Menü Bezárás

Ahol találkozik a Via Maria és a Mária-út: Mariazell

A Sankt Lambrecht-i bencés monostor 1103-ban III. Henrik karintiai hercegtől alapítványi birtokként kapta a mai Mariazell vidékét. Az itt élő emberek lelkigondozásával Otker apát 1157-ben egyik szerzetesét, Magnust bízta meg. Ő az apát engedélyével egy hársfából faragott Mária-szobrot is magával vitt a hosszú útra. December 21-én este, amikor már közel járt céljához, útját egy sziklatömb miatt nem tudta folytatni. Szorult helyzetében a Szűzanyához fohászkodott. Erre meghasadt a szikla, eltűnt az akadály. Hamarosan meg is érkezett, a szobrocskát egy fatönkre helyezte és kis cellát eszkábált föléje. Maga is itt húzódott meg. „A cellabeli Mária”: innen származik a lassan kialakuló település elnevezése. A kegyszobor egyre híresebb lett, mai napig Magna Mater Austriae: Ausztria Nagyasszonyaként tisztelik.

(Nagy) Lajos magyar király ellen a törökök és más barbár népek 8000 fős sereggel vonultak, akikkel szemben a 2000 fős sereg helyzete szinte kilátástalan volt. Lajos ekkor a Zelli Istenanyához fordult, aki egy álomban támogatásáról biztosította. Felébredvén a mellén találta azt a Mária-képet, amelyet egy kis oltáron tartott. Ezt égi jelnek tekintve vonult a harcba, ahol hatalmas győzelmet aratott a törökök felett (1364). Hálából seregével együtt felkereste Mariazellt és a templomnak ajándékozta az arannyal és drágakövekkel díszített képet és sok más értékes, a címerével ellátott kincset.

Mindszenty József sírja Mariazellben

1975. május 15-én – kérése szerint, ideiglenesen – Mariazellben temették el a bíboros-hercegprímást. Végrendeletében így fogalmazott: „Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába.”
A német nyelvű szentbeszédet P. Werenfried van Straaten premontrei atya, az „Ostpriesterhilfe” nevű katolikus segélyszervezet alapítója és lelke, a Megboldogult híve és barátja mondotta. Nagy és szép prédikációjában, amelyben az elhunytat „az egyháztörténelem óriás alakjának” nevezte, annak a reményének adott kifejezést, hogy „azok a jelek és csodák, amelyeket Isten egyháza megmentésére általa, Mindszenty bíboros által adni fog, hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az Egyház hivatalosan is a szentek sorába iktathassa.”

Sírját a bazilika északi oldalkápolnáinak sorában, a Szent László-kápolnában, ahol egyébként egyik elődje, Szelepcsényi György prímás-érsek sírja is található. Ezrek látogatták titokban vagy éppen nem tartva egy esetleges lelepleződéstől. Itt nyugodott 1991. május 1-jén hajnaláig, amikor a sír feltárása után új koporsóba helyezték és május 3-án délelőtt ünnepélyes gyászmenetben szállították Esztergomba az újratemetésre.

Itt találkozik a Via Maria és a Mária-út. Altöttingben, Máriazellben és Csíksomlyón is van a pápa által adományozott „Arany Rózsa”.

Sík Sándor: Ketten a Mesterrel (mariazelli felvételekkel)

Forrás: internet. Szerkesztette: Funke Attila, Erding

Fotó: Pixabay