Menü Bezárás

Gyulafehérvári séta

Rövid sétára, zarándoklatra invitálom most a Kedves Olvasót, Gyulafehérvárra, amely a Mária-út vonalán fekszik.

Induló pontunk a vár kapuja, ahol a buszparkoló is van. Sajnos a cikk terjedelme nem ad lehetőséget egy részletes idegenvezetésre, de megpróbál ízelítőt adni arról a helyről, amit én Erdély Szívének tartok.

Ha elindulunk a Szent Mihály-székesegyház felé, érdemes egy kicsit megállni az előtte lévő füves résznél. Itt, a föld alatt rejtőzködik egy a tizedik században épült bizánci rítusú templom, talán még a Gyulák temploma. Mellette áll az érseki palota, ez az épület is sok mindent élt át: szigort, de sok vidámságot is. Erről a most is a diaszpórában szolgáló paptestvérek is tudnának mesélni. Egy időben itt volt a kántoriskola. Az udvaron található Márton Áron boldog emlékezetű püspök szobra. Ha időnk engedi, érdemes pár percre leülni mellé és elmondani egy fohászt. Az épületben található egykori lakhelye is és a kert, ahol szívesen tartózkodott.

Most menjünk át a „székesbe”. Erről az épületről, történetéről nagyon sokat lehetne mesélni és írni, de inkább csak engedjük át magunkat a csodálatnak. Érezzük át a történelem történéseit és a csendet. Az épület a hatalmába fog keríteni bennünket, de csak, ha hagyjuk magunkat. Érezni és hallani fogjuk a „SZÍV” dobbanását. Márton Áron kőszarkofágjánál érdemes elidőzni, a Tordatúri Madonnát és a Rózsaablakot megcsodálni, lemenni a kriptába.

Festette Kellner Ferenc gondnok az 1980-as években

A templom mögött lévő téren, a szobor mögött található a fejedelmi palota, ahol évszázadok során az erdélyi fejedelmek éltek és irányították Erdélyt.

Érdemes továbbsétálni és röviden elhagyni a Károly kapun a várat. Itt elénk tárul az a terület, ahol a római időkben Apulum városa volt.

Ha visszasétálunk Vitéz Mihály szobrához, már mutatja is a további utunk irányát. Balunkon a sok kincset őrző múzeum áll, amit érdemes felkeresni. Jobb oldalon az Egyesülési terem, ami a múlt század elején katonai kaszinó volt.

A következő sarok a „Magyar Sarok”, a „Magyar Sziget” egyik fontos része, magyar nyelvű általános iskolával, kürtöskalácssütővel és a Böjte-otthonnal, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány itteni házával.

Az utca végén az Apor palota állt. Ha balra fordulunk, a vallás és a tudomány utcájába térünk be. Itt található a papi szeminárium és a híres könyvtár, a Batthyaneum is, amely azelőtt trinitárius templom volt. Ezen az utcán végigsétálva kicsit olyan érzésünk lehet, mintha a középkorban járnák. Itt található a magyar nyelvű teológiai líceum is.

Érdemes még megnézni a román ortodox koronázási templomot.

Ha van egy kis időnk, érdemes lemenni a városba is. Itt is sok magyar emlék található, a „GIZI”, a református templom, a német evangélikus templom és a zsidó temető.

A városban működik a román nyelvű Szent József Római Katolikus Magániskola.

Jakubinyi György jelenleg nyugalmazott érsek és Katona Farkas Szent József tisztelete című könyvének (1999) borítóján olvashatjuk az imát:

Szent József, légy házunk ura,
kis családunk patrónusa!
Egyetértés, hű szeretet
egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat,
gyámolítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk,
erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait,
oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros,
ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Istenáldást,
minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak
és szeplőtelen Szűz Arádnak,
Hogy családunk kisded háza
Názáretnek legyen mása!
Ámen.

Sajnos sok minden kimaradt ebből a kis túrából, ennek ellenére remélem, sikerült kedvet csinálni egyik kedvenc városom megismeréséhez.

Gyulafehérvár – Téged is vár!

Funke Attila, Erding

A felvétel 2020. december 20-án, Advent negyedik vasárnapján készült