Menü Bezárás

Szent István öröksége – Kárpát-medencei kortárs keresztény alkotások páratlan kiállítását hívta életre Józsa Judit

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Alapítványa és a Józsa Judit Művészeti Alapítvány a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása című program keretében, az Ars Sacra Alapítvánnyal együttműködve, a XV. Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) keretében Szent István öröksége címmel kiállítást rendez, Erdő Péter bíboros egyetértésével, a Szent István-bazilika altemplomában. A tárlatot, amelyet a „Minden forrásom belőled fakad!” (Zsolt 87,7) mottó fényében rendeznek és amelynek világi fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere nyitja meg 2021. szeptember 7-én, kedden 19 órakor a bazilika templomterében. A megnyitóra védettségi igazolvánnyal és regisztrációval lehet belépni. Regisztrálni személyesen lehet a Józsa Judit Galériában vagy online ezen a linken: https://forms.gle/hLwfuwbMjiLcYyNS8.

A Józsa Judit Művészeti Alapítvány célja kulturális tevékenység a társadalmi tudatosság és szerepvállalás, a magyar örökség, a nemzeti érték- és identitástudat, valamint a hazaszeretetés összetartás erősítése érdekében. „Alapítványunk elnökeként, alkotóművészként és művészettörténészként is megtiszteltetés számomra, hogy a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása című programjában kuratóriumi elnökként vehetek részt” – vallja Józsa Judit.

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) céljai és feladatvállalásai kapcsán központi gondolatnak tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését, a társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és értékteremtő feladatellátást, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek létrehozása érdekében.

A két alapítvány közösen már több rendezvényt szervezett, kifejezetten a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása és segítése céljából. Ilyen volt az első és második Keresztény Alkotóművészeti Tábor Neszmélyben, bemutatók, kiállítások a Józsa Judit Galériában, vándorkiállítás az anyaországban Ég és Föld között címmel, virtuális bemutatók.

„A Magyar Kormány nemzetépítő munkájának különösen fontos eleme az egységes nemzetben való gondolkodás, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a nemzetrészek sajátos gazdagságának megismerése, hogy teljes képet kaphassunk a magyar kultúráról, hiszen csak ennek ismeretében lehet sikeres a magyar jövőnk. Az anyaország a Kárpát-medencei magyar kultúra bemutatásának, fejlesztésének és erősítésének kiemelkedő támogatója. Ennek szellemében a Kárpát-medencei alkotóművészetből fókuszba állítjuk a keresztény alkotóművészetet, az elmúlt hetven esztendőben ugyanis a határon túlra szorult területeken kimagasló színvonalú életművek jöttek létre, de ezekből a honi művészettörténet méltatlanul keveset fedezett fel. 1949 előtti átfogó kanonizálás utáni hiánypótlásra Makovecz Imre és a Magyar Művészeti Akadémia tett kezdeményezéseket, napjainkra pedig világossá vált, hogy az egységes, áttekintő gondolkodás és megjelenítés, a várva várt méltó kanonizáció különösen fontos. A nemzetépítő munkához mi is igyekszünk hozzátenni a részünket a magunk területén, szerény tehetségünk szerint. Az anyaországban élő székely művészként és művészettörténészként örömmel vállaltam a KÁMME felkérését, a Szent István öröksége című összművészeti, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészeket összefogó tárlat kurátori feladatát. Ez a program is Magyarország Kormányának támogatásával valósulhat meg” – foglalta össze gondolatait a kiállítás kapcsán Józsa Judit.

Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a kiállítás kurátora

A Szent István öröksége című kiállítást a legméltóbb helyszínen, a Szent István-bazilika altemplomának középső részében kiépített, kereszt formájú kiállítási installációban álmodta meg Józsa Judit. Török Gábor, a kiállítási installáció tervezője és kivitelezője önzetlenül személyesen is támogatta a tárlat létrejöttét. Az installáció tervezésekor figyelembe vették, hogy a kiállítás kissé elkülönülve, teljesen körbejárható legyen, úgy, hogy az altemplomi napi funkció zavartalanul működhessen.

A kiállítási tér az eklézsián belül és annak alapjából felragyogó Kereszt, amelybe a látogatónak be kell mennie és fel kell fedeznie azt. A tárlatot befogadó kereszt formájú installáció metszéspontjánál, a középpontba helyezve, az altemplomi lépcsőn kiemelve a tárlat névadója, Országalapító Szent István királyunk szarkofágjának múzeumi másolata látható, amely a bazilika tulajdona. A Kárpát-medencei kortárs magyar keresztény alkotóművészek alkotásai szimbolikusan a Kereszt fényében életre kelnek, igazi elmélyülésre és rácsodálkozásra késztetve a látogatót.

„Meghívásos pályázattal szerte a Kárpát-medencéből és az anyaországból a legkiemelkedőbb keresztény magyar alkotóművészek közül 83 alkotót összefogva, olyan összművészeti tárlatot szerveztünk, amely bemutatja a kortárs magyar művészeti alkotások révén, nemzeti összetartozásunk mellett, a több mint 1000 éves keresztény kulturális értékeinket és örökségünket” – magyarázza Józsa Judit.

A széles összefogással megvalósuló kiállításban szimbolikusan az 52 alkotóművész felkérésével (egyenként három alkotással, tehát 156 műtárggyal) a szervezők utalnak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK). A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) rendelkezésükre bocsátotta a Kárpát-medencei műtárgygyűjteményét, így 30 művész egy-egy alkotásával, 30 műtárggyal kiegészülve, végül 83 alkotóművész részvételével közel 200 műalkotás utal a 83 évvel ezelőtt Magyarországon tartott Eucharisztikus Világkongresszus eseményére. A kiállítás életre hívói nem feledkeztek meg a szerte a nagyvilágban élő magyarokról, a diaszpórában élő keresztény magyar alkotókról sem, őket két művész képviseli a tárlatban.

A kereszt befogad, aki belép csodákra lel a szó szoros és átvitt értelmében is. A bazilika csodálatos építészeti terében, az oszlopsor adta térméretben megrendezett összművészeti kiállítás páratlan személyes kulturális élmény nyújt „Szent István örökségében” – fogalmaz Józsa Judit. A következőkben is az ő szavait idézzük:

Szent István (975 körül – 1038. augusztus 15.), születési nevén Vajk, az utolsó magyar fejedelem és az első magyar király. Géza fejedelem és Sarolt fejedelemasszony fia, a keresztény magyar állam megteremtője, Magyarország fővédőszentje, akit minden Kárpát-medencében élő magyar szeret és tisztel. Első királyunk Imre fiához írtIntelmei ezer év múltán ma is érvényesek és mindannyiunkhoz szólnak. Ezek az intelmek a legfontosabb ránk hagyott értékek közé sorolhatók Szent István örökségében, nem véletlen tehát, hogy a tárlatban felidézzük az Intelmek szavait. Légy „irgalmas”, „erős”, „alázatos”, „mértékletes”, „szelíd”, „szemérmes”, „becsületes” – e szavakat nemcsak a szent király, hanem minden magyar édesapa örökül hagyja gyermekének. Ősi kultúránk, hagyományaink, népművészetünk, erényeink a magyar örökség részét képezik és csak úgy maradhatnak fenn, ha vannak magyar családok s abban vannak gyermekek. A családban öröklődik a hagyomány, itt formálódik a lélek és a nemzettudat is. Szent István és fia, Imre herceg közötti családi kötelék párhuzamaként a kiállításra többek között olyan alkotóművészeket is felkértünk, akik a saját családi örökségüket, művészetüket és nemzettudatukat is apáról fiúra hagyományozzák. A teljesség igénye nélkül soroljuk: Erfán Ferenc festőművész: Boksay József festőművész unokája; Gogola Zoltán festőművész: negyedik generációs művész dédnagyapja, nagyapja és édesapja után; Hervai Katalin grafikusművész: Hervai Zoltán festőművész leánya; id. Hidi Endre keramikus és fia, ifj. Hidi Endre szobrászművész; id. Józsa János és fia, ifj. Józsa János fazekasmesterek; Kuti Dénes és fia, Kuti Botond festőművészek; Madarassy István ötvös-, szobrászművész és fia, Madarassy András festőművész; Petrás Mária keramikusművész és leánya, Petrás Alina keramikus; Rádóczy Gyarmathy Gábor festőművész: Gyarmathy Tihamér festőművész fia; Matl Péter szobrászművész és fia, Matl Árpád szobrász…

Első szent királyunk minden világi küzdelmen felül álló mennyei pártfogót hagyott örökül kereszténnyé vált utódaira, azaz miránk. És tette ezt úgy, hogy új tartalmat kaphatott az ősi forma. Így a magyar kultúra lényegében olyan erős keresztény kultúra lehetett, amely ősvallásunk egyistenhitének elemeit őrzi meg mindmáig, krisztianizált formában. A Szűz méhébe fogadta és Fiú képében világra szülte a fénnyel teremtő Atyaistent. Az Árpád-ház ősanyja, Emese, álmában a fénymagot hozó, „túlról” érkező, szellem-erőt megidéző Turul-madár közvetítésével fogant, és így a Krisztust szülő Máriát „előlegezte” meg a magyarság számára. A honfoglaló magyarság mélyen tisztelt istenanyja, a Boldogasszony valójában népünk történeti tudatának, mitologikus gondolkodásának legkiemelkedőbb és legfontosabb példája. A kereszténység tehát egyetemes tradícióinak és a magyar ősi örökségnek megtestesítője.

Szent István királyunk által idén, 983 évvel ezelőtt történt országfelajánlása óta, Magyarország Mária országa, mi, magyarok pedig Mária népe vagyunk, országunk Regnum Marianum. Magyarország királynője a Nagyboldogasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, akit augusztus 15-én, halála napján égbe emeltek az angyalok. Mi, magyarok hisszük, hogy ott fent, a mennyekben, a Szent koronával koronázták meg.

Mária országában Mária népe ma is őrzi Szent István örökségét, őrzi a keresztény magyar kultúrát!

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) idejére időzített kiállítással nemcsak a széles magyar társadalom számára, hanem nemzetközi közönségnek is bemutatjuk a Kárpát-medencei kortárs keresztény nemzeti művészetünket.

 Kiállító művészek:

 Ádám Gyula fotóművész, Erdély (Románia)
 Aknay János festőművész, Magyarország
 B. Raunio Mária festőművész, Magyarország
 Balázs József festőművész, Erdély (Románia)
 Balogh Edit textilművész, Erdély – Magyarország
 Bekay Nagy Maya festőművész, Olaszország – Magyarország
 Bocskay Vince szobrászművész, Erdély (Románia)
 Cech Gábor szobrászművész, Felvidék (Szlovákia)
 Deák Barna grafikusművész, Erdély (Románia)
 Deák M. Ria textilművész, Erdély (Románia)
 Dobech Máté festőművész, Magyarország
 Duncsák Attila festőművész, Felvidék (Szlovákia)
 Erfán Ferenc festő – és iparművész, Kárpátalja (Ukrajna)
 Fazakas Tibor festőművész, Partium (Románia)
 Ferenc György szobrász, Felvidék (Szlovákia)
 Filep Sándor grafikus, Magyarország
 Gedai Csaba fotóművész, Magyarország
 Gogola Zoltán festőművész, Kárpátalja (Ukrajna)
 Göntér Endre festőművész, Muravidék (Szlovénia)
 Gyurkovics Hunor grafikus- és festőművész, Délvidék (Szerbia)
 Hager Ritta textilművész, Magyarország
 Hervai Katalin festő- és grafikusművész, Erdély (Románia)
 Homoki Gábor festőművész, Kárpátalja (Ukrajna)
 Id. Hidi Endre keramikus, iparművész, Kárpátalja (Ukrajna)
 Ifj. Hidi Endre szobrászművész, keramikus, Kárpátalja (Ukrajna)
 Id. Józsa János fazekasmester, Erdély (Románia)
 Ifj. Józsa János fazekasmester, Erdély (Románia)
 Jelenczki István filmrendező, képzőművész, Magyarország
 Józsa Judit kerámiaszobrász, Erdély – Magyarország
 Kárpáti Tamás, festő- és grafikusművész Magyarország
 Katona Szabó Erzsébet textilművész, Erdély – Magyarország
 Kékedi László fafaragó, népi iparművész, Magyarország
 Kopócs Tibor grafikus-, festő- és zománcművész, Felvidék (Szlovákia)
 Kopriva Attila festőművész, Kárpátalja (Ukrajna)
 Korhecz Papp Zsuzsanna restaurátor, Délvidék (Szerbia)
 Kósa Klára keramikusművész, Magyarország
 Kulin Ágnes festőművész, Kárpátalja (Ukrajna)
 Kuti Dénes festőművész, Erdély (Románia)
 Kuti Botond festő- és grafikusművész, Erdély (Románia)
 Láng-Miticzky Katalin textil- és képzőművész, Magyarország
 Lipcsey György szobrász, Felvidék (Szlovákia)
 Lőrincz Zsuzsa grafikus, illusztrátor Felvidék, (Szlovákia) 
 Madarassy István ötvös- és szobrászművész, Magyarország
 Madarassy András festőművész, Magyarország
 Mara Kinga Villő festőművész, Magyarország
 Matl Péter szobrászművész, Kárpátalja (Ukrajna)
 Matl Árpád szobrász, Kárpátalja (Ukrajna)
 Melocco Miklós szobrászművész, Magyarország
 Méry Gábor fotóművész, Felvidék – Magyarország
 Mezei Erzsébet grafikusművész, Délvidék (Szerbia)
 Mikóczy Dénes festőművész, Felvidék (Szlovákia)
 Molnár Imre grafikusművész, Délvidék (Szerbia)
 Molnár János festő- és grafikusművész, Magyarország
 Molnár László festőművész, Délvidék (Szerbia)
 Molnos Zoltán festőművész, Erdély (Románia)
 Nagy Péter festőművész, Erdély (Románia)
 Nemes Fekete Edit keramikusművész, Délvidék (Szerbia)
 Olasz Ferenc fotóművész, Magyarország
 Párkányi Raab Péter szobrászművész, Magyarország
 Petrás Mária keramikusművész, Erdély – Magyarország
 Petrás Alina keramikus, Erdély – Magyarország
 Rádóczy Gyarmathy Gábor festőművész, Magyarország
 Raffay Dávid szobrászművész, Magyarország
 Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész, Magyarország
 Sabău Trifu Cristina képző- és egyházművész, Partium (Románia)
 Sajgó Ilona textilművész, Erdély (Románia)
 Sándor Laura festő- és grafikusművész, Délvidék (Szerbia)
 Sánta Csaba szobrászművész, Erdély (Románia)
 Sipos László festő és grafikusművész, Erdély (Románia)
 Soltész István festőművész, Kárpátalja (Ukrajna)
 Somogyi Győző grafikus - és festőművész, Magyarország
 Szabó Ákos festőművész, Normandia – Magyarország
 Szabó Ottó grafikus – és festőművész, Felvidék (Szlovákia)
 Szelényi Károly fotóművész, Magyarország
 Szemadám György festőművész, Magyarország
 Szocska László szobrász, Kárpátalja (Ukrajna)
 Török Péter tájépítész, Magyarország
 Tuzson-Berczeli Péter festőművész, Erdély – Magyarország
 Valovits László festő- és grafikusművész, Erdély (Románia)
 Vargha Mihály szobrászművész, Erdély (Románia)
 Véső Ágoston festőművész, Erdély (Románia)
 Vinczeffy László festőművész, képrestaurátor, Erdély (Románia)
 Vinczellér Imre festőművész, Magyarország
 Xantus Géza festőművész, Erdély (Románia)
 Zsáki István festőművész, Délvidék (Szerbia) 

A szervezők köszönetet mondanak mindazoknak, akik nélkül a kiállítás nem valósulhatott volna meg:

a kiállítás létrehozáshoz, megrendezéséhez és a katalógus kiadásához nyújtott támogatásáért:
Erdő Péter bíborosnak, esztergom-budapesti érseknek, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, Dragonits Mártának, az Ars Sacra Alapítvány elnökének

a kiállítás világi fővédnökségéért:
Áder János, Magyarország köztársasági elnökének

a kiállítás megnyitásáért:
Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterének

a kiállítás helyszínéért:
a Szent István-bazilika munkatársainak: Horváth Zoltán atyának, gondnoknak, Vadász Jenő gondnok-helyettesnek, Dedák Angéla turisztikai vezetőnek

a Kárpát-haza Galéria magángyűjteményéért:
a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek: Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Molnár Miklós, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kabinetfőnöke, Sárba Katalin, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kulturális osztályvezetője és Tóth Norbert, a Kárpát-haza Galéria kurátora

a műtárgyak szállításában nyújtott segítségéért:
Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda – Tóth László főkonzul és Lukács Bence Ákos vezető konzul
Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár – Mille Lajos főkonzulm Kőrösi Viktor Dávid vezető konzul, Csige Sándor konzul
Magyarország Főkonzulátusa, Lendva – Máthé László Eduárd főkonzul, Czikó Anita vezető konzul és Pántos Judit külképviselet-vezetői titkárnő, konzuli ügyintéző
Magyarország Főkonzulátusa, Kassa – Hetey Ágota főkonzul, Gris Emese Diána vezető konzul
Magyarország Főkonzulátusa, Ungvár – Bacskai József főkonzul
Magyarország Konzulátusa, Beregszász – Szilágyi Mátyás főkonzul
Magyarország Főkonzulátusa, Szabadka – Csallóközi Eszter főkonzul
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – Gondi Martina, Matykó Theodóra
Magyarország Nagykövetsége, Pozsony – Pető Tibor nagykövet
Magyar Kulturális Intézet, Pozsony – Venyercsán Pál igazgató, Paszmár Lívia
Magyarország Nagykövetsége, Prága – Borsós Miklós nagykövet, Forgács Péter
Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum, Ungvár – Erfán Ferenc igazgató

Matl Péter alkotásainak rendelkezésre bocsátásáért:
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum – Szikszai Zsuzsanna igazgató

a kiállítás berendezésének posztamensekkel való segítéséért:
a Pesti Vigadó Nonprofit Kft-nek és személy szerint Patkó Zsuzsanna kiállításszervezési vezetőnek

szakmai tanácsaiért:
Makkai Béla és Hidán Csaba László történészek

a szellemi és lelki támogatásért:
Makláry Ákos atyának, a KÉSZ elnökének

önzetlen munkájáért, az installáció tervezéséért és megépítéséért:
Török Gábor Istvánnak

a műtárgyfotókért:
Gedai Csaba fotóművésznek

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Kárpát-haza Galéria és a Boldogasszony-kiállítás tárgy- és potréfotóiért:
Sulyok Miklósnak és Sárba Katalinnak

a kiállítás emblémájáért:
Horváth Kata grafikusnak

A Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása című program kuratórium tagjai:
Bába Szilvia, a Duna Művészegyüttes ügyvezetője; Gedai Csaba fotóművész; Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a Józsa Judit Művészeti Alapítvány elnöke,e program kuratóriumának elnöke; Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese; Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész; Molnár János festő- és grafikusművész; Matolcsy János projektmenedzser, Izing László programkoordinátor, Nardai Katalin, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány titkárságvezetője, valamint Zachar Péter Krisztián, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány elnöke.

A kiállítás ingyenes, a szervezők szeretettel várnak mindenkit!

4 Comments

  1. Heredi Mária

    Gratulálok Juditnak és a művészeknek, valamint mindazoknak akik lehetővé tettek a kiállítást.

  2. Bartansky Jáonos Dunaszerdahely

    Gratulálok Mikoczy Dénes festômuvésznek,Szent Gyôrgy lovag társamnak és barátomnak ôrulôk hogy muvészetével képviseli a Felvidéket, a Kárpát – medencei alkotomuvészek keresztény támagatása által létrejôtt kiállitást!

  3. Névtelen

    Gratulálok Mikoczy Dénes festômuvésznek Szent Gyôrgy lovag társamnak és nem utolso sorban barátomnak aki munkásságával képviseli a Felvidéki muvészetet ezen a Kárpat- medencei keresztény alkotomuvészet támogatása által létre jott kiállitáson!!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.