Menü Bezárás

Benedek Ramóna: Még jobban elmerülni a nagy Titokban…

Benedek Ramóna 28 éve hitoktat, ezen belül 1998-tól tanít a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. 2014 óta a nagyváradi egyházmegye hitoktatóinak módszertani felelőse, a tavaly alapított hittan.ro portál szerkesztőségének tagja. Elmondása szerint az ösztönözte az Őáltala, Ővele és Őbenne című pályázaton való részvételre, hogy diákjainak lehetőséget nyújtson ahhoz, hogy az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal való kapcsolatukat erősítsék és még jobban elmerüljenek ebben a nagy Titokban.

– A kiírás megálmodásánál is ott voltam, amikor a hittan.ro szerkesztőbizottságával arról tanakodtunk, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében milyen pályázatot írjunk ki a hittanosoknak – kezdte beszélgetésünket. – Az elemi osztályosoknál a rajz és a kollázs készítését találtuk a legjobbnak, mert ez áll hozzájuk a legközelebb. Az V–XII. osztályosoknál azt vettük figyelembe, hogy ők nagyon jól boldogulnak a digitális világban, ezért esett a választásunk a Book Creator programra. A feladatokat jónak találtam, mert lehetőséget nyújtottak ahhoz, hogy a diákok tanúságot tegyenek hitükről, újra átéljék azt, hogy életük forrása a szerető Isten.

– Milyen tényezők döntötték el azt, hogy mely diákjai fognak részt venni a pályázaton és a részvételüket ki kezdeményezte?

– Elemi osztályokban nem tanítok, ezért a középiskolások körében hirdettem meg a pályázatot, s azt is elmondtam nekik, hogy teljesen szabadon döntsenek, ne érezzék kényszernek: akinek visszacseng a lelkében a felhívás, az válaszoljon. Két diáklány vállalta, hogy megmutatja diáktársainak is, hogy mit jelent a személyes életében az Eucharisztia, hogyan alakult, erősödött és vált élővé a kapcsolata Jézussal.

– Hogyan zajlott az alkotói munkafolyamat, mennyire dolgoztak önállóan a tanulók és milyen jellegű segítséget igényeltek?

– A diákjaim önállóan tanulták meg a Book Creator programot, hittanórákról már ismerték, mert ebben a tanévben több témát is ezzel a programmal mutattam be nekik. Többször is találkoztunk márciusban, közösen átnéztük az addigi munkát, ötleteket gyűjtöttünk, hogy mivel gazdagodhatna még a digitális kiskönyv, mitől válna igazi ajándékká a diáktársaik számára. A munkafolyamatban csak kísértem őket, hagytam, hogy kibontakozzon az, ami számukra a legfontosabb, hogy önállóan találjanak rá a bennük lévő Forrásra és abból merítsenek ihletet is.

– Akárcsak az alsó tagozatosoknál, itt is bevonódott a család az alkotás folyamatába, ezáltal pedig nagyon szépen összekapcsolódott a NEK-készület a márciusban nyílt család-szentévvel is. Ön szerint miért fontos egy család életében az Eucharisztia-tisztelet jelenléte? 

– Azok a családok, ahol az Eucharisztia-tisztelet központi szerepet kap, ott a gyermek számára is fontos lesz, hogy együtt ünnepelje a szentmisét a szeretteivel, hogy jelen legyen a szentségimádáson, ez az identitásához is hozzá fog tartozni és az életét tápláló erővé válik. A legtöbb, amit a család adhat, hogy személyes példája által a gyermeket elkíséri az isteni jelenlét kapujához, hogy ott várakozzon.

Balról jobbra: Gyarmati Noémi Krisztina XI. osztályos diáklány, Benedek Ramóna hitoktató és Loló Gabriella XII. osztályos diáklány a díjkiosztó után az iskola kápolnájában. Fotó: Harácsek Klementina

– Mit adott Önnek és diákjainak ez az elmúlt hónapokbeli pályázati aktivitás? Mi volt benne a legszebb és mi a legnehezebb?

– Számomra igazi lelkiélmény volt kísérni a fiatalokat, nagyon sok erőt merítettem a lelkesedésükből, az Eucharisztiához való ragaszkodásukból. Nem találtam benne semmilyen nehézséget, mert a diáklányaim lelkesedése, komolysága gördülékennyé tette a munkafolyamatot.

– Részt vett az értékelést végző bizottság munkájában is. Összességében milyennek látta a beérkezett alkotásokat?

– A pályamunkák szépsége, mélysége, igényessége arról tanúskodik, hogy készítőik életében az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztusnak fontos szerepe van. Mindegyik alkotásban rácsodálkozhatunk a gyermekek lelki gazdagságára, tanúságtételére, amiből mi is erőt meríthetünk. A rajzok szemlélése, a digitális kiskönyvek olvasása lelkigyakorlat is számomra és azok számára, akik nyitott szívvel fogadják az alkotásokat és ezeken keresztül a köztünk élő Jézus végtelen szeretetét. A beküldött pályaművek nagyon sok szépséget, mélységet mutatnak meg a fiatalok lelki gazdagságából és a hozzánk lehajló Isten szeretetéből.

– A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában 2021. április 21-én díjátadó ünnepséget is szerveztek. Ez felettébb szép és kedves gondolat volt…

– Harminckilenc diákunk rajzából rendezett kiállítással egybekötve szerveztük meg a díjkiosztót. A jelenlévőket Konrád Erzsébet Katalin igazgató asszony is köszöntötte és örömét fejezte ki a sok szép pályamunka láttán. Énekekkel, imákkal hangolódtunk az ünnepi alkalomra. Szabó Ervin spirituális ismertette a diákokkal az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus célját, és arra bátorította őket, hogy lelkileg is készüljenek erre az eseményre, ahol az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztust ünnepeljük. Végül mindent résztvevő átvette a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, az európai magyar katolikusok Életünk című lapja, a kolozsvári Verbum Kiadó és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség jóvoltából készült ajándékcsomagokat és az okleveleket. Az eseményről a NEK-portál és a nagyváradi sajtó is beszámolt.

– Véleménye szerint a mai világban miként lehetne azokat a fiatalokat közelebb vezetni az Oltáriszentséghez, akik még nincsenek, nem kerültek elég közel hozzá?

– Úgy tapasztalom, hogy a fiatalok szomjazzák az igazságot, csak az utat kell hozzájuk megtalálni, példaképeket állítani eléjük, hogy közelebb kerüljenek az Oltáriszentséghez. Nagyon fontosnak tartom a szeretőistenkép-formálást, mert enélkül nincs szabad döntés Isten mellett, és az olyan ifjúsági programok szervezését, ahol a fiatal érzi, hogy helye és szerepe van az egyházban.

– Az Ön iskolai és plébániai közösségében milyen más programok, kezdeményezések voltak és vannak az Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében?

– Iskolánk diákjai és tanárai aktívan bekapcsolódtak a februári online szentségimádásba, amit a gyulafehérvári, a szatmári, a temesvári és a nagyváradi egyházmegyék hitoktatói, egyházi iskolái számára szervez a hittan.ro minden hónapban. Az Eucharisztia körül összegyűlve havonta erősítjük egymást hivatásunk megélésében, és engedjük, hogy szeressen az Isten.

Varga Gabriella

 

A Benedek Ramóna által felkészített diákok digitális kiskönyvei:

 

Gyarmati Noémi Krisztina
Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad, XI. osztály

 

Loló Gabriella Brigitta
Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad, XII. osztály

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

 Szerkesztőség

 

1 Comment

  1. Pingback:Még jobban elmerülni a nagy Titokban… – interjú Benedek Ramónával – hittan.ro

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.