Menü Bezárás

Kérés az ezeréves határról: alkossuk meg az összetartozás útját!

Kedves Barátaim, Gyimesbükk csodálói! Nagy és furcsa kéréssel fordulok hozzátok a Nemzeti Összetartozás Évében, a Márton Áron-i tanítás jegyében: „Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható.” Nagyboldogasszony ünnepére utat szeretnénk építeni a kontumáci szentélyünkhöz és megújulásunk színhelyéhez. Az akarat, a lelkesedés, az ujjongó öröm bennünk találkozott a hirtelen adódó lehetőséggel.

Nagyon sok lelki, történelmi és szellemi program maradt megvalósíthatatlan ebben az évben a ránk nehezedett koronavírus-járvány miatt, így az előző évek tevékenységein nosztalgiázva és Isten akaratát fürkészve merítünk újabb erőt. Most lett volna a 14. Gyimesbükki Hagyományőrző Tábor, amikor megtelik az udvar a naponta megjelenő közel kétszáz gyermek énekével, kacagásával, játékos jókedvével, megtelik a nevelők és felnőttek segítőkészségével, akik helyiek és a településünkön kívülről vagy az anyaországunkból érkeznek ide. Jó volt együtt lenni. A 18 éveseink az előző években lovas felvonulással, a táborozó gyermekeink felsorakozott kíséretével vonultak le az ezeréves határban található kontumáci Nagyboldogasszony-templomunkhoz, a Gyimesek első ősi anyatemplomához a búcsús szentmisére. A szentmisét ahogy az előző években, úgy ebben az évben is háromnapos virrasztás és ima előzi meg. Ez ad erőt és lelkesedést az itt élőknek. Ebben az évben is az egész gyimesvölgyi plébániák imacsoportjainak bekapcsolódásával tartjuk meg a virrasztást.

Minden évben az esőzés többször is elmossa az ősi kontumáci templomunkhoz vezető utat. Ebben az évben már többször és most újból javítanunk kellett a kontumáci temetőhöz, valamint az egyházunk létesítményeihez vezető utat. Lelki, szellemi és történelmi feltöltődésünk színhelyére főleg a zarándokok, az idős testvéreink számára nehézkes a köves, gödrös út.

Jelen pillanatban a tarhavasi útépítésnél dolgoznak a S.C. Ing Service S.R.L. cég munkásai. Felmerült bennem a gondolat a hosszabb és járhatóbb – az idősek számára is kényelmesen, kerekesszékkel és a fiatalok számára kerékpárral is megközelíthető utunk aszfaltos változatának a megépítése. A tarhavasi út építőiben a felvetett gondolat pozitív visszhangra talált és támogatásukról biztosítottak mindenben. A héten, a Nagyboldogasszony ünnepére készülő és virrasztóima hetében a kb. 200 méteres útszakaszt megépítik. A megépítés után négyzetméter szerint kifizetjük. Ezután a vízlevezető, aszfalt melletti résznek a megépítése következik, ami újabb kiadás.

Bár pénzünk nincs, mégis úgy gondoltam, a bizottság tagjaival tanácskozva: vágjunk bele és használjuk ki e hirtelen adódott hatalmas lehetőséget, mert ennyiért, ilyen rövid időn belül erre talán soha többé lehetőségünk nem nyílik.

A gépekkel már tudnának dolgozni és a hétvégére leaszfaltozni az utat. Egyetlen gondunk van: nincs pénzünk. Meggyőztem a vállalkozót, hogy a munkát végezze el, majd valahogy kifizetjük. Most első részletre az aszfaltra kellene pénz, a többivel tudnak várni. Az egész talán belefér 10 000-15 000 euróba, az aszfaltozás után következő útszél megépítését és a vízlevezetési munkát is beleszámítva.

Jelentőséggel bír ez a megvalósítás a magyar közösség megerősítése szempontjából is, most a választások előtt. Nagy jelentőséggel bír a falu népe előtt, rámutatva arra, hogy érdemes áldozatot hozni a környezetünk szebbé tételéért. Jelentőséggel bír a falu vezetői előtt is, mert ezen keresztül késztetjük a cselekvésre. Lépjenek és tegyenek valamit a sok idelátogató zarándok, turista méltó fogadására és a minimális ellátások kiszolgálására. A Rákóczi vár szomszédságában vagyunk, amelynek felépítését leállították, mert pár nappal a lejárta előtt valakik elmulasztották az építkezés megkezdésének engedélyét aláírni. Azóta az új tervek elkészültek, mondják, és felépül a vár… Ha engedik, a falu már rég felépítette volna. Jelentőséggel bír a felállítandó székelykapu és az új oszlopos drótos kerítés szempontjából is, amely emlékezteti a mellette elhaladókat a világokat elválasztó erőszakos rendszerekre, háborúkra, amelyekből sikerült és sikerül újjászületnünk és erősítenünk összetartozásunkat.

Kedves Barátaink, Támogatóink! Ha tudunk, fogjunk össze és alkossuk meg az összetartozás útját, amely az ősi szentélyünkhöz és a lelki, szellemi, történelmi megújulás színhelyére vezet. A háborúban elesettek emlékhelyén található a hit kapuja és megmaradásunk oszlopai, a 10 növekvő fenyőfa, amely a 10 Szent István alapította püspökségre emlékeztet. A Márton Áron Keresztút az ősök hitének gondolataival utat mutat összekuszált világunkban.

Nagyon szeretném, ha a 2020-as évben ez most Nagyboldogasszony ünnepére sikerülne. Szimbólumértéke van a felállított székelykapunak, valamint a felállítandó új kerítésnek, amely a vármegyéinket jelképezi, aminek az anyaga teljesen elő van készítve, csak a felállítási munkálatok vannak hátra. A munkálatokra, az alkotásra lehetőségeink szerint, attól függetlenül, hogy kedvező vagy kedvezőtlen Önök részéről a válasz, mi igent mondunk.

A kivitelező kedvező bátorítása, a helyi tanács képtelensége, nem akarása?, tehetetlensége, az idelátogatók igénye, a zarándokok útjának megkönnyebbítése és célba vezetése késztetett a gyors lépésre. Minden testvérünknek lehetővé és elérhetővé kell tenni ezt a szellemi, lelki, történelmi kisugárzással bíró helyet.

A kedves adományukat, a pénzt a csíkszeredai kereskedelmi lejes bankba várjuk. Az egyháznak megvan az ANF-tól az engedélye szponzorálások és adományok fogadására. A gyimesbükki egyházközség Római Katolikus Plébánia bankszámlája: BCR MIERCUREA CIUC/ Csíkszeredai Kereskedelmi bank. A beérkezés alapján névvel vagy név nélkül, igény szerint közöljük a beérkezett pénzösszegeket. Előre is köszönjük a segítséget, a támogatást, a hívek, a gyimesbükkiek és zarándoktestvéreink nevében. Kedves mindnyájukra Isten bőséges áldását és a Nagyasszonyunk oltalmát kérem.

Gyimesbükk, 2020. augusztus 12-én, Nagyboldogasszony ünnepére készülőben, a ma kezdődő háromnapos virrasztás és virrasztók imájában ajánlva, tisztelettel, szeretettel és hálával:

Salamon József