Menü Bezárás

Kalamár Mária: A találkozás a Végtelen Szeretettel ismét megvalósult

Kalamár Mária 1988-tól tanít a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskolában és huszonkilenc éve hitoktató szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. A hittan.ro által az Eucharisztia-tisztelet jegyében diákok számára meghirdetett Őáltala, Ővele és Őbenne című pályázatra egy ötödikes és négy hetedikes tanítványa jelentkezett, akik – amint a tanárnő mondja – nagyon igényesen, imádságos lelkülettel és egymást segítve vettek részt az alkotás folyamatában. „Hála van bennem, hogy kísérhettem a lányokat ezen az úton, amely a lelki életünk forrását és csúcsát jelentő Oltáriszentséghez vezet minket” – mondta az elmúlt hónapokra visszatekintve Kalamár Mária, és hozzátette: „A korsók vízzel való megtöltése valóban a mi feladatunk, és a bort a menyegzőre biztosan megkapjuk az Úrtól.”

– Milyen gondolatok fogalmazódtak meg Önben, amikor januárban értesült a hittan.ro pályázatairól?

– Az Őáltala, Ővele és Őbenne címmel meghirdetett digitális kiskönyvkészítői pályázatot nagyon szép témának találtam. A felhívásban megfogalmazott szempontok, ami a tartalmat és a formai követelményt illeti, nagyon jól, részletesen és a diákok számára érthetően voltak megfogalmazva. Úgy gondoltam, hogy ebben a témában is lesznek lelkes diákok, akik pályázatukkal beneveznek és részesei lesznek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésnek. Ismertettem is velük rögtön a pályázati lehetőséget, és bátorítottam diákjaimat, hogy jelentkezzenek. A domokosi iskolából az V–VII. osztályos kategóriába öt tanítványom készített digitális kiskönyvet.

– Gyakorlati értelemben hogyan zajlott az alkotói munkafolyamat?

– Az e-book készítése a tanítványaimnak nem jelentett nehézséget, ugyanis korábban már készítettek más témákban kiskönyveket. Kezdetben megbeszéltük közösen, hogy melyek a kiírásnak megfelelő tartalmi és formai követelmények. Elhatároztuk, hogy a kántor urat, Forika Attilát kérjük meg arra, hogy orgonán kísérje a kiválasztott eucharisztikus énekeket. A hetedikes lányok, bár egyénileg neveztek be, csapatban dolgoztak: ötleteltek, fotókat kerestek az első szentáldozásukról, megbeszélték, hogy ki az a saját családi vagy ismerősi körben élő eucharisztikus lelkiségű személy, akivel a téma kapcsán interjút fognak készíteni. Örömmel tölt el, hogy nagyon igényesen, imádságos lelkülettel, egymást segítve vettek részt az alkotás folyamatában.

– Vajon mennyire vonták be a gyerekek a munkába a családjaikat? 

– Az alkotás folyamata valóban „házon belül volt”, így fogalmazott egyik diákom. Öröm volt hallgatni, ahogy a nagymama énekelt, miközben unokája zongorán játszott szent éneket. Egyik családban a nagymama fényképeket küldött, amelyeket ő készített a minket körülvevő csodás csíkszentdomokosi tájról. Az édesanyák annak idején az első szentáldozásra való felkészülésben vettek részt és esténként újra beszélgettek az ünnepről. Elmondták a gyerekek, hogy közösen vesznek részt a vasárnapi szentmisén. Ilyen élményekről meséltek.

– Mit adott Önnek és diákjainak ez a tevékenység? Mi volt benne a legszebb?

– Elgondolkodtató volt a Márton Áron Múzeum „börtönében” Lázár Csillával folytatott beszélgetés. Nagyon megható volt látni, ahogy Csillag Csilla segítőnővér és Pasca Szilárd tisztelendő atya megosztotta a diákokkal az eucharisztikus élményeit. Ajándékot jelentett, élményt nyújtott a pályázat úgy a családoknak, mint nekem. Úgy gondolom, ha nincs ez a pályázati lehetőség, nem lehettem volna részese a beszélgetéseknek, a lelkiélményeiket nem osztották volna meg a megszólalók mindannyiunkkal, a diákok imái nem fogalmazódtak volna meg. Az Eucharisztiához kapcsolódó saját imák és elmélkedések olvasása és újraolvasása közben mindig azt érzem, hogy nagyon megérintette őket a téma, átélték újra az első szentáldozás élményét, fellapozták újra a kis imafüzetet, amit harmadikos korukban vezettek, amikor készültek az első nagy találkozásra az Úr Jézussal. Hála van bennem, hogy kísérhettem a lányokat ezen az úton, amely a lelki életünk forrását és csúcsát jelentő Oltáriszentséghez vezet minket. Örömmel tölt el, hogy Szabó Regina V. osztályos tanuló Találkozásom a Végtelen Szeretettel című kiskönyvével kiérdemelte az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus különdíját, Lázár Éva VII. osztályos diákot pedig a Magadat adtad isteni ráadásul az Oltáriszentségben!  című munkájáért a hittan.ro honlap szerkesztősége különdíjjal jutalmazta.

– Önök hogyan készülnek a szeptemberi budapesti Eucharisztikus Kongresszusra?

– A négy egyházmegye részvételével zajló, hétállomásos szentségimádási lánc májusi alkalmán, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájából közvetített és Tamás József nyugalmazott püspök atya által vezetett szenségimádáshoz három diákunkkal Zoom-on csatlakoztunk, a többi tanulónk YouTubon követte és így kapcsolódott be a közös imába és elmélkedésbe.

– 2021. április 9-én, a Jó gyakorlatok az iskolai hitoktatásban című módszertani kiskonferencia-sorozat második szériájának harmadik alkalmán, amelynek központi témájaként a szervezők az Eucharisztiát választották, Lázár Éva – több másik társához hasonlóan – bemutathatta a pályamunkáját. Milyen más utóéletük van az elkészült digitális kiskönyveknek?

– Az Úrnapjához közeledve az elkészített digitális kiskönyveket a pályázók bemutatják az osztályban a hittanórák keretében, megosztják élményeiket, és bízom abban, hogy ezáltal utat mutatnak ismételten a diáktársaiknak. A korsók vízzel való megtöltése valóban a mi feladatunk, és a bort a menyegzőre biztosan megkapjuk az Úrtól.

Diákjaim nevében is nagyon szépen köszönöm az ajándékcsomagokat. Hiszem, hogy találkozásuk a Végtelen Szeretettel ismételten megvalósult, és keresik Őt, aki önmagát adta nekünk isteni ráadásul az Oltáriszentségben.

Varga Gabriella

 

A Kalamár Mária által felkészített diákok digitális kiskönyvei:

 

Bőjte Beáta
Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos, VII. osztály

 

Lázár Éva
Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos, VII. osztály

 

Opra Evelin Andrea
Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos, VII. osztály

 

Szabó Anna
Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos, VII. osztály

 

Szabó Regina
Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos, V. osztály

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Szerkesztőség