Menü Bezárás

Új civil szervezet kezdi meg működését: megalakult a Keresztény Jövőnkért Alapítvány

A civil szervezetet magánszemélyek hozták létre.
Budapesti székhelyű, de a tevékenysége országokon átívelő lesz.
Az építkezést 2024 tavaszán a nulláról kezdjük.
Ha teheti, támogassa Ön is a Keresztény Jövőnkért Alapítvány elindulását,
akár eszköz (például használt számítástechnikai eszközök), akár adomány felajánlásával!

A 2010-ben Vencser László és Varga Gabriella által megalapított Jakab Antal Keresztény Kör elnevezésű rokoni és baráti társaság, valamint a szintén a Vencser László és Varga Gabriella által 2020 januárja óta gondozott Életünk újsággal, az európai magyar katolikusok lapjával összefüggő teljes körű tevékenység támogatása, továbbá más, a keresztény értékrendre alapozott projektek megvalósítása céljából nevezett két személy a közelmúltban életre hívott Magyarországon egy civil szervezetet. A Keresztény Jövőnkért Alapítványt 16.Pk.60.620/2023/3. ügyszám alatt, 01-01-0013589 sorszámmal 2024. január 12-én a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vette. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Vencser László, ügyvezető titkára (képviselője) Varga Gabriella.

A szervezet alapcélja a keresztény kultúra képviselete; Jakab Antal püspök és más nagy főpapi, papi és világi személyiségek emlékének ápolása; az egy nemzethez való tartozás gondolatkörének erősítése és gyakorlati jelentésének megtapasztaltatása; magyar–magyar kapcsolatok kialakítása, kiépítése, szorosabbá fűzése; a kárpát-medencei szórványban és a nyugati diaszpórában az anyanyelvmegőrzés segítése; irodalmi, történelmi és egyháztörténelmi ismereteink szélesítése; jótékonysági, karitatív, szociális programok megvalósítása a Kárpát-medencében és a diaszpórában.

Keresztény Jövőnkért Alapítvány
H-1165 Budapest, Zsemlékes út 25/A. I. 5.

Adószám: 19385776-1-42
Közösségi adószám: HU19385776

OTP Bank
H-1163 Budapest, Jókai Mór u. 3/b.

11716008-22541567

HU50 1171 6008 2254 1567 00000000
SWIFT (BIC): OTPVHUHB

Az alapítvány tervezett tevékenységi köréhez az alábbiak tartoznak:

Sajtó- és médiatevékenység. Újságírás; az Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja és a Misszió Média Kft. által gondozott internetes oldalak működtetésének segítése, közreműködés azok fenntartási, üzemeltetési munkálataiba; sajtókampányok bonyolítása; médiapartnerségek vállalása, kialakítása; később lapszerkesztés, lapkiadás, lapterjesztés, könyvszerkesztés, könyvkiadás, könyvterjesztés.

Nagy elődök emlékének ápolása. Elsősorban, de nem kizárólagosan dr. Jakab Antal hitvalló gyulafehérvári megyéspüspök életének kutatása, emlékének ápolása, szellemi hagyatékának minél szélesebb körben való ismertté tétele, életpéldájának, elveiért, egyházáért, híveiért és népéért megalkuvás nélkül, minden körülmények között a végsőkig küzdő emberi magatartásának felmutatása honfitársaink előtt, különös tekintettel a fiatal korosztályra; más nagy főpapi, papi és világi személyiségek munkásságának kutatása és megismertetése; a magyarság (és más nemzetek) figyelmének nagy példaképeinkre irányítása Európa- és világszerte (lásd a Jakab Antal Keresztény Kör 2010–2024 közötti működését).

Rendezvények szervezése és lebonyolítása. Az anyaországi, a kárpát-medencei és a nyugati diaszpórai magyar nemzettársak különféle programokkal történő megszólítása, támogatása: konferenciák, pódiumbeszélgetések, kerekasztalbeszélgetések, könyvbemutatók, lapbemutatók, filmvetítések, kiállítások, közönségtalálkozók, összejövetelek, találkozók, zarándoklatok, kirándulások szervezése és lebonyolítása; előadások tartása; emlékjelek – emléktáblák, domborművek, szobrok stb. – állításának kezdeményezése, állítása, állíttatása; közreműködés ilyen jellegű programokban; társszervezés, együttműködői partnerségek kialakítása ilyen jellegű események kapcsán (lásd a Jakab Antal Keresztény Kör 2010–2024 közötti működését).

Pályázatok, vetélkedők meghirdetése, lebonyolítása, online ismeretterjesztő játékok fejlesztése. Elsősorban irodalom és történelem/egyháztörténelem (esetenként más) témában oktatás célzatú, ismeretfelmérő/ismeretbővítő szellemi versengések szervezése, online játékok – kvízek, keresztrejtvények, egyebek – fejlesztése (lásd a Misszió Média Kft. Reményik Sándor 130; Majláth Gusztáv Károly 80; Összetartozunk 100; Petőfi Madách Himnusz 200 felhívásait vagy a Tamási Áron 125 – Tamási Áron-játékokat).

A kárpát-medencei szórványban és a nyugati diaszpórában az anyanyelvmegőrzés segítése. Külhoni magyar nevelőotthonok, hétvégi óvodák és iskolák, plébániák, hitoktatók, lelkipásztorok kiadványokkal, oktatási segédanyagokkal és más segítségnyújtási lehetőségekkel való támogatása (lásd a Misszió Média Kft. Együtt a nyelvhazában című szórványprogramját).

Tematikus írássorozatok létrehozása. Kerek irodalmi, történelmi/egyháztörténelmi és más jeles évfordulókhoz, jubileumokhoz kapcsolódó gyűjtemények kezdeményezése és megvalósítása (lásd a Misszió Média Kft. Száz év – száz gondolat és a Trianon 103 – Százhárom fejezet a magyarság történetének elmúlt százhárom évéből című gyűjteményét).

Jótékonysági, karitatív, szociális programok megvalósítása a Kárpát-medencében (lásd a Misszió Média Kft. Trianon 102 és családszentév: 102 külhoni magyar családnak kedveskedtünk tárgyú akcióját).

Csatlakozás a gyermekvédelmi törekvésekhez. Többek között: kisgyermekeknek szóló értékhordozó kezdeményezések – pl. mesekönyvújdonságok, előadássorozatok – közvetítése.

Továbbá:

  • irattári, levéltári kutatás;
  • adatgyűjtés, adatmentés az oral history eszközével;
  • partnerség kialakítása a keresztény hitünk, magyarságunk, kultúránk megmaradását szolgáló, ehhez kapcsolódó értékeket képviselő személyekkel, szervezetekkel, intézményekkel;
  • együttműködés a keresztény hitünk, magyarságunk, kultúránk képviseletén fáradozó magyar alkotóművészekkel (írók, költők, festőművészek, szobrászművészek, zeneművészek stb.);
  • aktivitás vállalása anyaországi és kárpát-medencei vidéki területek – városok és falvak; személyek, szervezetek, közösségek – felzárkóztatásában, ilyen irányú kezdeményezéseik megvalósításában.

A tevékenységi kör természetesen bővülhet – és értelemszerűen szűkülhet is.

Ha teheti, támogassa Ön is a Keresztény Jövőnkért Alapítvány elindulását, akár eszköz (például használt számítástechnikai eszközök), akár adomány felajánlásával!

Várjuk megkeresését Facebook-oldalunkon:
https://www.facebook.com/keresztenyjovonkertalapitvany

Köszönjük! Kuratórium