Menü Bezárás

Előttünk áll a szentek példája – fakultációk hétfőn a NEK-en

Böjte Csaba: A szeretet az egyetlen parancs

„Jézus hirdeti és gyakorolja is a szeretet parancsát” – mondta Böjte Csaba ferences szerzetes a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szeptember 6-i, hétfői fakultációján a Hungexpón. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója szerint Jézus Krisztus elindított egy úton bennünket, jó úton járunk és tovább kell ezen haladni. Feladatunk, hogy a kapott értékeket – szeretet, szolidaritás és a párbeszéd képessége – felkínáljuk a világ többi részének. Böjte Csaba arra kérte a nagyszámú hallgatóságát – amely többször dörgő tapssal szakította meg a szerzetes előadását – , hogy „higgyünk a szeretet végső győzelmében” és „merjük kimutatni az egymás iránti szeretetünket”. A ferences szerzetes rávilágított arra, hogy manapság divatos és illő nyafogni, panaszkodni, hibát keresni. „A gonosz lélek szeretné, hogy elégedetlenkedjünk”, ezzel szemben Jézus Krisztus mindig vigasztal, bátorít, erősít.


Joseph-Marie Ndi-Okalla: Az Eucharisztia a jóság forrása

Fakultációjában Joseph-Marie Ndi-Okalla, Mbalmayo püspöke előbb szólt Szent István magyar király földjéről és méltatta Erdő Péter bíboros, prímás hitét, határozott egyházi elkötelezettségét, valamint azt, hogy elkötelezett őrzője az ezeréves keresztény örökségnek. A kameruni püspök azután bemutatta a hallgatóságnak az Eucharisztia ünneplésének afrikai sajátosságait. Kihangsúlyozta: „Az Eucharisztiában mint a tökéletes szeretet szentségében hiszünk, amely az egész emberiség üdvössége.” Beszélt arról, hogy amikor azt a kérdést vizsgálják meg, üdvözíti-e, és ha igen, hogyan az afrikaiakat Jézus, akkor fontos megérteni, hogy Afrikában milyen körülmények között – kitaszítottként, nélkülözésben – élnek sokan a mindennapokban. Ezek a körülmények tömeges kivándorlást indítanak el, mivel veszélyben az emberi méltóságuk, hiányzik „az élet kenyere és az élethez szükséges kenyér”. Nagyobb figyelem irányul arra, ami az Eucharisztia ünnepléséből közvetlenül fakad a társadalmi-karitatív elköteleződés és a tanúságtétel: „Ti adjatok nekik enni!” „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”

A püspök vetített képekkel gazdagon illusztrálta előadását a keresztény nép liturgikus részvételéről, amelyben jelen vannak a hiedelmek, a törzsi hagyományok: beavatási rituálék, táncok, mozdulatok. A szentmisékben nagy szerepet kap a zene, a tánc az ütő- és húros hangszerek. Ugyanakkor nem arról van szó, hogy az afrikai egyháznak különálló ünneplési formái lennének, a keresztény közösség Eucharisztia tisztelete a Nagycsütörtök történéséből ered.


Mary Healy: Nélkülözhetetlen a Szentlélek kiáradása

Mary Healy előadásában elmondta: az Eucharisztiában az isteni szeretetet kapjuk szívünkbe és testünkbe. Isten szeretete kimeríthetetlen, feltétel nélküli, amely Jézus Krisztus szenvedésében és halálában kiáradt. Az Eucharisztia végső célja a misszió. „Ite, missa est” – tette hozzá.

Felidézte, hogy az evangéliumok Jézus számos étkezését írják le, amelyet tanítványaival, barátaival, farizeusokkal, bűnösökkel és vámszedőkkel költött el. Mindegyik étkezés a maga módján elvezet Jézus életének egyik csúcspontjához, az utolsó vacsorához, amikor Jézus az Eucharisztiát adta – hívta fel a figyelmet a teológus.

Healy kiemelte: az eucharisztikus élet megéléséhez elengedhetetlen a másik nagy misztérium, a Szentlélek kiáradása. Krisztus szenvedése miatt vált lehetővé, hogy kiáradjon a Szentlélek –

fogalmazott – „és a Szentlélek által válik Krisztus szenvedése számunkra ható valósággá, amely által bűneinket megbocsátják és Isten fiaivá, leányaivá fogadnak bennünket.”


Damian Stayne: Alázat és vágy a Jézussal való bensőséges kapcsolat keresés kulcsai

A Cor et Lumen Christi katolikus karizmatikus közösség alapítója, Damian Stayne előadásában arra irányította a hallgatóság figyelmét, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatra való meghívás az Eucharisztiában és Jézus Szent Nevén keresztül történik. Elmondta: az Egyház mindig is fenntartotta az Eucharisztia és a személyes imaélet szükségességét minden keresztény számára. Különösen fontos ez akkor, amikor az Úr Eucharisztiában való jelenlétéhez való hozzáférés katolikusok milliói számára veszélyben van – hívta fel a figyelmet. Stayne szerint ha a járvány miatt újra be kellene zárnunk a templomokat, „Isten népe lelki éhínségben szenvedne”. Ezért – tette hozzá – fel kell készülnünk arra, hogy minden egyes Eucharisztiából, amelyet ünnepelünk, mélyebben merítsünk.

Személyes példája alapján leszögezte, a tapasztalat két lényeges elemet tár fel az eucharisztikus Jézussal való bensőséges kapcsolat keresésében: az alázatot és a vágyat. Az Eucharisztia az Egyház legnagyobb kincse, az eucharisztikus ünneplésben kell Isten népének a legmélyebben és legtudatosabban megtapasztalnia az Isten szeretetével és dicsőségével való bensőséges kapcsolatot. Úgy vélte, ahhoz, hogy ez megtörténhessen, „a szentmise ünneplésében teret kell adni a szív válaszának”. Érdemes megkérdezni magunktól, hogy mikor volt utoljára a szentmise ünneplése során, hogy „olyan áhítat, könnyek, öröm, hála vagy mély szeretet fogott el bennünket, mint oly sok szentet a szentmise alatt?” Szent II. János Pál pápa tanítását idézte erre vonatkozóan: „Előttünk áll a szentek példája, akik az Eucharisztiában találtak táplálékot a tökéletesség felé vezető útjukon.”

Forrás: NEK

Vélemény, hozzászólás?