Menü Bezárás

Vencser László
felelős szerkesztő

1947. június 17-én született Ditróban. Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári – akkori nevén – kántoriskolában végezte. 1965 és 1970 között a Hittudományi Főiskolán filozófiát és teológiát hallgatott. 1970 és 1975 között Rómában a Pápai Gergely Egyetemen teológiai tanulmányokat folytatott, licenciátusi vizsgát tett, a Pápai Lateráni Egyetem keretében működő Accademia Alfonsianán pedig erkölcsteológiát tanult, majd doktori címet szerzett. Márton Áron püspök 1971. szeptember 12-én szentelte pappá szülőfalujában. Rómából hazatérve, 1975 és 1991 között a gyulafehérvári szemináriumban erkölcsteológiát és néhány évig fundamentális teológiát tanított. E mellett 1981 és 1991 között a Papnevelő Intézet vicerektora, gazdasági vezetője. A politikai fordulat után az újraalapított gyulafehérvári Caritas-szervezetnek is igazgatója 1990–1991 között.

Útja 1991. szeptember 1-jén Ausztriába vezette. A Linzi Egyházmegye Lelkipásztori Hivatalánál az idegen nyelvű lelkészségek szakosztályának irányítója lett, 2000-től 2020-ig pedig az Osztrák Püspöki Konferencia keretében működő katolikus idegen nyelvű pasztoráció országos igazgatója volt. 2002-től az Osztrák Pasztorális Bizottság tagja.

1997–1998-ban a Német és Osztrák Püspökkari Konferencia bécsi székhelyű Kelet- és Közép-Európai Egyházi Projektek Információs Irodájának vezetője. 2006-tól 2010-ig az Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsa (CCEE) keretében működő, svájci székhelyű Migrációs Bizottságának is tagja. Mindeközben Erdélyben megalapította a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házat, a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthont és a ditrói Idősek Klubját. 1994 és 1996 között a Gyulafehérvári Főegyházmegye pénzügyi kamarájának igazgatója, 1996-tól 2007-ig a Jakab Antal Tanulmányi Ház rektora, majd igazgatósági tagja, 1985–2007 között a Gyulafehérvári Főegyházmegye székeskáptalanjának kanonoka volt.

2009 és 2013 között az Osztrák Szövetségi Kancelláriahivatal keretén belül működő Ausztriai Magyar Népcsoport Tanácsában tevékenykedett. Tagja a Magyar Diaszpóra Tanácsnak. Szervezi és vezeti a Jakab Antal Keresztény Kört. Rendszeresen jelentek meg írásai többek között a kolozsvári Keresztény Szó havi- és a Vasárnap hetilapban, a Bécsi Naplóban, az Életünk havilapban és másutt. Ettől az évtől az Életünk felelős szerkesztője. Több mint harminc könyv szerzője, társszerzője vagy társszerkesztője.

Fotó: Franz Reischl