Menü Bezárás

Kocsik Zoltán József: Az Eucharisztia a családtagokból lelki közösséget, családegyházat kovácsol

Kocsik Zoltán József, a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója szerint egy gyermek számára akkor lesz igazán fontos az eucharisztikus Jézus, ha a szüleinek és a nagyszüleinek is az. Ezért fontos minden olyan alkalom, amely elősegíti a generációk közötti párbeszédet, a családtagok közötti vallásos tapasztalatok megosztását, amikor apa és fia, nagymama és unoka elbeszélgethet a hit mély titkairól. Egy zsenge gyermeki lélek számára ez nagyon fontos – és, mint mondja, éppen ezt segítette elő a hittan.ro pályázata.

– Zoltán atyát 2007-ben szentelték pappá. Pályája kezdetén Arad-Ségán szolgált, majd 2009-ben a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetője és spirituálisa lett. 2017-től az iskola igazgatóhelyettese, 2019-től pedig az igazgatója. Hogyan egészíti ki egymást az Ön életében a papi és a tanári hivatás?

– A gimnáziumi évek alatt sokat gondolkodtam, hogy pap legyek vagy tanár, később mégis a papság felé hívott a Jóisten. Hálás vagyok, hogy a papság mellett a tanári hivatás gyakorlásának lehetőségével is megajándékozott. Úgy érzem, hogy a papság és a tanári pálya együtt teszik teljessé életemet és hivatásomat. Mindig is vonzott az, hogy gyermekeket és fiatalokat formáljak, Istenhez vezessek és felkészítsek a nagybetűs életre. Az iskolai hitoktatás és a plébániai katekézis kiegészítik egymást. Az első az értelem és a lélek segítségével módszeresen igyekszik felfedeztetni a diákkal az isteni titkot, a másik pedig ugyanezt a diákot fiatalként vezeti be az egyház legkisebb sejtjébe, a plébániaközösség életébe.

– Mit gondolt, amikor először meglátta a hittan.ro nagyobb diákoknak szóló pályázati felhívását és milyennek találta a digitális kiskönyvkészítésre vonatkozó feladatot?

– Őszintén bevallom, hogy először meghökkentem a feladat előtt, igazán nem volt tudomásom, hogyan készíthetek együtt a diákokkal egy digitális imádságos könyvet. Először megbarátkoztam a Book Creator alkalmazással, majd lépésről lépésre követve a szervezők által elkészített segédfilmet, rájöttem, hogy ez nem is olyan ördöngös dolog, sőt ebből valami nagyon szép születhet. A diákjaimmal egy délután meg is tanultuk az alkalmazást és azután együtt megterveztük az elkészítendő imakönyvet. Ezt követően pedig minden diák szabadon engedhette a fantáziáját, a szépérzékét és egyénileg elkészíthette az Eucharisztiához kapcsolódó digitális imádságoskönyvét. Nekem és a diákok számára is egyaránt kihívás volt a feladat. Éppen Boldog Carlo Acutis jutott eszembe, aki a digitális térben hívta fel megannyi gyermek és fiatal figyelmét Istenre és az Eucharisztiában rejtőző Jézusra. A fiatalokat ott kell megszólítani, ahol vannak. Ma nem kell kimenni értük az utcára, hanem elég, ha felmegy a pap és a hitoktató a közösségi hálóra – ma ott találja őket.

– Milyen tényezők döntötték el azt, hogy mely diákjai vesznek részt a pályázaton? A részvételt Ön vagy a diákok kezdeményezték?

– Három ötödikes diákkal vettünk részt a pályázaton, akik önkéntesen jelentkeztek erre. Már az előkészítő osztálytól tanítom őket és hetente részt veszek velük a szentmisén, tehát közelről ismerem őket. Intenzív volt velük a felkészülés is. Öröm volt órákon át együtt dolgozni.

A kezdet kicsit nehéz volt, nem volt könnyű nekifogni a feladatnak, mert számunkra ismeretlen volt a módszer. Kicsit féltem is, hogy vajon mennyire képesek az általános iskola felső tagozatosai belépni ebbe a témába és megérteni annak mélységeit, de rá kellett ébrednem, hogy az isteni Mester és Tanító csodálatosan működött a pályázat munkaidejének óráiban. A digitális világban is tud Jézus a gyermeki lelkekben működni.

– Hogyan zajlott az alkotói munkafolyamat, mennyire dolgoztak önállóan a diákok, milyen jellegű segítséget igényeltek?

– A több órás együtt gondolkodás és munka alatt, miután elsajátítottuk a digitális könyvkészítés fortélyait, még mélyebbre eveztünk és felfedeztük a projekt témájának a lényegét, az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus mélységeit. Nagyon meglepett, hogy a technikai segítség és a lelki mentorálás után milyen szép imákat, énekeket és képeket találtak a világhálón. Igencsak meghatott, amikor a digitális könyvben arról beszéltek, hogy miért fontos nekik és családjuk számára az Eucharisztia, a szentáldozás és a szentségimádás. Igazi mély, őszinte gyermeki vallomásokkal találkoztam. A diákok hamar megtanulták a digitális alkalmazás lehetőségeit, a számítógép világában ők már otthonosan mozognak. Az én szerepem a kísérés és a biztatás volt.

– Akárcsak az alsó tagozatosoknál, itt is bevonódott a család az alkotás folyamatába, ezáltal pedig csodálatosan összekapcsolódott a NEK-re készület a márciusban nyílt család-szentévvel. Ön szerint miért fontos egy család életében az Eucharisztia-tisztelet jelenléte? 

– Az Eucharisztia, a vasárnapi szentmise, a közös templomlátogatás a családtagokból lelki közösséget, családegyházat kovácsol. A gyermek számára akkor lesz igazán fontos az eucharisztikus Jézus, ha a szüleinek és a nagyszüleinek is az. Akárhogy is nézzük, a család mégis nagy befolyással van egy gyermek hitére és lelki életére. Úgy érzem, hogy a pályázat elősegítette a generációk közötti párbeszédet: apa és fia, nagymama és unoka elbeszélgethettek a hit mély titkairól. A pályázat elősegítette a családtagok közötti vallásos tapasztalatok megosztását. Egy zsenge gyermeki lélek számára ez nagyon fontos.

– És Önnek mit adott ez az aktivitás? Mi volt benne a legszebb?

– A legszebb ebben a pályázatban az volt, amikor láttam, hogy a gyermekek dolgoznak, a világhálón információt keresnek, gondolkodnak és ráeszmélnek az Eucharisztia által nyújtott nagy kincsre, a köztünk lévő Jézusra.

– Az Ön közösségében milyen más programok, kezdeményezések voltak és vannak az Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében?

– A Temesvári Egyházmegye számtalan plébániája bekapcsolódott a világméretű szentségimádásokba és az ifjúsági lelkészség is szervez havonta szentségimádásokat a fiatalok számára. A gerhardista diákoknak és a tanároknak nagy élmény volt az online térben bekapcsolódni a négy erdélyi egyházmegye hitoktatóival, a katolikus iskolák tanáraival és diákjaival együtt az ugyancsak a hittan.ro által szervezett és havonta megrendezett szentségimádásokba. Jó volt megtapasztalni, hogy az online tér lélekben egyesítette az Eucharisztia előtt a megannyi imádkozó gyermek- és tanárlelket.

Varga Gabriella
Fénykép: Kocsik Zoltán József archívuma

 

A Kocsik Zoltán József által felkészített diákok digitális kiskönyvei:

 

Abdulhamza Safi
Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár, V. osztály

 

Császár Ede
Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár, V. osztály

 

Szilágyi Róbert Sámuel
Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár, V. osztály

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

 Szerkesztőség

 

1 Comment

  1. Pingback:Az Eucharisztia a családtagokból lelki közösséget, családegyházat kovácsol – interjú Kocsik Zoltán Józseffel – hittan.ro

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.