Menü Bezárás

Bérmálás Temerinben – Negyvenhét felkészült fiatal fogadta a Szentlélek adományait

Már az ószövetségi próféták is szóltak arról, hogy az Úr Lelke lesz a várt Messiáson. S valóban, a Szentlélek szállt Jézusra, amikor megkeresztelkedett Keresztelő Jánosnál. Ez volt a jel, ezzel vált jellé ő maga, ezért tudjuk, hogy Ő az, akit várt a világ. A Krisztus által ígért Vigasztalót az első pünkösdkor ismerték meg azok, akik hittek az apostolok igehirdetésében. Ettől az időtől fogva az apostolok az újonnan megkeresztelkedettekkel kézrátétel által közölték a Lélek ajándékát. A bérmálás szentségét minden megkeresztelt és meg nem bérmált ember felveheti a bérmálás szertartása alatt, amikor is kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik számára a Szentlélek ajándékát. Erre a jelentős eseményre Temerinben a Szent Rozália-plébániatemplomban 2021. április 18-án, vasárnap került sor. Az alkalomból Sáfrány Dávid káplán atyával, a temerini hívek segédlelkészével és a bérmálás szentségét kiszolgáltató prof. DDr. Rokay Zoltán szabadkai egyházmegyés áldozár, kiérdemesült egyetemi tanárral beszélgettünk.

– Dávid atya, egy újabb ünnepélyes, bensőséges, felejthetetlen eseményen vettünk részt. Milyen érzésekkel és gondolatokkal tekint vissza a néhány nappal ezelőtti bérmálásra?

– Máté evangéliumának tizennyolcadik fejezetében olvashatjuk, hogy feltámadása után maga Jézus küldi a tanítványokat, hatalmat adva nekik, hogy tegyenek tanítványává minden népet és kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az utolsó vacsora elbeszélésében Új Vígasztalót ígér ugyanezeknek a tanítványoknak, akikre e Vigasztaló Lélek kiárad a pünkösdi eseményekben. Ahogyan e két ünnep – a Húsvét és a Pünkösd – szorosan egybekapcsolódik, úgy e két ünnephez kötődő szentség is, a keresztség és a bérmálás szentsége szorosan egymáshoz tartoznak. A keresztség mint a szentségek kapuja Isten gyermekévé tesz bennünket és általa az isteni élet kezdetét veszi bennünk. A csírájában megindult isteni élet a bérmálásban kapott Szentlélek adományaival gazdagodik és tesz bennünket Krisztus tanújává a világban. A Szentlélek e kincseinek fogadását és az isteni élet gazdagodását ünnepeltük az elmúlt vasárnap Temerinben. Nagy örömünkre szolgált, hogy negyvenhét felkészült fiatal fogadta e hatalmas kincseket a mi hívő közösségünkből.

– Fiataljaink 2021-ben, a világjárvány idején is nyitottan várták a Szentlélektől kapott ajándék fogadását. Mi a jelentősége ennek ezekben a nehéz időkben?

– A bűnbeesés óta nagy zűrzavar veszi körül az embert, megsebződött az Isten és az ember kapcsolata és sok gyengeség tette-teszi nehezebbé az igaz isteni értékek felismerését-befogadását. A mostani körülmények talán méginkább nagy zűrzavart keltenek körülöttünk-bennünk. Most ebben az összevisszaságban közeledik hozzánk az Isten és gyógyítani vágyik e sebet. Közeledik hozzánk és ugyanazt a Lelket ígéri meg, akit az apostoloknak megígért. A Szentléleknek és ajándékainak fogadása által újra utat találunk az Isten és az igaz értékek felé, tisztábban kezdünk látni, gyógyító és megerősítő kegyelmeit fogadva e nehéz időkben is az Isten békéjét és örömét hordozhatjuk a világban. Ezt az igazságot felismerve sokkal inkább fontosabbá vált, hogy fogadjuk a Lélek ajándékait.

– Azért, hogy a bérmálkozók teljes egészében felkészülten érkezzenek a bérmálás szentségének fogadására, Tibor atyával közösen milyen előkészületeket, felkészítést tartottak, szerveztek számukra?

– Annak tudatában, hogy milyen nagy kincseket készít számunkra az Isten a bérmálás szentségében, sokkal lényegesebbé vált a felkészülés időszaka. Nem tudjuk befogadni a legnagyobb érékeket, ha nem készülünk rá. Egyszerűen nem marad hely a lelkünkben. Emellett nem tudunk tanúskodni arról, akit nem ismerünk – ezért tavaly ősz óta komolyan és tudatosan készültünk a bérmálkozókkal. Havonta többször találkoztunk. A hittanórák, az imaalkalmak, a liturgiák, a közös filmnézés és kirándulás által is igyekeztünk közelebb kerülni az Istenhez, közelebbről megismerni Őt, jobban megnyitva Előtte a szívünket. Hatalmas áldozatokat hoztak a bérmálkozók ebben a készületben, és nagy öröm volt tapasztalnunk azt, hogy – talán e készület gyümölcseként is – milyen bátran vallották meg hitüket a bérmálás szertartásában az egész hívő közösség előtt.

– A pandémia idején hozott biztonsági korlátozások ellenére, illetve azok betartása mellett is sikerült ezt az ünnepet a fiatalok, a bérmálkozók, a bérmaszülők, szülők, hozzátartozók számára igazán ünnepélyessé, bensőségessé tenni, sőt azon katolikus hívek számára is, akik a korlátozások miatt nem vehettek részt a Szent Rozália-templomban tartott ünnepi bérmálási szentmisén. Hogyan valósult mindez meg?

– Egyre inkább megdöbbenünk, hogy a mostani nehéz helyzetben is az Isten milyen utakat-lehetőségeket nyit meg előttünk. Ajándékként éltük meg, hogy a korlátozások még lehetővé tették számunkra a templomban való ünneplést. Nagyon sokan fáradságot nem ismerve hoztak áldozatot az ünnep szebbé tételéért. Közösségünkből néhány fiatal vállalta, hogy előkészítik az élő közvetítést a média adta lehetőségeket kihasználva, így a betegek, a karanténban lévő hozzátartozók, a külföldön élő rokonok és mindenki más is ilyen módon bekapcsolódhatott a közös ünneplésbe. A jelenlévő hívek pedig fokozottan figyeltek az előírások betartására. Slavko Večerin püspök atyánk a vírustól meggyengülve sajnos nem tudott eljönni, azonban mégsem feledkezett meg a temerini hívekről, maga helyett elküldte Ft. DDr Rokay Zoltán címzetes prépost atyát, a budapesti PPKE HTK egykori dékánját, megbízva, hogy az ő nevében szolgáltassa ki a bérmálás szentségét a bérmálkozóinknak. A sok nehézség közepette így mégis Isten hatalmas ajándéka lehetett ez az ünnep. Istennek ajánlva bérmálkozóinkat örömteli szívvel adunk hálát ezért a szép ünnepért.

– A bérmálás szentségét a temerini hittanosoknak kiszolgáltató Prof. DDr. Rokay Zoltán szabadkai egyházmegyés áldozár, kiérdemesült egyetemi tanár nem ismeretlen a temerini hívek előtt, hiszen több Illés-napi szentmisén ünnepelt együtt velünk, a fogadalmi ünnepünkön egybegyűlő temeriniekkel. Milyen benyomásokat élt át mostani itt tartózkodása alatt?

– A felejthetetlen emlékű Szungyi László atya plébánossága alatt is több ízben bérmáltam Temerinben, az idei bérmálás azonban abban különbözött az előzőektől, hogy a szabadkai püspök külön megbízásából szolgáltattam ki a keresztény nagykorúság szentségét. Maga a szertartás: a hívők részvétele, a bérmálkozók felkészültsége, amit nem lehet rögtönözni, hanem egyértelműen tanúskodik a két lelkipásztor és a munkatársaik odaadó munkájáról, mély benyomást gyakorolt rám. Lehet, hogy ezzel is magyarázható az a tréma – szent félelem –, amelyet nem tudtam és nem is akartam leplezni. Szívbeli kívánságom, hogy a megbérmáltak számára ez ne ünnepélyes „kiiratkozást” jelentsen az Egyházból, hanem a felnőtt és érett keresztény élet újabb fejezetének kezdetét. A Szentlélekúristen vezérelje őket és az egész hívő közösséget, különösen a jó tanács és a lelki erősség ajándékával az élet olykor szövevényes útjain!

Szöveg: Varga József, Temerin
Fotók: Varga Zoltán, Temerin

Fényképgaléria IDE KATTINTVA érhető el.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.