Menü Bezárás

Varga Gabriella
felelős kiadó, főszerkesztő

1968. június 13-án születtem Erdélyben, Nagyenyeden, neves katolikus családban: Jakab Antal néhai gyulafehérvári megyéspüspök unokahúga vagyok. Gyermekkorom első öt évét a Nagyenyed melletti Marosdécsén, majd Székelyföldön (Kilyénfalván), a következő tizenhárom évet pedig a Marosvásárhely melletti Marosszentgyörgyön töltöttem. Az általános iskolát és a középiskola első két évét Marosszentgyörgyön, a líceum második két évét Marosvásárhelyen végeztem. Tizennyolc éves voltam, amikor, még a diktatúra idején, 1986 őszén, azóta elhunyt édesanyám második házassága révén vele és húgommal Magyarországra, Budapestre költöztünk. Jelenleg a XVI. kerületben lakom.

Pályakezdet – út a sajtó világába
Húszéves korom óta, azaz több mint három évtizede foglalkozom újságírással, lap- és könyvszerkesztéssel. Ehhez a munkához szakmai ismeretet a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti József Attila Szabadegyetem újságírói speciális kollégiumán; a Balázs Géza nyelvészprofesszor nevéhez fűződő Diákújságírók Országos Egyesületében; valamint az akkori nevén Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (ma Budapesti Metropolitan Egyetem) kommunikáció és médiatudomány szakán szereztem.

Szakmai kibontakozás
Bár pályám elején televízióban és rádióban szerkesztő-riporterként is kipróbálhattam magam, végül a tényleges írást, a nyomtatott sajtót választottam. Azóta több ezer cikkem jelent meg több mint háromszáz itthoni és külhoni kiadványban. A Commitment Kommunikációs Iroda Kft. alkalmazásában hét éven keresztül láttam el az Új Katedra pedagógiai szakfolyóirat felelős szerkesztői teendőit. Azóta sok más mellett a Keresztény Élet hetilapban, az Életünk havilapban, a Bécsi Napló kéthavi lapban, a Csíksomlyó Magazinban, a Szent Kereszt Ökumenikus Magazinban, a Magyar Kuríron, az Új Ember hetilapban, az Erdély Mán, a Katolikus Mán, a Nemzeti Regiszteren, a Gyulafehérvári Főegyházmegye sajtó- és médiafelületein (romkat.ro, Vasárnap, Keresztény Szó) és számos más nyomtatott, illetve online felületen jelentek, jelennek meg írásaim.

Könyvszerkesztés
Több szépirodalmi könyvet rendeztem sajtó alá, prózát, verset és publicisztikát, így többek között a délvidéki (temerini) születésű, 2009-ben elhunyt nagy prózaíró, Illés Sándor három novellaválogatását és egy regényét; a szombathelyi néhai Balogh József költő-tanár több verseskötetét; a Kanadában élő, Szervátiusz-díjas Dancs Rózsa író elbeszélés-válogatását és dokumentumkötetét; a székelyföldi Páll András fafaragó és a Németországban élt Lukácsovits Magda egyházművész életműalbumát; az Ausztriában élő Vencser László morálteológus utóbbi tizennégy évben megjelent könyveit.

Könyvírás
2006-ban a kaposvári Búvópatak Alapítvány gondozásában első saját kötetem is napvilágot látott (Önzetlenül – interjúválogatás). Az azóta eltelt 15 év alatt erdélyi és hazai kiadóknál, illetve magánkiadásban több mint 20 további könyvem jelent meg. Összességében mindazon, az elmúlt harminc év alatt keletkezett könyvek száma, amelyeket szerzőként, társszerzőként, szerkesztőként vagy társszerkesztőként jegyzek, és amelyekben lektorként, elő- vagy utószóíróként, antológiaszerzőként működtem közre, meghaladja a 70-et.

Könyvtárak alapítása a Kárpát-medencében
Önkéntes alapon 2005-től Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken olyan oktatási és kulturális intézményekben, ahol nem állt rendelkezésre könyvtár, magyarországi könyvadományokból könyvtárakat alapítottam.

Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) – jelenlét a nyugati diaszpórában is
2007 óta könyvszerzőként, 2009 óta pedig a néhai gyulafehérvári püspök nagybátyámról elnevezett Jakab Antal Keresztény Kör társalapító-társvezetőjeként könyvbemutatókkal, konferenciákkal, különböző emlékprogramokkal és kulturális rendezvényekkel folyamatosan járom a Kárpát-medencét és a nyugati diaszpórát. Ezeket a rendezvényeket szervezem, moderálom és mediatizálom. A hitvalló püspök életét és munkásságát feldolgozó dokumentumfilm munkálataiban szakértőként vettem részt.

Petőfi- és Kőrösi Csoma Sándor- (KCSP-) ösztöndíj Ausztriában
2015. szeptember 1. és 2016. május 31. között Ausztriában tevékenykedő ösztöndíjasként részt vettem a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi Sándor Programjában, 2016. szeptember 1-jétől 2017. május 31-ig pedig szintén Ausztriában a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa voltam. Öt tartományszékhelyen (Bécs, Linz, Innsbruck, Grác, Kismarton) segítettem a magyar és kiemelten a katolikus közösségek munkáját.

ERGO – Európai Regionális Szervezet
Egy határozott idejű áldozatvédelmi programhoz kapcsolódóan áldozatvédelmi referensként 2017. szeptember 11. és 2018. december 31. között az Ékes Ilona volt országgyűlési képviselő asszony által vezetett, budapesti székhelyű ERGO – Európai Regionális Szervezet alkalmazásában álltam, egyben elláttam a szervezet sajtóreferensi teendőit is.

Szakmai munkatársként a Mátyás király-emlékévben
Egyéni vállalkozóként 2018. január 1. – 2018. december 31. között a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. / Magyarság Háza megbízásából a Mátyás király-emlékév szakmai munkatársaként tevékenykedtem.

2019 – a projektek éve
Ebben az évben több saját kezdeményezésű és kidolgozású projekt megvalósításán dolgoztam. A Művészettel a hitünkért című projektet Erdélyben a Jakab Antal Keresztény Kör keretében, az Osthilfe Linz támogatásával valósítottam meg. A fogyatékossággal élő fiatalok alkotómunkájának népszerűsítése tárgyú projektet Erdélyben szintén a Jakab Antal Keresztény Körrel, az Osthilfe Linz támogatásával valósítottam meg. A speciális igényű gyermekek kézműves foglalkozásainak támogatása című projektet a Kárpát-medencében, a Külhoni Magyar Gyerekek Éve keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesülettel valósítottam meg. A Sík Sándor-emlékfélév című a projektet Magyarországon a budapesti Szent Maximilian Kft-vel és a miskolci Új Misszió Alapítvánnyal együttműködésben, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, a nyugati diaszpórában pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata megbízásából valósítottam meg.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus külhoni sajtósaként
2019. július közepétől 2021. október közepéig külhoni sajtókapcsolati munkatársként a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkárságán dolgoztam.

2020, 2021, 2022 – Életünk, az európai magyar katolikusok lapja
2020 januárjától átvettem az akkor 52. évfolyamába lépett Életünk újság kiadását és szerkesztését, amit kifejezetten erre a célra alapított saját cégem, a Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezetőjeként látok el. A cég első könyvkiadványa az Együtt a nyelvhazában – A kanadai Kalejdoszkóp folyóirat versválogatása című kötet. A lap- és könyvkiadás mellett felsorolhatatlanul sok a nemzetpolitikához kapcsolódó összmagyar projektet valósítottunk meg, illetve projektben vettünk részt az elmúlt bő két év alatt.

2022. március 15.: Magyar Arany Érdemkereszt
Március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmával, 2022. március 11-én Budapesten a karmelita kolostorban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrtól átvettem a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. Az oklevél szövege a következő: „Magyarország Köztársasági elnöke Varga Gabriella újságíró, az Életünk főszerkesztője, a Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezetője részére az európai magyar katolikusok közösségi életét újság- és könyvkiadói tevékenységével szolgáló munkája, valamint a határon túl és a diaszpórában élő magyarság támogatása, illetve hagyományainak megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten, 2022. évi március hó 3. napján. Áder János”

Budapest, 2022. március 17.

Fotó: Ambrus Marcsi