Menü Bezárás

Andrásfalvy János SDB: Az Eucharisztikus Kongresszus a hitben, reménységben és szeretetben való egyesülést segíti elő

Szeptember 18-án a Missziós Kereszt az óbudai szaléziakhoz érkezik

„Elsősorban azt várom a közelgő kongresszustól, hogy folytassa a Magyarországon 1938-ban elindított csodálatos folyamatot, legyen megmozgatója a világnak és segítse elő testvéreink hitben, reménységben és szeretetben való egyesülését” – válaszolta kérdésünkre Andrásfalvy János szalézi szerzetes, a rend hazai tartományfőnöke. Elmondta azt is: a magyar szalézi rendtartomány, túl azon, hogy tagjaival bekapcsolódott az imádságokba, a szentségimádásokba, a szentségimádás iskolájába és részt vett a NEK országos színtű képzésein, rendezvényein, más, sajátos módokon is igyekezett elmélyíteni a katolikus világeseményre való lelki felkészülést. A Don Bosco Kiadó például az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) mottóval állította össze az Imakártyák csomagot, amely a legalapvetőbb imákon túl az Eucharisztiára fókuszáló imákat és a Szalézi Család saját imáit is tartalmazza. Azt a tervüket pedig, hogy az Eucharisztikus Kongresszus programkínálatát egy szalézi nap rendezvénnyel gazdagítsák, változatlanul szeretnék megvalósítani.

– A szalézi nap szeptember 19-én, szombaton lett volna, a NEK zárónapját megelőző napon, a hazaiak mellett külföldi szalézi kötődésű fiatalok, szalézi szerzetesek és nővérek részvételével. Imádságos, énekes összejövetelre gondoltunk, amelyen szalézi bíborosok és más jeles személyiségek előadásait is meghallgathatjuk. A szervezést már februárban megkezdtük, a honduraszi Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga szalézi bíboros atya már el is fogadta a meghívásunkat. Lengyelországból is jelezték, hogy jönnek és a világ ennél távolabbi helyeiről érkező vendégekre is számítottunk. Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskolában szálláslehetőséget is kínáltunk a fiataloknak. Most ezt ismét megszervezzük és reményeink szerint, Erdő Péter bíboros úrral ugyancsak egyeztetve, 2021. szeptember 11-én sikerül majd megrendezünk a NEK részeként a szalézi napot – foglalta össze elképzeléseiket Andrásfalvy János.

Az elkövetkező napokban újabb jelentős esemény gazdagítja a szaléziak Eucharisztikus Kongresszusra való készületét és mozgatja meg, mélyíti el lelkiéletüket: a Missziós Kereszt az óbudai szaléziakhoz érkezik! Szeptember 18–21. között az Óbudai Segítő Szűz Mária Lelkészség kápolnájában egész napos, folyamatos lelki- és liturgikus programokkal várják a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus missziós szimbóluma, a magyar szentek egyedülálló ereklyetartója elé mindazokat, akik imádságos lelkülettel szeretnék kifejezni előtte a tiszteletüket.

Névjegy

Andrásfalvy János szalézi szerzetes pap, tartományfőnök 1971. június 8-án született Budapesten. A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1989-ben. 1991. szeptember 8-án lépett be a szalézi rendbe. A noviciátust Szombathelyen töltötte. 1994-ben tanári diplomát szerzett az ELTE biológia–kémia szakán, majd 1993–2001 között filozófiai-teológiai, ifjúságpasztorációs és kateketikai tanulmányokat folytatott a Budapesten a Piarista Kalazantinumban, az Izraeli Cremisanban, a budapesti Központi Szemináriumban, valamint Rómában, a Szalézi Egyetemen. Örökfogadalmat 1998. június 28-án tett Budapesten (Óbudán). Diakónussá 1998-ban szentelték Budapesten (Újpesten), pappá pedig ugyanott 1999. július 3-án szentelte Paskai László bíboros. Papi jelmondata: „Mindenekelőtt szeressétek egymást…” (1Pt 4,8). 2001-ben ifjúságpasztoráció–kateketika szakon teológiai licenciátust szerzett Rómában a Szalézi Egyetemen. A Magyar Szalézi Tartományban több helyen is szolgált és számos feladatot látott el: a péliföldszentkereszti szerzetesi közösség tagjaként 2001-től, amikor az intézmény ismét a szaléziaké lett, a nyergesújfalui Zafféry Károly Szalézi Középiskola nevelési igazgatóhelyettese volt és 2005–2007 között a szerzetesi közösség vikáriusaként is szolgált. 2008–2010 között Szombathelyen, majd 2010–2011-ig Óbudán volt igazgató. 2011–2019 között Kazincbarcikán szolgált mint a szalézi közösség vikáriusa, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, majd a Don Bosco Szakközépiskola nevelési igazgatóhelyettese. 2019-ben ismét Óbudára került, a Segítő Szűz Mária Lelkészség kápolnaigazgatója lett. Emellett 2002–2009 között tartományi ifjúságpasztorációs felelős volt, 2009–2011 között, majd 2019 szeptemberétől ismét a formáció felelőse, 2011-től kommunikációs megbízott, 2017-től pedig a szalézi munkatársak megbízottja. Jelenlegi állomáshelye az óbudai Szent Alajos Szalézi Rendház. Kinevezett tartományfőnök a 2020–2026 időszakra. Beszél olaszul, angolul, németül és franciául.