Menü Bezárás

Az emlékművek útra indítanak

1976. október 17-én szentelte fel dr. Jakab Antal püspök a Dani Gergely plébános szívós akarata, kitartása és állhatatos küzdelme eredményeképpen felépült gyimesbükki római katolikus templomot; ugyanabban az esztendőben fejezte be Lukácsovits Magda festőművész is a templom falképeinek festését; továbbá 2006-ban vette fel Gyimesbükk egyetlen magyar nyelvű tanintézménye, általános iskolája a Dani Gergely nevet. Ezen évfordulók alkalmából 2016. október 21–23. között Salamon József plébános szervezése nyomán gazdag tartalmú egyházi-kulturális napokat tartottak, amelynek eseménysorozata az október 23-i, Tamás József segédpüspök által bemutatott templomjubileumi ünnepi szentmisével és a templomkertben felállított emlékjelek megáldásával teljesedett ki.

Október 23-án reggel a kontumáci kápolnánál, a hősök emlékjelénél az 1956-os forradalom és szabadságharcról való megemlékezés, majd a templomban Lukácsovits Magda Fidem pinxit című életműalbumának a bemutatása, az azt követő szentségimádás és a Tamás József püspök által celebrált szentmise után az ünnepségsorozat a templomkertben folytatódott. Dani Gergely templom melletti nyughelyén, annak sírkövén a húsz gyermeket szült édesanyja emlékére a plébánia domborművet állított, a megáldása és megkoszorúzása után pedig a nagyszámú egybegyűltek a templom 1926-os alapkőletétele helyén állított és az azt követő évtizedek gyimesbükki lelkipásztorainak emlékére felújított kereszthez vonultak. A múltat a jelennel összekötő és védelmező tetőzete alatt a gyimesbükkiek négy sáncpataki kőre a huszadik század négy nagy főpásztorát: Gróf Mailáth Gusztáv Károly, Márton Áron, dr. Jakab Antal püspököket és Bálint Lajos érseket ábrázoló bronzdombormű-kompozíciót, Xantus Géza szobrászművész alkotásait helyezték el. A köveket bilincs és lánc köti össze, egyszerre jelképezve a börtönrabságot és az összefogás szükségességét. (Részletek az akkori sajtóbeszámolókból)

Az emlékművek útra indítanak

Elgondolkodtatnak, egy történelmi korszakba röpítenek vissza bennünket. Az egy családhoz, egy néphez, egy nemzethez tartozásunk megkönnyíti az utat a lényeghez. Hitünk, ünnepeink, munkánk, hagyományaink, történeti eseményeink, a mindennapjaink otthonos és örömteljes életet biztosítanak. Velünk történt, velünk volt – tiszteletre és megbecsülésre köteleznek bennünket. Mert mindez értünk történt.

Értünk jött Gyimesbükkbe Gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök atya: védeni, bérmálni, sebesülteket látogatni, imádkozni és szentmisét végezni itt a frontvonalban, az iskolák sorsáról és létéről érdeklődni, a templom és a plébánia építésével kapcsolatban érdeklődni, támogatni, segíteni. Szerette Gyimest és szívesen jött ide.

Márton Áron mint püspöki titkár járt itt. 1949-ben a plébániaudvaron ültették a fehér lóra. Bükkben a templom előtt koszorút fontak és a ló nyakába akasztották. A fiatalok, hívek körülvették mint atyát és vezért, hogy védelmezzék a letartoztatástól. Bérmált, vezetett évtizedeken át. Ma is itt van közöttünk.

Márton Áron püspök utódja a 13 börtönévet leült dr. Jakab Antal püspök atya. Ő kérte az Isten áldását a gyimesbükki templomra. Ő szentelte fel Isten nagyobb dicsőségére és a gyimesi hívek töltekezésére és gyógyulására. A templomszentelés az Istent, a szentet teljesen mellőzött és tiltott ateista rendszerben történt. A templomszentelés az Isten szeretetének és győzelmének jele. A megfélemlítésre, elhallgattatásra ítélt, 13 börtönévet letöltött rab most már püspökként indítja a híveket a felépített bástyából és szentélyből az örömhirdető és lélekmentő útjára. A jelmondata – és a miénk – sem lehet más, mint Szent Tamás meghatódott szavai: „Én Uram és Istenem!” (Jn 20,29). Igen, Ő az, aki lélegzet nélkül hagy bennünket a csodás tetteivel.

Bálint Lajos érsek atya szerette Gyimest. Jelenléte biztonságot, bátorságot nyújtott és nyújt a mindennapi kihívásokban. Ne feledd: a támadások csak ideig-óráig tartanak. Sok ember teszi ezt fizetésért, amikor már nem jövedelmező, eltűnik. A gonosz nem szereti a jóban kitartót. Lehet, hogy nagyobb támadást indít, de ez erősítsen, mert ez a hitelesség jele. Mi Istennek kell megfeleljünk és az Isten ügyét védelmezzük. Aki mindenkinek jó, az senkinek sem jó. Az életet a jó Istennek tetszők és a benne bízók viszik előre.

Kitartást, következetességet, Istennel való szövetséget látunk a négy főpásztor életében. Ha akarjuk, Isten áldását adja munkánkra, nemes terveinkre. Álmodjunk minél több tervet és valósítsuk meg Isten és az emberiség örömére.

A négy domborművel díszített sáncpataki kőből kialakított emlékmű közepén a templomalap letételekor állított kereszt áll. A XX. század lelkipásztorainak a nevét réztáblára írattuk. A köveket lánccal kötöttük össze. Az összefogás, de a börtönrabságnak a láncait is jelképezik. Nagyjaink értékeink mellett kitartottak. Nem alkudoztak. Az Igazság örök.

Salamon József plébános

A Gróf Mailáth Gusztáv Károly püspököt ábrázoló dombormű
Xantus Géza vázlata és alkotása

 

A Gróf Mailáth Gusztáv Károly püspököt ábrázoló dombormű
leleplezése és megáldása 2016. október 23-án

Beküldte: a gyimesbükki plébánia