: a tájékoztatás mellett tanítani is akarja a pünkösdi sokadalmat alkotó sokféle, a más felekezethez tartozóktól a nemzeti érzéstől hevült turistákon át a minden rangú és rendű zarándokokat. Mindenkit szeretnének megszólítani és könnyen befogadható, élményszerű olvasnivalóval ellátni. Általában 64 oldalas terjedelemben, nemtitkán 120-nál is több színes fényképpel jelenik meg a Csíksomlyó Magazin, hogy annak is a kedvébe járjon, aki szívesebben szemlélget fényképeket. Az elmúlt tizenhat évben mintegy kilencszáz oldalnyi tartalmat nyújtott olvasóinak. Mindazoknak, akik gyűjtik a Csíksomlyó Magazint – márpedig sokan teszik ezt –, komoly ismeretanyagot hordozó archívum kerülhetett általa a birtokukba.

Hallott, olvasott már a kegyhely történetéről? Ha igen, akkor ismert Ön előtt, hogy a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária immár több mint ötszáz esztendeje rendíthetetlenül őrzi népét, aki híven ragaszkodik hozzá. A helyi népesség, a székelyek még mindig használják archaikus nyelvezetüket és az őseiktől megörökölt viseletet. Könyvtárnyi irodalma van a hely történelmének. A mai napig kutatók tucatjai: néprajzosok, helytörténészek, nyelvészek, régészek, irodalom- és vallástörténészek, biológusok és restaurátorok dolgoznak azon, hogy számba vegyék és feldolgozzák a múlt lenyomatait. Tanulmánykötetekben, monográfiákban, képesalbumokban és egyéb kiadványokban, valamint kiállításokon és előadásokon adják közre eredményeiket. Ebből az ismeretanyagból is beemel könnyen érthető szövegeket a Csíksomlyó Magazin. Az a célja, hogy felkeltse az érdeklődést, és ha valaki többet szeretne tudni az adott témáról, a forrásmegjelölésnél megtalálja a szöveg helyét és elolvashatja teljes egészében az eredeti anyagot.

A ferences atyák generációi gazdagították e szentélyt. P. Kájoni János volt az első polihisztor, akinek zenei munkássága, könyvszerkesztési és -nyomtatási tevékenysége megalapozta a későbbi tudóspapok és -szerzetesek, mint P. Losteiner Leonárd, P. Boros Fortunát, P. Benedek Fidél, P. Papp Leonárd, P. Lukács-Daczó Árpád és P. Márk József tevékenységét napjainkig. Hatalmas könyvtáruk és más történelmi emlékeik nagy része elpusztult az évszázadok viharaiban, de a megmaradt anyag még így is lenyűgöző és hatalmas szellemi értéket képvisel. A szakrális kincsek mellett a hely szelleme, amit a hívek százezreinek a hite is táplál, ugyancsak felbecsülhetetlen hatású érték. A Segítő Szűz Mária itt oly közel áll a néphez, annyi embernek az életére van mindennapi hatással, hogy ma is folyamatosan a sorsok alakítója és a közbeszéd része. Számos történetet adott már közre lapjain a Csíksomlyó Magazin a Szűzanya csodatételeiről évszázadokkal ezelőttől (Bárth János tanulmánya nyomán) napjainkig.

Járt már a csíksomlyói kegytemplomban? Ha igen, érezhette, hogy a csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsú a legnagyobb hatású esemény, ebben a térségben a római katolikusok legnagyobb hitvalló ünnepe, abban az értelemben, hogy sehol sem mutatkoznak nagyobb számban egyszerre a magyarság-székelység katolikus hívei. A Csíksomlyó Magazin fókuszában ez az esemény áll. Keresztaljak, zarándokcsoportok útját követi, hagyományaikat, csodás történeteiket közli beszámolók vagy tudományos kutatások alapján. Szerkesztői igyekeztek minél közelebb kerülni a zarándoklélekhez, hogy feltárják annak a kegyelmi állapotnak a titkát, amelyről oly sokat hallunk ma is a hétköznapok során. A Szűzanya hazavárja híveit, és ezt mindenki érzi, amikor már a Pál Gábor fák árnyékába ér. A ferences atyák méltón őrzik a hagyományt, amely a teljes búcsú elnyerésével együtt egy évre elegendő lelki muníciót ad sokaknak. A szentmisén elhangzó szentbeszédek a krisztusi tanítás fényében mutatnak rá lelki bajaink és más nyomorúságaink okaira, hogy megszabadulhassunk gyötrődéseinktől és jobb emberekké válhassunk. Ezt a szellemiséget igyekszik körüljárni és visszatükrözni a Csíksomlyó Magazin.

Varga Gabriella

Fényképek: Gulyás László