Menü Bezárás

Ambrus Emese Mária: kifejeződött a gyermekek vágya és érzése az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus iránt

Ambrus Emese Mária két gyimesfelsőloki iskolában tanít római katolikus vallást: 2016 óta a Domokos Pál Péter Általános Iskolában és 2018 óta az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceumban. A hittan.ro Őáltala, Ővele és Őbenne című digitális kiskönyvkészítői pályázatán három diákja vett részt: Gábor Dóra V. osztályos, Timár Emőke X. osztályos és Tankó Izolda X. osztályos tanulók. A két tízedik osztályos tanuló munkáját Bálint Róbert igazgatóval kísérték. Az I–IV-es, Az Oltáriszentség és a családom című kategóriában 13 tanulójuk jelentkezett egyedibbnél egyedibb rajzokkal.

– Hogyan látott munkához a pályázati felhívások megismerése után?

– Meglátva a kiírást, megbeszéltük Bálint Róbert hittantanár úrral, az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum igazgatójával annak lehetőségeit, nehézségeit, majd lelkesedéssel tártam diákjaim-diákjaink elé, hogy egy újabb alkalom és egyben kihívás áll előttünk. Láttam a csillogó szemű gyermekeket, akikben égett az alkotás vágya, és alig várták, hogy papírt és ceruzát ragadhassanak a kezükbe és tervezhessenek. A témát megbeszéltük a diákokkal, hogy tulajdonképpen mit is jelent a kiírás, majd a fantáziájukra bíztuk, hogy hogyan elevenítsék meg az Eucharisztia és családjuk kapcsolatát. Több-kevesebb sikerrel rajzoltak ki-ki tehetsége szerint, de legjobb tudásukat adva. Az V–XII. kategóriában is lelkesedéssel fogadták a felhívást; végül három diák vállalta a munkát és készítette el a kiskönyvet.

– Pedagógusokként milyennek találták a nagyobbaknak szóló feladatot?

– Első látásra nehéznek találtuk, mivel ismertük diákjaink digitális kompetenciáit, de nagyon tanulékonynak bizonyultak ilyen téren, hamar megbarátkoztak a programmal és annak minden rejtelmével.

– Milyen tényezők döntötték el azt, hogy kik nyújtják be jelentkezésüket a felhívásokra?

– A versenyen 15 diákom vett részt, 13 tanuló az I–IV. kategóriában és három tanuló a kiskönyvkészítő pályázaton. A pályázatokat kihirdettem minden osztályban és ki-ki saját belátása szerint jelentkezett. Egyetlen munkát sem szoktam visszautasítani, hiszen mindenki legjobb tudása szerint teljesíti a feladatot, és minden munka egyedi és a maga módján értékes. Vallom Immanuel Kant-tal, hogy: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik.”

– Hogyan zajlott az alkotói munkafolyamat az egyes korcsoportok tagjainál?

– A kicsik, ahogy kikristályosodott a téma, önállóan dolgoztak és hozták a kész munkákat. Úgy gondolom, hogy a háttérben ott állt a család támogatása is, a munka viszont az ő képzeletük szüleménye. Nem szoktam szempontokat adni, mert mindannyian rendelkezünk kellő kreativitással, és én a saját alkotásaikat szeretem látni, nem pedig az elvárásaim, elképzeléseim beteljesedését.

Az V–XII. kategóriában először az online térben bevezettem-bevezettük őket a könyvkészítés rejtelmeibe, mert ez addig ismeretlen volt számukra, majd megbeszéltük a könyvbe kért témákat, hogy esetenként mit is rejtenek magukba, majd mindenki munkához látott. Mindenki egyénileg dolgozott saját belátása szerint. A kivitelezést, a technikai és a teológiai kérdéseket illetően tőlem és Bálint Róbert tanár úrtól kértek segítséget. Lehetőségeink szerint útbaigazítást adtunk nekik, de munkájukat nem szerettük volna befolyásolni, így adott esetekben konkrét választ nem adtunk, inkább háttérinformációkkal segítettük őket.

– Ahogy Ön is említette az imént, az alkotói folyamat során jelen volt a család támogatása is, ez pedig nagyszerűen összekapcsolta a NEK-készületet a család-szentévvel is. Ön szerint milyen jelentősége volt és van ennek a ténynek? 

– A gyermekek vallásos közegből jönnek, így mindennapjaik része hitük megvallása és kifejeződése. Akarva-akaratlanul a család is bevonódott a kiskönyv szerkesztésébe. Nem egy esetben a könyvnek szereplője volt az édesanya, a dédi vagy a nagymama, így az élmények felidézése által mélyebb beszélgetésekre is sor került és mélyítette a készülődésüket a NEK-re.

– Mit adott Önnek és diákjainak ez az aktivitás? Mi volt benne a legszebb és mi a legnehezebb?

– Minden munka nehézségekkel jár, de úgy gondolom, hogy verejtékes munka hozhat csak gyümölcsöt. A megtapasztalt nehézségek leküzdhetőek voltak, mélyebben ápolták a tanár és diák kapcsolatát és segítettek más szemszögből megismernünk egymást. A legszebb pillanatok azok voltak, amikor jöttek a kis kíváncsi szemek és érdeklődéssel figyelték a tekintetünket, hogy mit mondunk egy-egy alkotásra, ugyanakkor mit mondanak a társak azokra a munkákra, ami által ők megosztanak egy részt a saját életükből. Ez az aktivitás mélyebb készületet és feltöltődést adott a NEK-re, és rávilágított arra, hogy milyen szépen kifejeződik a gyermekek vágya és érzése az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus iránt, csak teret kell adni nekik, és lehetőséget, hogy ezt kifejezzék.

– Ön szerint a mai világban miként lehet azokat a fiatalokat közelebb vezetni az Oltáriszentséghez, akik még nincsenek elég közel hozzá?

– Véleményem szerint csak saját tapasztalat révén lehet közelebb vinni a fiatalokat az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztushoz, és teret, valamint lehetőséget kell adni arra, hogy ők maguk tapasztalják meg ezt a szeretetet és mérhetetlen odaadást. Hallgassuk meg, értsük meg és teremtsünk lehetőséget arra, hogy a gyermek is elmondhassa Péter szavaival: „Uram jó nekünk itt lenni.”

– Önök az egyházközségükben hogyan készülnek az Eucharisztikus Kongresszusra?

– A szentmiséken elimádkozzuk a Mennyei Atyánk, minden élet forrása kezdetű imát, és szentségimádások is vannak, ugyanakkor pap bácsink mesél a kezdeményezésről, rendszeresen tájékoztat a szervezés folyamatáról és a részvételre vonatkozó tervekről.

Varga Gabriella

 

Az Ambrus Emese Mária által felkészített diákok rajzai:

 

Ambrus Szende
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Ambrus Viola
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Antal Viola
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, III. osztály

 

Blága Johanna
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, előkészítő osztály

 

Bodor Erika
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Bodor Tamara
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Cziriac Szabina Mária
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Gábor Botond
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, III. osztály

 

Karácsony Tamás
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, III. osztály

 

Pál Csenge
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Tankó Hilda
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Tankó Zsanett Mária
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Tankó Zsanett Mónika
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, IV. osztály

 

Az Ambrus Emese Mária és Bálint Róbert által felkészített diákok digitális kiskönyvei:

 

Gábor Dóra
Domokos Pál Péter Általános Iskola, Gyimesfelsőlok, V. osztály

 

Tankó Izolda
Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok, X. osztály

 

Tímár Eszter
Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok, X. osztály

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Szerkesztőség