Menü Bezárás

Mindszenty bíboros mint példakép: tanulmányi verseny Kárpát-medencei magyar középiskolásoknak

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek születésének 130. évfordulójához közeledve a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány a Magyarországi Mindszenty Alapítvánnyal közösen tanulmányi versenyt hirdet 9–12. évfolyamon tanuló, a Kárpát-medencében élő magyar középiskolásoknak.

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány elkötelezett abban, hogy minél több emberrel megismertessen olyan személyeket, akiknek az élete és munkássága mintául szolgálhat mindannyiunknak. A szervezet fontosnak tartja, hogy a XXI. századi fiatalság elé olyan példaképeket állítson, akiknek a megismerése és követése pozitívan hat e generáció személyiségfejlődésére. Ennek jegyében hirdették meg a Magyarországi Mindszenty Alapítvány társszervezésével a Mindszenty bíboros mint példakép című tanulmányi versenyt, mert, mint írják, Mindszenty bíboros töretlen hite, elvei melletti következetes kitartása, hűsége, hazaszeretete, mások segítése mind olyan erények, amelyek példaként állhatnak a jövő nemzedék előtt. Azok a fiatalok, akik beneveznek a versenyre és jobban elmélyülnek Mindszenty bíboros életútjában, felvérteződnek ezekkel az erényekkel.

A Kárpát-medencében élő 9–12. évfolyamos diákoknak szóló kezdeményezés egyik célja, hogy minél több fiatal találkozzon Magyarország utolsó hercegprímásának nevével, a versenyben való részvétellel pedig elmélyedjenek életében, megtörhetetlen jellemében, hűségében, kitartásában és mindazon értékekben, amelyek végigkísérték földi életét. További célja a versenynek, hogy a versenyzők elmélyítsék a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos ismereteiket is. A kétfordulós verseny 1–10. helyezettjei 300 ezer Ft összértékű tárgynyereményekben részesülnek.

„A versenyünk meghirdetésével Mindszenty bíboros személyére szeretnénk irányítani minél több fiatal figyelmét. Érintőlegesen ugyan tanulnak róla a Nemzeti Alaptanterv keretein belül is, de úgy gondoljuk, személye megérdemelné, hogy mélyrehatóbban ismerjék meg a diákok. A versenyünk figyelemfelhívó hatása azt is eredményezheti, hogy nemcsak a versenyben részt vevők, hanem más diákok figyelmét is felkeltheti a bíboros személye, élete és ez minél alaposabb megismerésére sarkallhatja őket” – fogalmaznak a felhívásban.

A versenyre valamennyi 4, 6 vagy 8 osztályos Kárpát-medencei középiskola 9–12. osztályos nappali tagozatos tanulója jelentkezhet egy esszé megírásával és beküldésével. Nevezési díj nincs. Amennyiben a tanuló megfelel a jelentkezés és a részvétel feltételeinek, a versenyen való részvételének kizáró oka szintén nincs.

Az első fordulóban a versenyezni szándékozó diákoknak egy (szóközökkel) minimum 20 000, maximum 30 000 karakter terjedelmű esszét kell megírniuk, amelynek címe: Mindszenty József mint példakép. Az esszéket elektronikus, gépelt formában, a megadott formai kritériumoknak megfelelően szükséges elkészíteni. A pályamű törzsszövege 12-es betűméretű, Times New Roman betűtípusú álló betűket alkalmaz, a bekezdések között (előtte is és utána is) 6 pt térközt, valamint a sorok között 1,5-es sortávolságot követ, továbbá sorkizárt elrendezésű, normál (2,5 cm minden oldalon) margóval rendelkezik álló laptájolás mellett. A pályaműben az esetleges kiemelés dőlt betűvel történhet.

A pályaműhöz forrásjegyzék készítése szükséges, amelyben az egyes források 9-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárt formában jelennek meg.

Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden hivatkozott forrást fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzékben szereplő tételeket alfabetikus sorrendben kérik. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérik feltüntetni.

Az első fordulóban megírandó esszénél a versenybizottság arra kíváncsi, hogy a pályázó miben látja Mindszenty bíboros legnagyobb értékeit, milyen példaértékű eseményeket emel ki az életútjából, munkásságának melyik részét tartja a legjelentősebbnek. Mindezeket pedig a saját véleménye alapján, a személyiségéhez igazodva kérik kifejteni. Kiemelten fontos tehát, hogy az esszében megnyilvánuljon a pályázó egyedi véleménye.

A pályaműveket az info@fiatalokanemzetert.hu e-mail-címre várják.
Beküldési határidő: 2022. február 28. hétfő 23:59.

Az esszéhez kérik a következő adatok mellékelését: a szerző neve, életkora, oktatási intézménye, tanulmányi évfolyama, e-mail-címe, telefonszáma, a felkészítő tanár neve, e-mail-címe és telefonszáma. A nevezőknek az esszé beküldésével egyidejűleg hozzá kell járulniuk a versennyel kapcsolatosan megadott személyes adataik kezeléséhez. A szervezők kérik, hogy a nevezéshez kapcsolódó e-mailbe a pályázók írják bele: „Az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok, hogy a versennyel összefüggésben megadott személyes adataimat a tájékoztató alapján kezeljék.”

Minden beérkező esszére visszaigazolást küldenek.

A beérkezett esszéket a versenybizottság tagjai pontozzák, kiemelt figyelmet fordítva azok egyediségére, arra, hogy milyen mértékben tartalmazzák a szerző saját gondolatait. Az értékelés eredményét e-mailben (szükség esetén telefonon) juttatják el mindenkinek 2022. március 31-ig, illetve nyilvánosságra hozzák az internetes felületeken (honlap, Facebook-oldal). Az első forduló eredménye alapján választják ki a 10 legjobban teljesítő diákot, akik a szóbeli döntőn részt vehetnek.

A második, döntő fordulóban tehát az a 10 tanuló vehet részt, akiket a versenybizottság az első forduló eredménye alapján a döntőre behív. Itt a háromtagú zsűri előtt szóban kell bemutatniuk Mindszenty bíboros élete kapcsán a tudásukat. Ezúttal is kiemelten értékelik majd az egyéni gondolatokat.  

A döntő várható időpontja: 2022. április 22. (péntek).

A döntő eredményét annak helyszínén hirdetik ki, az eredményt a web- és Facebook-oldalon is közzéteszik.

Díjazás:

1. helyezett: 70 000 Ft értékű tablet, 30 000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom
2. helyezett: 50 000 Ft értékű tablet, 10 000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom
3. helyezett: 40 000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom
A 4–10. helyezettek részére könyvjutalom és könyvutalvány, versenyzőnkként összesen 10 000 Ft értékben.
Minden nevező emléklapot kap.

A felkészüléshez ajánlott irodalom:

– #MINDSZENTY – Interaktív blogkönyv fiataloknak;
– Mindszenty: Emlékirataim;
– Kovács Gergely: Mindszenty József, a leghűségesebb pásztor;
– Mindszenty-breviárium. A bíboros hercegprímásnak megnyilatkozásaival a magyar szabadságharc idején;
– Mészáros Tibor: Akit övéi be nem fogadtak;
www.mindszentyalapitvany.hu/alapitvany/kiadvanyok;
http://www.mindszentyalapitvany.hu/isten-szolgaja;
http://www.mindszentyalapitvany.hu/mindszenty-jozsef;
http://www.mindszentyalapitvany.hu/alapitvany/alapitonk/szovegtar.

A felsorolt műveken túl természetesen lehetséges tankönyvek, szakmai folyóiratok, valamint egyéb internetes források használata – azzal a kitétellel, hogy az internetes forrásoknak a szervező számára elérhetőnek kell lenni (vagy a megtekintést a szerzőnek szükséges biztosítania a szervező részére).

A szervezők elérhetőségei: 

E-mail: info@fiatalokanemzetert.hu
Telefon: +36203682358
Gyűjtőoldal az összes információval: www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.