Menü Bezárás

Felhívás a marosillyei templom látogathatóvá tételéért

„Amit szeretetből odaajándékozol gyermekednek, társadnak, nemzetednek, az örökre a tied marad.” (Böjte Csaba OFM)

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 2018-ban Kolozsváron kiadott név- és címtára szerintDéva I. ferences plébánia és kolostor filiája Marosillye. A Dévától huszonöt kilométerre észak-nyugatra, a Maros jobb partján fekvő Marosillyén az 1412-ből származó írásos emlék szerint már állt egy kőtemplom. A templomot a XVI. század második felében – a falu lakosságának a református hitre való áttérésével – reformátusok vették használatba. 1749-ben két ferences szerzetes vezette katolikus székelyek foglalták vissza és szervezték újjá az egyházközséget, a templom ekkor került a katolikus hívek tulajdonába.

A Marosillyei Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplom szentélye a reformációt megelőző korszakból maradt fenn. A sekrestyeajtó faragott kőkerete XVI. századi, valamint ebből az időszakból származik a sekrestye kőablakkerete és a hajó déli falába beépített 1581-es feliratos kőtábla is. A templomban található a könnyező pócsi kegykép egyik erdélyi másolata is. Terdik Szilveszter kutatása szerint nem a Pócson, hanem a Bécsben őrzött eredeti kegykép alapján készült az a másolat, amely a marosillyei plébániatemplom főoltárát díszíti, üvegszekrénybe helyezve, díszes fémkoronákkal ékesítve. A főoltár felett egykor olvasható felirat szerint a képet annak emlékére helyezte ide báró Bornemissza János és József, hogy 1803-ban a falura örökös birtokadományt nyertek az uralkodótól 1803. július 3-án. Ez a másolat nagyon finom kidolgozású, minden bizonnyal közvetlenül Bécsben készíttették a megrendelők.

Marosillyén született 1580. november 15-én Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. Szülőházát a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tíz évvel ezelőtt megvásárolta és felújította. 2017-ben a Teleki Alapítvány, illetve a Rómer Flóris Terv támogatásával, a Magyar Állam segítségével a templom tetőzetén elvégezték a legfontosabb állagmegóvási munkákat, új cseréplécezést építettek be a cserepek átforgatásakor, kicserélték a horganyzott lemezeket és új vápákat alakítottak ki. A régi eresz mintájára a héjazatra, a templomhajóra és a szentélyre két kettőskereszt készült, új ereszcsatornákat és lefolyókat szereltek fel, valamint elvégezték a villámhárító felszerelését is.

Csíksomlyóra menet meglátogattuk Marosillyét, és szerettük volna a templomot belülről is megnézni. Megdöbbentő, szívszorító kép fogadott: a templom ajtaját bedeszkázták, a templomkert pedig teljesen elhanyagolt és lehangoló állapotban volt.

A búcsú alkalmával találkoztam Böjte Csaba testvérrel is, és jeleztem neki, hogy filiája milyen katasztrofálisan elhanyagolt állapotban van. Említettem neki azt is, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a ferences öregdiákokkal karöltve – miután a Magyar Állam már megtette kötelességét veszendő templomaink megmentésére – szeretnénk annyi pénzt összegyűjteni, hogy a templom látogatható legyen, s ott évente néhányszor az ottani híveknek ferences atyák szentmisét mutathassanak be, legfőképpen a templom titulusának ünnepén, július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján.

Kérjük, hogy e nemes cél érdekében lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá ahhoz, hogy a 608 éves, a ferences rendhez kötődő épített örökségünkben legkésőbb 2020. július 2-án ismét felhangozhasson Szent Ferenc himnusza.

Az adományokat a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 11100104-19719548-36000001 (CIB Bank) számlájára „adomány a marosillyei templom felújítására” közlemény féltüntetésével várjuk.

Pax et bonum!

Dr. Udvarhelyi Olivér elnök
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Veszprémi csoport