Menü Bezárás

Sebestyén Péter
lelki író

Sebestyén Péter szentszéki tanácsos, plébános, író – ismertebb nevén Péter Páter – Csíkszentmihályon született 1968. február 27-én, majd ötéves korától Csíkszépvízen nőtt fel, elemi iskoláit is ott végezte. Alcsík és Felcsík találkozik bennem, oldalcsíki székelyben, hiszen Szépvíz, gyermekkorom színtere éppen Csík vármegye közepén, illetve onnan kissé keletre, néhány kilométerre a csíksomlyói Szűzanya lábától, a Pogány-havas alatt helyezkedik el” – írja önmagáról. A papi szolgálatra való elhívásáról pedig egy helyütt így mesélt: „Isten az én drága, az Úrban megboldogult, egyszerű munkásember szüleimen, egyházi közösségemen és gyermekkorom papbácsiján, Szilágyi Istvánon keresztül szólított meg. A papi hivatás mellett, vagy inkább azon keresztül visszhangra talált bennem a történelmi Székelyföld nagy Áronjainak példája, messze mutató alakja: Gábor Áron küzdeni akarása és tettrekészsége, Tamási Áron szülőföld- és anyanyelvszeretete, Márton Áron, az emberkatedrális sziklaszilárd hite és szíjas székely konoksága. Ők Szépvíz és a székelyek védőszentjének, Szent Lászlónak az álmait és hitvallását valósították meg.”

Gyulafehérváron a Római Katolikus Kántoriskolában érettségizett. Teológiai tanulmányait szintén Gyulafehérváron, a Megtestesült Bölcsességről Nevezett Szemináriumban (SIS) folytatta 1987 és 1992 között. A csíksomlyói kegytemplomban szentelte pappá 1992. április 25-én Bálint Lajos, a főegyházmegye első érseke. Káplánként Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián (1992), Csíkszeredában a Szent Kereszt-főplébánián (1992–1996) és Gyergyóremetén (1996–1997) szolgált. 1997-től plébánossá nevezték ki Erdőszentgyörgyre, ahol vezetésével a Bözödújfaluból elszármazott hívek számára templom épült, 2004-ben Jakubinyi György érsek szentelte fel. 2006-tól a marosvásárhelyi Ady negyedi Szent Imre herceg-egyházközség plébánosa.

1998-tól a Marosvásárhelyi Rádió egyházi műsorának állandó munkatársa, a katolikus adásrész szerkesztője. A 22 évnyi rádiós nép- és a 28 évnyi egyházszolgálatom ezért erősítette meg bennem az elhatározást, hogy a templomon kívüli fórumokon is hirdessem az igét »akár alkalmas akár alkalmatlan«. Ez kényszerű kötelességem és meseszép feladatom egyszerre, amit minden porcikámmal mégis szívesen vállalok. Pennámmal és hangommal, értelmemmel és egész szívemmel Isten szolgálatában akarok állni. Ez vezérel akkor is, amikor gondolataimat papírra vetem. Az írás számomra most már létszükséglet. Állandó, nyugtalanító késztetés, hogy gondolataimat, meggyőződésemet, értékrendemet, életbeli alapállásomat másokkal is közöljem, örömhírként megosszam” – vallja. Írásaival gyakran jelentkezik különböző erdélyi és magyarországi lapokban. Rádiós jegyzeteiből, katekézissorozataiból, esszéiből több mint húsz kötet látott napvilágot. Hat éve, 2014 húsvétjától önálló alkotói honlapján, a www.peterpater.com oldalon naprakész, időszerű gondolatai, friss karcolatai is olvashatók.