Menü Bezárás

Mezei András: Óriási lesz az ünneplés és a hálaadás az egy évvel elhalasztott Eucharisztikus Kongresszuson!

Némi szomorúsággal töltött el mindannyiunkat a hír, amely szerint az idei évre tervezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elmarad. Ugyanakkor elfogadjuk a bölcs döntésen alapuló halasztást, és bízunk abban, hogy jövőre annál nagyobb lelki éhséggel vehetünk részt a közös ünneplésben. Véleményem szerint, amennyiben visszaszorul vagy megszűnik a COVID-19 világjárvány, 2021 szeptemberében óriási lesz az ünneplés és a hálaadás!

Mezei András atya Csibi Lóránddal, a Bocskai Rádió korábbi vezetőjével

Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága elnökének szavai szerint is: A magyar egyháznak azt mondanám: ez megfelelő alkalom arra, hogy még jobban felkészüljön a 2021-es kongresszusra. Remélem tehát, hogy 2021-ben még magasabb lesz a részvételi arány, mint amire 2020 szeptemberében számítottunk. Részt vettem már néhány eucharisztikus kongresszuson, de még sosem tapasztaltam ilyen széles körű érdeklődést egy eucharisztikus kongresszus iránt és ilyen nagy számú jelentkezőt, mint a budapesti esetében.

Az Eucharisztia életünk lelki tápláléka, amelyet még inkább kell ünnepelnünk minden szentmiseáldozat bemutatásakor, de különösen egy ilyen nagyszabású nemzetközi ünnepségen. Jézus önmagát hagyta ránk ajándékként, amiért hálásaknak kell lennünk. Ő a mi életünk erőforrása. A clevelandi magyarok közül többen készültek hazautazni Budapestre, hogy részt vegyenek a kongresszuson, ám mivel egyre bizonytalanabbá vált a kialakult és elterjedő járvány, nem mertem a zarándoklatot megszervezni. Sokan érdeklődtek, hogy utazunk-e, de sajnos nem lehetett. A következő esztendőben ugyanakkor szeretném az észak-amerikai magyarok számára megszervezni a budapesti zarándoklatot (ahogyan Clevelandből már két alkalommal is szerveztem zarándoklatot a csíksomlyói búcsúra.)

A clevelandi Szent Imre- és a Szent Erzsébet-egyházközségben is vannak tagok, akik még emlékeznek az 1938-as kongresszusra, egyik kedves visszaemlékező hívem még egy díszes emlékkönyvvel is megajándékozott. 1938 előtt a magyar nemzet lelkileg össze volt törve, gondoljunk a trianoni traumára: családokat, barátokat, városokat, falvakat, régiókat választottak el egymástól immár száz éve. Talán a veszteség közepette az emberek csak a köztünk lévő Eucharisztiában lelték megnyugvásukat és reményüket. Napjainkban sokkal nagyobb veszteség éri az emberiséget, mivel az istentelenség útjára lépett – s ehhez társulnak az elemi csapások, beleértve az idei világjárványt is. Remélem, hogy az emberek elgondolkodnak és átértékelik pozitív irányba az életüket, amelynek alapja Jézus.

Biztosan nem lesz könnyű a kongresszus szervezőinek, hiszen rengeteg munkát fektettek bele, ugyanakkor lelkes és reményteljesebb lesz a következő évre való előkészületi missziós tevékenységük!

Imádkozzunk és kérjük a Szentlélek hathatós sugallatát, hogy a szervezők kellően tudjanak előkészülni és sikerüljön terv szerint megtartani 2021-ben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust!

Mezei András
plébános
Szent Imre Plébánia, Szent Erzsébet Plébánia
Cleveland, USA

Névjegy

Mezei András atya Erdélyben, a Hargita megyei Ditróban született 1977. november 27-én. A sorkatonai szolgálat után Budapestre költözött és 2002-ben felvételét kérte a Veszprémi Főegyházmegye szemináriumába. Hat évvel később, 2008. június 14-én Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek pappá szentelte. Segédlelkészként első szolgálati helye Keszthely volt, a főtéri Magyarok Nagyasszonya-plébánián tevékenykedett öt évig. Kápláni feladatai között a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola hittantanáraként is oktatta-nevelte a fiatalokat. Keszthelyről 2013-ban Csabrendek nagyközségbe került, ahol két évig szolgált plébánosként. Főpásztora 2015. június 15-i hatállyal felmentette ebbéli beosztása alól és engedélyezte számára, hogy meghatározott időre a clevelandi Szent Imre-plébánia többségében magyar híveinek lelkipásztora legyen. Márfi Gyula érsek atya azzal bocsátotta őt útjára, hogy a távolba szakadt magyarokban segítse fenntartani a szoros lelki köteléket az anyaországgal. András atyát a Gondviselés így az Amerikai Egyesült Államokba, az ország legnagyobb lélekszámú magyar közösségéhez vezette. Bizakodással és tenni akarással telve érkezett, a hívek pedig nagy szeretettel fogadták. A Szent Imre-templom kormányzójaként, utóbb pedig e mellett a Szent Erzsébet-templom plébánosaként is igyekszik tenni a magyar nyelv megőrzéséért, azért, hogy az ott élő magyar hívek anyanyelvükön imádkozhassanak és énekelhessenek. Rendszeresen megosztja gondolatait a Bocskai Rádió hallgatóival is (lásd képünkön).

A Bocskai Rádió stúdiójában

Élnek Clevelandben még a magyar hagyományok

Úrnapján, az Eucharisztia ünnepén Clevelandben

A leánykák fehér ruhába öltözve virágszirmokat szórnak

A clevelandi Szent Imre Római Katolikus Magyar Egyházközség itt érhető el:
Honlap: https://stemeric.com/hu/
Facebook: https://www.facebook.com/saintemeric/

A clevelandi Szent Erzsébet Római Katolikus Magyar Plébánia itt érhető el:
Honlap: https://www.stelizabethcleveland.org/
Facebook: https://m.facebook.com/Saint-Elizabeth-of-Hungary-Church-Cleveland-OH-384926355393572/