Menü Bezárás

Magyari Apolka: Adjuk tovább a lángot!

Magyari Apolka hitoktató és másodéves mesteris hallgató Csíkszeredában született 1997-ben. Az általános iskolát szülőfalujában, Csíkkarcfalván, a középiskolát Csíkszeredában a Márton Áron Főgimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának didaktikai teológia szakán folytatta, ahol párhuzamosan magyar nyelvet és irodalmat is hallgatott a bölcsészkaron. „A tanulási évek során egyre biztosabb lettem abban, hogy hitoktatóként akarok tevékenykedni, amit nemcsak szakmaként, hanem hivatásként próbálok gyakorolni nap mint nap. Isten munkatársának tartom magam, és arra törekszem, hogy általam valaki hitében megerősödjön” – mondja önmagáról. Jelenleg két tanintézményben: 2019 decembere óta a csíkkarcfalvi Mártonffy György Általános Iskolában, 2020 szeptemberétől pedig a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában tevékenykedik hitoktatóként.

Kérdéseinkre válaszolva, a hittan.ro nemrég zárult Őáltala, Ővele és Őbenne pályázatával kapcsolatosan a következőket foglalta össze:

„Elsősorban az ösztönzött a pályázatra való jelentkezésre, hogy a feladat által a diákjaim minél közelebb kerülhessenek az Oltáriszentséghez, többet megtudjanak az Eucharisztikus Kongresszusról, nem utolsósorban kifejezhessék érzéseiket, gondolataikat, saját tapasztalataikat az Eucharisztiával kapcsolatosan. Amikor a kiírásról tudomást szereztem, biztos voltam abban, hogy a diákjaim között akadnak olyanok, akik fogékonyak lesznek erre. Tetszett a feladatban az, hogy több oldalról közelíthették még a témát a diákok – énekek, saját történet, imák stb. –, valamint mindezek mellett személyessé is tudták tenni a munkáikat. Összesen négy, ötödik osztályos diákkal vettem részt a pályázaton az V–XII. osztályos korosztálynak meghirdetett feladatban. Mind a négy diákom első perctől fogva, ahogyan tudomást szerzett a pályázatról, vállalta a részvételt és még aznap nagy lelkesedéssel nekifogott a munkának. Miután megkapták a forrásanyagot, mindenki egyedül hozzálátott szerkeszteni a saját digitális kiskönyvét. Segítséget elsősorban akkor kértek, amikor az e-book-szerkesztőprogramban kellett dolgozniuk. Mivel online oktatás volt, így videóbeszélgetések vagy saját kezűleg készített oktatóvideók segítségével próbáltam segítséget nyújtani a diákjaimnak.

A legnehezebb az volt, amikor az online térben kellett dolgozni. Nem minden esetben tudták a diákok kijavítani határidőre a megbeszélt hibákat, és az online térben nehezebben lehetett a kapcsolatot tartani velük, a személyes találkozást pedig a vírushelyzet befolyásolta. A legszebb az volt a munka során, ahogyan a diákok lelkesedtek. Volt közöttük olyan, aki több imát is írt magától, volt, aki régi imakönyvet vagy éppen róla készült fényképet keresett elő. Megismertem azt az oldalukat is, amit az iskolai keretek között nem engednek láttatni. Az ő élményeik, érzéseik által én is gazdagodtam, általuk én is megerősödtem hitemben, illetve készülni tudtam én is a kongresszusra. Hálás vagyok értük!

Úgy gondolom, hogy elsősorban úgy tudjuk az Oltáriszentséghez közelebb vinni az attól még távol lévő fiatalokat, ha követendő példát állítunk eléjük. Mi magunk kell a példák legyünk számukra. Szent Ágostonnak sokatmondó gondolata van ezzel kapcsolatosan: »Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban.« Ha én azt akarom, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a Jóistenhez, akkor saját életemmel Őt kell hirdetnem. És ahogyan én továbbadom ezt a lángot – Szent Ágoston szavaival élve –, úgy kell(ene) továbbadják ezt a lángot ők is másoknak. Továbbá az ő nyelvükön kell szólni hozzájuk, ami magával vonja azt a nagy feladatot az egyházunk számára, hogy naprakésszé legyen, úgy a fiatalok, mint minden korosztály számára. Úgy gondolom, hogy nem elég hangoztatni a II. Vatikáni Zsinat aggiornamento jelszavát, hanem tennünk is kell(ene) ennek alapján. Kívánom, hogy mindannyian tovább tudjuk adni azt a lángot, amit a szervezők által mi is kaptunk. A Jóisten áldása kísérje az útjukat!”

Varga Gabriella

 

A Magyari Apolka által felkészített diákok digitális kiskönyvei:

 

Gegő Panna
Mártonffy György Általános Iskola, Csíkkarcfalva  V. osztály

 

Gidró Gergő
Mártonffy György Általános Iskola, Csíkkarcfalva, V. osztály

 

László Boglárka
Mártonffy György Általános Iskola, Csíkkarcfalva, V. osztály

 

Travaglino Stefania
Mártonffy György Általános Iskola, Csíkkarcfalva, V.  osztály

 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Szerkesztőség

 

2 Comments

  1. Márton Anuska

    ISTENEM 💗🙏💗boldog és büszke is vagyok a szülőfalum fiataljaira az élen Magyari Apolkára💗🙏💗Gratulálok!A jó Isten bőséges áldása és szeretete kísérje életetek 🙏🙏🙏

  2. Pingback:Adjuk tovább a lángot! – interjú Magyari Apolkával – hittan.ro

Vélemény, hozzászólás?