Menü Bezárás

Országos és regionális nyomtatott magyar katolikus kiadványok

EURÓPA

Felvidék

Remény – Szlovákiai magyar katolikus hetilap
Facebook: www.facebook.com/remenyhetilap

Kárpátalja

Új Hajtás – A kárpátaljai római katolikus egyház lapja
Web: ujhajtas.net.ua; munkacs-diocese.org/hu/intezmenyeink

Délvidék

Hírvivő – Katolikus hetilap
Web: adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=intezmeny&id=302
Facebook: www.facebook.com/msztjozsef

Hitélet – Katolikus folyóirat
Web: www.agape.hu/hitelet.php

Erdély

Vasárnap – Katolikus hetilap
Web: verbumkiado.ro/hu/lapjaink
Facebook: www.facebook.com/romkat.vasarnap

Keresztény Szó – Katolikus kulturális folyóirat
Web: verbumkiado.ro/hu/lapjaink

mégIS – A gyulafehérvári kispapok lapja
Web: www.seminarium.ro/megis   

Krisztus világa – Erdélyi keresztény családok lapja
Web: issuu.com/krisztusvilaga

Csíksomlyó Üzenete
Web: www.csiksomlyo.ro
Facebook: www.facebook.com/CsiksomlyoKegyhely

Mária Rádió Magazin
Web: www.mariaradio.ro/magazin

Studia Theologica Transsylvaniensia – A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Pasztorálteológiai Intézetének folyóirata
Web: verbumkiado.ro/hu/konyv/studia-theologica-transsylvaniensia

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek – Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kéthavonta megjelenő kiadványa
Web: www.magyarormeny.hu/index.php?apps=page&p=4 

Magyarország

Új Ember – Magyarország katolikus hetilapja
Web: ujember.hu/#gsc.tab=0
Facebook: www.facebook.com/ujemberhetilap

Keresztény Élet – A vallásos családok hetilapja
Web: www.keresztenyelet.hu
Facebook: www.facebook.com/keresztenyeletportal

Szent Kereszt Ökumenikus Magazin
Web: szentkereszt.net
Facebook: www.facebook.com/ilona.kuruczleky

A Szív – Jezsuita lelkiségi, kulturális és önismereti magazin
Web: jezsuitakiado.hu/cikkek/?tipus=a-sziv
Facebook: www.facebook.com/asziv

Embertárs – Negyedéves, szaklektorált ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat
Web: jezsuitakiado.hu/cikkek/?tipus=embertars
Facebook: www.facebook.com/embertars

Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja
Web: www.eletunk.net
Facebook: www.facebook.com/eletunkujsag

Vigilia
Web: vigilia.hu
Facebook: www.facebook.com/vigiliaszerkesztoseg

Új Misszió – Katolikus folyóirat
Web: ujmisszio.hu
Facebook: www.facebook.com/%C3%9Aj-Misszi%C3%B3-Foly%C3%B3irat-%C3%9Am-941617605897904

Pannonhalmi Szemle
Web: www.phszemle.hu
Facebook: www.facebook.com/Pannonhalmi-Szemle-465592133525213

Kármelhegyi levelek – A sarutlan kármelita nővérek barátainak
www.karmelita.hu/wp-content/uploads/2021/03/karmelhegyi-levelek-1-21.pdf 

Csíksomlyó Magazin
Facebook: www.facebook.com/Cs%C3%ADksomly%C3%B3-Magazin-103775808059957/

Ausztria

Hitünk és Kultúránk – A Linzi Római Katolikus Lelkészség Tudósítója

Németország

Barátom – A stuttgarti Szent Gellért Magyar Katolikus Egházközség havilapja
Web: www.stuttgarti-katolikusok.de

Kölni Egyházközségi Értesítő
Web: ungarnzentrum.de/hirek/egyhazkoezsegi-ertesito/   

Hollandia

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Web: www.hollandiaimagyarkatolikusok.net/archivum

Adatbázisunk a Nemzeti Összetartozás Éve az online térben című, összetett projektünk részeként, a Magyarság Házával együttműködésben valósult meg.