Menü Bezárás

Erdő Péter: „Hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között”

Erdő Péter szeptember 12-én a Hősök terén elmondott vasárnapi beszéde elején megköszönte Ferenc pápának, hogy elfogadta meghívását és személyesen celebrálja az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét, a Statio orbist. A magyar bíboros emlékeztetett, hogy Szent XXIII. János pápa ideje óta nevezik az Eucharisztikus Kongresszusokat és főként ezek záró szentmiséit Statio orbisnak, vagyis „olyan eucharisztikus ünnepnek, amely látható formában is megjeleníti az egyetlen nagy közösség létrejöttét az Úr asztala körül”. Kiemelte: a mai szentmise „nagyon erős szimbólum, amely kifejezi egységünket Krisztus körül, Szent Péter utódának vezetésével”, valamint egyházi méltóságokkal és hívekkel.

Az ökumenizmusra utalva az esztergomi érsek külön örömét fejezte ki, hogy jelen volt I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka is. A nem keresztények – így a zsidóság – képviselőinek, valamint más világnézetűek jelenléte pedig Erdő Péter számára azt mutatja, „az Egyház hivatása az emberek között, hogy Krisztus küldötte legyen a nemzetek számára”. A bíboros utalt az Eucharisztikus Kongresszus jelmondatára is. Mint fogalmazott, maga Jézus Krisztus az élő vizek forrása, aki beteljesíti a zsoltár eszkatologikus ígéretét: „Minden forrásom belőled fakad”. Rámutatott: „Krisztus a mi tanúságtételünk és igehirdetésünk által szeretne eljutni az emberekhez, a mi szeretetszolgálatunk által akar eljutni a szegényekhez, betegekhez, üldözöttekhez, a nyelvük, etnikai vagy nemzeti hovatartozásuk miatt terhet hordozókhoz, és minden olyan emberhez, akinek az élete a világ szemében nem értelmes és nem értékes és aki kétségbeesetten keresi útját”.

A magyar főpap beszédében Budapestet a hidak városának nevezte, ennek megfelelően úgy fogalmazott: „Hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között, a különböző kulturális és vallási világok, a nemzetek között.” A Szentatya budapesti szentmiséjét követő hivatalos szlovákiai útjára utalva felelevenítette, hogy 15 éve írták alá a megbékélés és barátság dokumentumát a magyar és a szlovák Püspöki Konferencia tagjai, „amelyből testvériség és kölcsönös együttműködés bontakozott ki”.

Erdő Péter emlékeztetett a Missziós kereszt több ezer kilométeres, Magyarországot és a környező országokat érintő útjára. A régió boldogjainak és szentjeinek ereklyéire utalva azt mondta, „ma is megélhetjük az életszentséget az elmúlt évszázad nagy vértanúinak és hitvallóinak nyomában”. A magyar főpásztor megemlékezett a mai napon Varsóban boldoggá avatott Stefan Wyszyński bíborosról, majd hozzáfűzte: „Nagy szeretettel őrizzük Isten tiszteletreméltó szolgája, Mindszenty József bíboros emlékét, aki a Krisztus iránti töretlen hűség példáját nyújtotta Egyházának és népének” – hozta fel a boldoggá avatás előtt álló magyar főpap életútját is.

A magyar főpásztor a Missziós kereszt másolatát ajándékozta Ferenc pápának, végül felkérte az egyházfőt a Statio orbis szentmise celebrálására „az egész Egyház nevében és az egész Egyházért”, hogy „betölthessük küldetésünket a világban és a világért” – zárta beszédét Erdő Péter bíboros.

Forrás: NEK


Erdő Péter bíboros köszöntőszavai a Statio orbis szentmisén

2021. szeptember 12.

Szentséges Atya!

Szívből köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat és személyesen celebrálja az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét!

Szent XXIII. János pápa ideje óta az Eucharisztikus Kongresszusokat és főként ezek záró szentmiséit Statio orbisnak nevezzük, vagyis olyan eucharisztikus ünnepnek, amely látható formában is megjeleníti az egyetlen nagy közösség létrejöttét az Úr asztala körül. A mai szentmise nagyon erős szimbólum, amely kifejezi egységünket Krisztus körül, Szent Péter utóda vezetésével, az egész világból ideérkezett püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel és valamennyi hívővel. Az ökumenikus jelenlét kifejezi közös vágyunkat minden megkeresztelt ember egysége iránt. Külön öröm számunkra, hogy itt lehet velünk Őszentsége, I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka.

Az a tény, hogy jelen vannak a nem keresztények is, különösképpen a zsidó vallás képviselői, de olyanok is, akiknek más a világnézetük, számunkra az idők élő jelét mutatja, vagyis az Egyház hivatását az emberek között, hogy Krisztus küldötte legyen a nemzetek számára. Ő maga, Jézus Krisztus az élő vizek forrása, aki beteljesíti a zsoltár eszkatologikus ígéretét: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,6). Krisztus mibennünk, Krisztus az Eucharisztiában az örök élet és az örök boldogság forrása minden nép számára. A mi tanúságtételünk és igehirdetésünk által szeretne eljutni az emberekhez. A mi szeretetszolgálatunk által akar eljutni a szegényekhez, betegekhez, üldözöttekhez, a nyelvük, etnikai vagy nemzeti hovatartozásuk miatt terhet hordozókhoz és minden olyan emberhez, akinek az élete a világ szemében nem értelmes és nem értékes és aki kétségbeesetten keresi útját.

Budapest, Magyarország és Európa szívében a hidak városa. Hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között, a különböző kulturális és vallási világok, a nemzetek között. Ezért írtuk alá 15 éve a megbékélés és barátság dokumentumát mi, a magyar és a szlovák Püspöki Konferencia tagjai, amiből testvériség és kölcsönös együttműködés bontakozott ki.

Sok áldás kísérte azt is, hogy a Missziós kereszt bejárta Magyarországot és a környező országokat. Régiónk boldogainak és szentjeinek ereklyéi ráébresztették lelkiismeretünket, hogy ma is megélhetjük az életszentséget, az elmúlt évszázad nagy vértanúinak és hitvallóinak nyomában. A már szentté avatott személyek mellett tisztelettel emlékezünk meg a nagy főpásztorokról, mint például Stefan Wyszynski bíborosról, akinek boldoggá avatása éppen ezekben az órákban történik Varsóban. Nagy szeretettel őrizzük Isten tiszteletreméltó Szolgája, Mindszenty József bíboros emlékét, aki a Krisztus iránti töretlen hűség példáját nyújtotta Egyházának és népének.

Szentséges Atya!

Fogadja el ajándékként tőlünk, mindnyájunktól, akik most itt jelen vagyunk, ennek a missziós keresztnek a másolatát, amely a mi régiónk boldogainak és szentjeinek emlékét őrzi. Kérjük, hogy főcelebránsként mondja el ezt a szentmisét, amelyet láthatóan az egész Egyház nevében és az egész Egyházért mondunk, hogy betölthessük küldetésünket a világban és a világért. Mesterünk és Urunk, a mindig velünk maradó Jézus Krisztus személyében mondja ki az Eucharisztia átváltoztatásának szavait.

Köszönjük, Szentatya!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.