Menü Bezárás

Mustos Edit: Távol és mégis közel

Május hónapban figyelmünk Máriára irányul, így önkéntelenül is felidézem, amikor a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulóján a kölni magyar katolikus hívekkel mi is Fatimába zarándokoltunk. A magyar keresztutat – amely összeköti a Szűzanya jelenéseinek völgyét a pásztorgyerekek falujával – már az első napon végigjártuk. A forró májusi délutánon nem gondoltam, hogy Urunk szenvedésének állomásait felidézve és átelmélkedve valami egészen más esemény is mély nyomot hagyhat a szívemben.

A Mária-jelenések előtti évben, 1916-ban a látnokgyermekeknek ugyanezen az úton három alkalommal jelent meg egy angyal, a Béke Angyala, s a legutolsó alkalommal megáldoztatta őket. A jelenés helyén hófehér szoborcsoport örökíti meg, amint a gyerekek térden állva fogadják az Oltáriszentséget. A szentáldozás készítette fel a gyermekeket a következő eseményekre, megpróbáltatásokra, áldozatvállalásra.

Mennyire fontos lenne, hogy tudatosodjon bennünk: az Oltáriszentség vétele megerősít és megőriz. Krisztushordozókká válunk a világban.

Lucia nővér visszaemlékezéseiben leírja, hogy még csak 7 éves volt, amikor a plébániájukon elsőáldozó lehetett. Amikor Krisztus testét először vehette magához, édesanyja intelmeit a szívébe vésve imádkozott: „Uram, tégy szentté, őrizd meg szívemet mindig tisztán Számodra!”

Ez a rövid, egyszerű ima számomra mindent kifejez abból, amit Krisztus testének magunkhoz vétele kell hogy jelentsen: Ő, aki Szent, aki a saját testével táplál minket, Ő tudja a mi szívünket is átalakítani és tisztán megőrizni, hogy Őt hordozva haladhassunk az életszentségre vezető úton.

A karantén ideje alatt bár szentáldozáshoz nem járulhattam, mégis az Oltáriszentség bátorító és erőt adó közelében lehettem a liturgiák közvetítése kapcsán a Lelkészség kápolnájában. De otthon is megtaláltam a módját a szentségimádásnak: szamosújvári testvér-egyházközségünk kápolnájában mindennap online csendes szentségimádáson vehettem részt, amelyek alkalmával nemcsak Krisztus valóságos jelenlétét tapasztalhattam meg, hanem a közösség megtartó erejét is, hiszen tudtam, hogy az ottani hívek közül is sokan virtuálisan egy térben imádkoznak velem.

A szentségtartón az Eucharisztikus Kongresszus logója látható, így minden alkalommal külön emlékeztetett, hogy minden forrásunk egyedül Krisztus.

A kölni hívekkel is készül(t)ünk a kongresszusra. Krisztus Király előestéjén és az Úrnapjához kapcsolódó világméretű szentségimádásba minden alkalommal bekapcsolódtunk. Szeptembertől elindítottuk a szentségimádás iskoláját – havonta egyszer találkoztunk, közösen megnéztük Fábry Kornél atya szentségimádás-iskolájának egy részét, ezt csendes adoráció, majd szentmise követte –, de a vírus félbeszakította. Így viszont, hogy nyertünk egy évet, lesz lehetőségünk folytatni. A szentmiséken pedig mi is elimádkozzuk az Eucharisztikus Kongresszus imáját.

Tekinthetjük ajándéknak is ezt az újabb évet, hogy az Oltáriszentségben jelen lévő, velünk lévő, köztünk élő, erőt adó és bátorító Krisztust ebben a helyzetben is felismerjük, egyre jobban szeressük és embertársainkhoz elvigyük, hogy általunk is az egész világ lelki megújulását szolgálhassa.

Mustos Edit
Köln, 2020. május 3.

Forrás: Új Misszió

Névjegy

Mustos Edit Miskolcon született, gyermekéveit és tanulmányai idejét is ott töltötte. A zeneművészeti szakközépiskola elvégzése után 2000-ben szerzett diplomát zeneelmélet-szolfézs, karvezetés szakon, majd 2001-ben zongorakísérő-korrepetitor és blockflöte szakokon. Miskolcon az Erkel Ferenc Zeneiskolában és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban tanított, majd Bőcsre került, ahol 2008-ig tevékenykedett; az oktatás mellett a jezsuita templom kántora volt. 2008 nyarán érkezett Németországba, ahol eleinte nyelvet tanult, majd felvételt nyert az esseni Folkwang Művészeti Egyetemre, ahol blockflöte szakon, régizene specializációval mesterfokozatot s ezzel párhuzamosan kántori oklevelet szerzett. 2010-től a kölni magyar katolikus lelkészség titkárnője és kántora. Az irodai és templomi tevékenységek mellett a félévente megjelenő Egyházköszégi Értesítő és a honlap szerkesztése, valamint a Facebook-oldal kezelése is az ő feladata. 2011-ben magyar zeneovis csoportot indított, 2012-től pedig szervezője és tanára a hétvégi magyar iskolának. Ugyancsak ettől az évtől kezdte el egy zenész kollégájával a jótékonysági koncertek hagyományának kialakítását, valamint a szeniorok délutánja is ekkor alakult át zenés irodalmi kávéházzá, amelyek alkalmával Mustos Edit Kölnben és Düsseldorfban is zongorajátékkal színesíti a délutánokat.